Niet gejokt over hardheid claim

advertisement
NBA-platform voor nieuws, achtergrond en debat
Home
Nieuws
Magazine Accountant TV App Nieuwsbrief
Home Carrière
> Tuchtrecht
> 2013 > 7 > Niet gejokt over hardheid claim
Opinie
Feiten en cijfers
Artikelen
TUCHTRECHT 22 juli 2013
Niet gejokt over hardheid
claim
 Leestijd van ongeveer 3 minuten  0 reacties
Een klagende notaris heeft niet kunnen aantonen dat een
registeraccountant bij de Accountantskamer een valse verklaring heeft
afgelegd over de hardheid van een claim.
Accountantskamer
Zaaknummers:
Datum uitspraak:
Oordeel:
Maatregel:
Status:
Vindplaats:
12/1353 Wtra AK
17 juni 2013
ongegrond
geen
definitief
ECLI:NL:TACAKN:2013:YH0377
Lex van Almelo
Belangrijkste feiten
Een notaris heeft zich vermoedelijk bezondigd aan "onregelmatigheden" door
derdengelden uit te betalen aan niet-rechthebbenden. De notaris vertrekt daarom
in 2008 bij het advocatenkantoor waar hij deel uitmaakt van de notariële praktijk.
Een jaar later leggen twee andere notarissen hun praktijk neer. Er ontstaat een
geschil over de financiële afwikkeling van hun uittreding. Op de jaarrekening van
2009 is een voorziening opgenomen van een half miljoen omdat het bestuur
rekening houdt met een claim wegens de onregelmatigheden. Door die
voorziening daalt het bedrag dat de twee notarissen als aandeelhouder bij hun
vertrek meekrijgen.
Tuchtrecht
LAATSTE
TUCHTRECHT
TUCHTRECHT Vandaag
Partij gekozen in
echtscheidingsprocedure
TUCHTRECHT 11 juli 2017
Controleverklaring voor
autobedrijf deugt niet
TUCHTRECHT 07 juli 2017
Onderzoek naar koopprijs
aandelen onzorgvuldig
TUCHTRECHT 03 juli 2017
Stukken cliënt ten onrechte
niet teruggegeven
TUCHTRECHT 14 juni 2017
Foute informatie over
pandrecht Lodder dupeert
cliënt
MEER TUCHTRECHT
Accountant magazine
Trends in accountancy
2016-2017
De vertrekkende notarissen vinden dat de registeraccountant de jaarrekening van
2009 niet had moeten goedkeuren en dienen een klacht in bij de
Accountantskamer. De registeraccountant verklaart op de zitting dat de advocaat
had verteld dat de claim van een half miljoen "een harde claim" was. De
Accountantskamer verklaart de klacht ongegrond. In hoger beroep bevestigt het
College van Beroep voor het bedrijfsleven deze uitspraak
Adviestoekomst is
ver, ver weg
Tech in
accountantsland: hip
not happening?
Cijfers & data
accountantsberoep
Eén van de uitgetreden notarissen dient opnieuw een klacht in tegen de
registeraccountant.
Klacht
De registeraccountant heeft op de zitting van de Accountantskamer een valse
voorstelling van zaken gegeven door te verklaren dat een advocaat had
medegedeeld dat de claim, waarvoor een voorziening is getroffen, een "harde
claim" was.
Oordeel
Vacatures
Zoek vacatures

Powered by

De klacht is ongegrond.
De Accountantskamer zegt om te beginnen dat de klacht wel ontvankelijk is. Het
gaat niet om een verkapt hoger beroep, want de inzet van deze klacht is een
ander feit.
De accountant verweert zich daartegen met het argument dat:
Holdijk zoekt een
Financial
Controller in
Gronau (Westfalen),
Duitsland
Klompenfabriek

Contact
Thema's 

Nijhuis zoekt een
Financieel
Specialist in
Beltrum
van een onjuiste verklaring geen sprake is;
de hoogte van de claim 645.000 euro bedroeg;
de advocaat hem in een telefonisch overleg heeft gezegd dat er sprake was
van een harde claim van 5 ton;
de accountant deze mededeling heeft opgevat als dat dit bedrag nodig zou zijn
voor de afwikkeling van de claims en dit ook op de zitting van de
Accountantskamer heeft gezegd;
er geen feiten en/of omstandigheden zijn op grond waarvan de accountant de
mededeling van de advocaat niet als zodanig had mogen opvatten.
De accountant voert ook nog aan dat de notaris er ten onrechte van uitgaat dat
de kwalificatie "harde claim" slaat op de omvang van het financieel belang van de
claim. De accountant doelt ermee op de vraag of het waarschijnlijk is dat voor de
afwikkeling van de verplichting een uitstroom van middelen noodzakelijk is (in de
zin van RJ 252.201, 2e voorwaarde) en niet op de vraag of een voldoende
betrouwbare inschatting kan worden gemaakt van de omvang van de verplichting
(in de zin van RJ 252.201, 3e voorwaarde).
Volgens het proces-verbaal van de mondelinge behandeling van de klacht heeft
de accountant op vragen van de Accountantskamer onder meer geantwoord dat
hij een juridisch oordeel wilde over de voorziening en heeft gevraagd om een
lawyers letter. Daarvoor heeft hij contact opgenomen met een jurist en
doorgevraagd "of er sprake was van een harde claim". Er was sprake van een
harde claim van 5 ton. "Achter het bedrag zit geen calculatie. Ik heb dit
vastgelegd in het dossier. Dat kan ik eventueel overleggen..."
Tegenover dit verweer van de accountant en de nadere bewijsstukken die de
accountant heeft gepresenteerd is de klagende notaris met onvoldoende feiten
gekomen. Daardoor concludeert de Accountantskamer dat de accountant wel
degelijk een zekere hardheid aan de claim kon toekennen.
Maatregel
Geen.
Annotatie Herbert Reimers
De Accountantskamer heeft eerder een klacht behandeld tegen deze accountant.
De klager meent dat de accountant destijds een valse voorstelling van zaken heeft
gegeven op de zitting bij de Accountantskamer en dient daarover een nieuwe
klacht in. Het is niet toegestaan een accountant meer dan eens tuchtrechtelijk te
berechten voor hetzelfde feit. In deze procedure was het de vraag of het om
hetzelfde dan wel een ander feit ging. Omdat het bij de nieuwe klacht gaat over
het gedrag tijdens de zitting en niet over de feiten die ten grondslag lagen aan de
eerdere klacht, is er sprake van een ander feit en is de klacht dus ontvankelijk.
Voor dat andere feit geldt een eigen verjaringstermijn.
Reacties 
Deel dit artikel
   
Aanmelden nieuwsbrief
Ontvang vier keer per week (maandag, woensdag, donderdag en
vrijdag) de laatste nieuwsberichten, opinies en artikelen in uw mailbox..
Uw e-mail adres
Aanmelden

Wetland Wonen
zoekt een Manager
Finance in
Vollenhove

Fatels Food Group
zoekt een Financial
(business)
Controller in
Amsterdam/Dronte
n

TU Delft zoekt een
Business
Controller in Delft

Accountant is een uitgave van de Koninklijke Nederlandse
Beroepsorganisatie van Accountants (NBA).
ACCOUNTANT.NL
THEMA'S
Home
Aansprakelijkheid
Accountantsdag 2016
Arbeidsmarkt
Nieuws
Arbeidsrecht
Assurance
Beroep met toekomst
Opinie
Corporate governance
Derivaten
Externe verslaggeving
Carrière
Financiële instellingen
Financiering
Fiscaal
Feiten en cijfers
Flex-bv
Fraude en witwassen
Fraude in praktijk
Artikelen
Governance NBA
ICT
Integrated reporting
Kantoormanagement
Kwaliteit en toezicht
Lerend vermogen
Mkb
Ondernemingsrecht
Onderzoek en wetenschap
Opleiding
Overheid
Pensioen
Professioneel-kritische
instelling
Publiek belang
Samenstellen
Semi-publieke sector
Statistical auditing
SBR
Van de Helpdesk
Accountant maakt gebruik van cookies om de website te analyseren en te verbeteren en om advertenties te tonen. Door op 'akkoord' te klikken
© 2017 NBA (0.0.0.0) Contact Disclaimer Privacyverklaring Cookieverklaring Spelregels debat Volg ons op Twitter NBA.nl
geeft u toestemming voor het gebruik van cookies. In de cookieverklaring vindt u meer informatie over het gebruik van cookies op deze site.
Akkoord
Download