Opgave van het ingehouden deel van het resultaat

advertisement
NBA-platform voor nieuws, achtergrond en debat
Home
Nieuws
Magazine Accountant TV App Nieuwsbrief
Home Carrière
> Artikelen
> 2010 > 4 > Artikelen
Opgave van het ingehouden deel van het resultaat
Opinie
Feiten en cijfers
VAN DE HELPDESK 01 april 2010
Opgave van het ingehouden deel van het resultaat
 Leestijd van ongeveer 2 minuten  2 reacties
Moet het ingehouden deel van het resultaat worden vermeld in
publicatiestukken van kleine rechtspersonen? Maakt het iets uit of een
balans vóór of na winstbestemming is opgesteld? En wat te doen, indien
er reeds gedurende het boekjaar dividend is uitgekeerd?
Categorie: Externe verslaggeving
Onderwerp: Opgave van het ingehouden deel van het resultaat
Regelgeving: Artikel 2:396 lid 3 BW Tuchtrecht
LAATSTE ARTIKELEN
BLOCKCHAIN 14 juli 2017
Marcel Bisschops, ceo 216:
'Wij hebben gedaan wat
iedereen al jaren voorspelt'
GEMEENTECONTROLE 12 juli 2017
Kloof tussen accountants en
gemeenten moet worden
gedicht
HANS HOOGERVORST 10 juli 2017
Vraag
Moet het ingehouden deel van het resultaat worden vermeld in publicatiestukken
van kleine rechtspersonen? Maakt het iets uit of een balans vóór of na
winstbestemming is opgesteld? En wat te doen, indien er reeds gedurende het
boekjaar dividend is uitgekeerd? Antwoord
Lid 8 van artikel 2:396 BW schrijft voor wat een kleine rechtspersoon moet
publiceren. Dit lid stelt dat slechts een beperkte balans met toelichting moet
worden gepubliceerd, overeenkomstig lid 3 van artikel 2:396 BW. Dit lid 3
geeft aan wat in een beperkte balans met toelichting moet worden vermeld,
waaronder ook een opgave van het ingehouden deel van het resultaat. Deze
opgave moet dus eveneens in de publicatiestukken afzonderlijk onder het eigen
vermogen of als onderdeel van de toelichting worden opgenomen, indien de
balans is opgesteld ná winstbestemming.
Omdat kleine rechtspersonen zijn vrijgesteld van het opnemen van
mutatieoverzichten op de wettelijke reserves, statutaire reserves en overgedragen
resultaten, mogen zij volstaan met het vermelden van het ingehouden deel van het
resultaat.
Het resultaat wordt ingehouden voor zover het niet aan aandeelhouders wordt
uitgekeerd en toegevoegd wordt aan de algemene/overige reserves. Indien een
balans ná winstbestemming wordt gepubliceerd, zal het ingehouden deel van het
resultaat afzonderlijk moeten worden opgenomen. Dit hoeft niet in de balans maar
kan ook in de toelichting. Indien een balans vóór winstbestemming wordt
gepubliceerd, wordt volgens artikel 2:373 lid 1g de onverdeelde winst apart
onder het eigen vermogen vermeld.
Als er gedurende het boekjaar dividend wordt uitgekeerd, moet worden
vastgesteld of dit dividend ten laste van de overige reserves komt, dan wel een
interimdividend betreft over het lopende boekjaar. De statuten moeten het
uitkeren van interimdividend toelaten en er moeten voldoende vrij uitkeerbare
reserves zijn. In dat laatste geval is het ingehouden deel van het resultaat gelijk
aan het resultaat over het boekjaar, verminderd met het interimdividend.
IASB ten strijde tegen het
alternatieve winstbegrip
OPLEIDING 06 juli 2017
Hogeschool nieuwe stijl: met
beroepsproducten 'van buiten
naar binnen'
VAN DE HELPDESK 05 juli 2017
Wie telt er mee bij
accountantseenheden?
MEER ARTIKELEN
Accountant magazine
Trends in accountancy
2016-2017
Adviestoekomst is
ver, ver weg
Tech in
accountantsland: hip
not happening?
Cijfers & data
accountantsberoep
Vacatures
Zoek vacatures

Powered by

Van de Helpdesk
Accountant.nl behandelt in de rubriek Van de Helpdesk
vaktechnische vragen. Een deel van de vragen kwam binnen bij de
digitale helpdesk van de NBA en is beantwoord door de NBA
Helpdesk zelf. Andere vragen zijn aangeleverd en beantwoord door
Auxilium, in samenspraak met de NBA Helpdesk.
Holdijk zoekt een
Financial
Controller in
Gronau (Westfalen),
Duitsland

Contact
Thema's 

Heeft u een vraag op vaktechnisch gebied? Meld deze bij de
Helpdesk.
Reacties 
Deel dit artikel
   
Klompenfabriek
Nijhuis zoekt een
Financieel
Specialist in
Beltrum

Wetland Wonen
zoekt een Manager
Finance in
Vollenhove

Fatels Food Group
zoekt een Financial
(business)
Controller in
Amsterdam/Dronte
n

TU Delft zoekt een
Business
Controller in Delft

GERELATEERD
VAN DE HELPDESK 05 juli 2017
Wie telt er mee bij accountantseenheden?
Kleine accountantseenheden die NVKS-opdrachten uitvoeren mogen uit maximaal vijf personen
bestaan. Maar welke personen tellen er nou precies mee? 
 x 5
VAN DE HELPDESK 19 mei 2017
Verplichte niet-financiële informatie: wat zijn de gevolgen voor
de accountant?
Duurzaamheid, transparantie en maatschappelijk verantwoord ondernemen zijn steeds belangrijkere
thema's voor de samenleving, de politiek en het bedrijfsleven. De verplichte niet-financiële verklaring
voor oob's is daar een voortvloeisel van, en dit is van invloed op de werkzaamheden van de
controlerend accountant. 
 x 0
VAN DE HELPDESK 03 maart 2017
SBR
SBR, oftewel, Standard Business Reporting: vanaf het boekjaar 2016 moeten ook de jaarrekeningen
van micro- of kleine organisatie digitaal worden gedeponeerd volgens deze standaard. Niet alle
bedrijven werken echter met een standaard boekjaar. De vraag is hoe moet worden omgegaan met
afwijkende boekjaren, en of de digitale deponering op basis van SBR wel in alle gevallen verplicht is.

 x 2
VAN DE HELPDESK 09 februari 2017
Standaard 600: wel of niet toepasbaar?
Een accountant wordt medio 2016 benoemd bij een vennootschap met meerdere dochterbedrijven.
De nieuwe accountant wil Standaard 600 toepassen om gebruik te kunnen maken van de
werkzaamheden van een lokale accountant voor een van de dochterbedrijven. Die accountant heeft
echter alle werkzaamheden voor boekjaar 2015 afgerond en wil niet opnieuw aanvullende
controlewerkzaamheden uitvoeren voor groepsdoeleinden. Kan de nieuwe accountant toch
Standaard 600 toepassen? 
 x 0
VAN DE HELPDESK 03 november 2016
Geheimhoudingsplicht in (tucht)klachtprocedure
Tegen een accountant is een tuchtklacht ingediend. Om zich goed te kunnen verdedigen zal de
accountant vertrouwelijke informatie moeten gebruiken in zijn verweer. Dat betekent dat die
informatie bij derden terechtkomt. De vraag is of dat mag volgens de VGBA. 
 x 2
Aanmelden nieuwsbrief
Ontvang vier keer per week (maandag, woensdag, donderdag en
vrijdag) de laatste nieuwsberichten, opinies en artikelen in uw mailbox..
Uw e-mail adres
Aanmelden
Accountant is een uitgave van de Koninklijke Nederlandse
Beroepsorganisatie van Accountants (NBA).
ACCOUNTANT.NL
THEMA'S
Home
Aansprakelijkheid
Accountantsdag 2016
Arbeidsmarkt
Nieuws
Arbeidsrecht
Assurance
Beroep met toekomst
Opinie
Corporate governance
Derivaten
Externe verslaggeving
Carrière
Financiële instellingen
Financiering
Fiscaal
Feiten en cijfers
Flex-bv
Fraude en witwassen
Fraude in praktijk
Artikelen
Governance NBA
ICT
Integrated reporting
Kantoormanagement
Kwaliteit en toezicht
Lerend vermogen
Mkb
Ondernemingsrecht
Onderzoek en wetenschap
Opleiding
Overheid
Pensioen
Professioneel-kritische
instelling
Publiek belang
Samenstellen
Semi-publieke sector
Statistical auditing
SBR
Van de Helpdesk
Accountant maakt gebruik van cookies om de website te analyseren en te verbeteren en om advertenties te tonen. Door op 'akkoord' te klikken
© 2017 NBA (0.0.0.0) Contact Disclaimer Privacyverklaring Cookieverklaring Spelregels debat Volg ons op Twitter NBA.nl
geeft u toestemming voor het gebruik van cookies. In de cookieverklaring vindt u meer informatie over het gebruik van cookies op deze site.
Akkoord
Download