Omschrijving Punten INHOUD 40 Situering Wereldkaart met

advertisement
Omschrijving
INHOUD
Situering
Punten
40
4
Wereldkaart met situering
01
Duidelijke wereldkaart (met weinig informatie) en exacte aanduiding van
het gebied
Detailkaart land/continent
01
Een relevante kaart van het land (reliëf) met aanduiding studiegebied
Detailkaart gebied
012
Gedetailleerde kaart (geologie, wegen, reliëf, google earth,…) met
relevante extra informatie
Beschrijving
Beschrijving landschap
8
012
Algemene uitzicht van het gebied (overzicht)
Type gesteentes benoemen
012
Je benoemt alle voorkomende gesteentesoorten in het gebied en
en kan zeggen we type gesteente het is
Ontstaan gesteentes beschrijven
0 1 2 en 0 1
Je beschrijft hoe het gesteente ontstaat/waarom het bepaalde kleur
heeft.
Je gebruikt hiervoor schema’s tekening, animaties,…
Klimaat + link landschap
01
Welke invloed heeft het huidige klimaat op je landschap
Geologie
26
Volledig
0 2 4 6 8 10
De belangrijke fases zijn aanwezig en worden volledig en goed uitgelegd
Met verklarende figuren, kaarten,…
024
Je gebruik verklarende figuren, kaarten,… bij elke fase
Schema’s
024
Bij elke fase zit een zelfgetekend schema (doorsnede). Het ene schema
volgt logisch op het andere schema.
Correcte informatie
Per duidelijke fout : - 1
Geologische tijdschaal
02 468
Je situeert je beschrijving op een tijdslijn, je maakt duidelijk (vertellen en
Powerpoint) wat wanneer plaatsvond
Begrippen cursus
Gebruik begrippen
2
012
Je gebruikt begrippen ( erosie, platentektoniek, vulkanisme,…)
Correct gebruik begrippen (+uitleg)
- 1 per fout gebruik van een begrip
PRESENTATIE
Powerpoint
Eenvormige lay-out
Weinig tekst
Duidelijke foto’s, afbeeldingen,…
10
6
012
012
012
Taal en houding
AN
Niet voorlezen, spontaan
Enthousiaste houding
4
01
012
01
VOORBEREIDING + PEEREVALUATIE
Je had tijdig een landschap gekozen
Je antwoord niet correct op inhoudelijke vragen
Resultaten van de peerevaluatie
TOTAAL (helft examen, helft dagelijks werk)
10
02
- 10 pp
02468
60
Download