Help mijn draagkracht

advertisement
Met vallen en opstaan
Geleidelijk
Onvoorspelbaar
Meer dan
vergeten
Rolomkering
Sluimerend
begin
Discussie
Taboe
Wat nu?
Machteloos
Wat als?
Vooroordelen
Angst
Hulp?!
Zo veel
Aftakeling
Verlies
Complex
Zorg bieden
De klok rond alert zijn. Nooit gerust - constant
inspelen op het onvoorspelbare waarvoor je zelf
oplossingen moet vinden.
Altijd de eindverantwoordelijkheid dragen.
Zij beseffen niet wat hun ziek zijn betekent voor
ons.
Ik werd niet geloofd!
Mocht hij af en toe gewoon eens doen wat ik
vraag.
Het zit muurvast, ze wil geen hulp.
Zorg bieden
Complexiteit van loslaten en nabij zijn
Enerzijds - Loslaten
Verlieservaringen: Verlies van wederkerigheid
vertrouwdheid, intimiteit, herkend worden
Verwarde emoties, pijn, confrontatie
Anderzijds - nabij zijn
Plichtsgevoel, schuld, zorgafhankelijk, gevoel nodig
te zijn, niet in de steek laten
Hij/zij is er nog, (h)erkend worden
Herkenbaar?
“Hij wil enkel hulp van mij.”
“Alleen ik kan de beste zorgen geven.”
“Ik moet elke dag naar vader gaan, dat wordt
verwacht.”
“Ik zeg niet meer dat ik moe ben anders denkt
mijn zoon dat ik het niet meer aan kan.”
Klopt dit wel?
Help mijn draagkracht…
Ik voel me goed
Ik doe het goed
Indien niet => Ik heb hulp nodig
Doe ik het goed?
Niemand heeft me geleerd om mantelzorger te
zijn, ik leerde het met vallen en opstaan.
Wat is goed zorg? Wie bepaalt dat?
Kan je de persoon met dementie 24/24 – 7 op 7
gelukkig maken? Verwacht je dit van jezelf?
Hoe weet jij of je het goed doet?
8
Doe ik het goed?
Weinig erkenning
• Zelf kunnen zien wat het je kost
• Verwachtingen t.a.v. persoon met dementie
• Onderschatting door omgeving
Rolomkering/rolverwarring
• Je eigen ouder/partner begrenzen
• Plaatsvervangend keuzes maken
• De relatie komt onder druk, verandert
Voel ik me goed?
“Niemand weet wat het is om deze zorg vol
te houden. Het is soms zo allesomvattend.”
Hoe houd ik het vol?
Wat helpt me? Wat helpt me totaal niet?
Wanneer voel ik me niet goed?
Wat kost me (te) veel energie?
10
Voel ik me goed?
Ik ben mild voor mezelf (en voor anderen)
Ik stel mijn verwachtingen bij en volg het ritme van
de persoon met dementie.
Ik bouw bewust momenten voor mezelf in want
mijn batterijen werken voor 2.
Ik mag ook mindere momenten hebben.
Ik mag ook wel eens “Foert” zeggen.
Mijn zorgen delen verlicht ze. Lang leve mijn
klankbord.
Voel ik me goed?
Zelfzorg: Waarom?
•
•
•
•
•
Jij
Jij
Jij
Jij
Er
bent barometer.
bent de draagbalk.
bent superman/vrouw niet.
verdient een extraatje.
zijn ook anderen.
Goed zorgen voor mezelf is ook goed
zorgen voor de ander !
Heb ik hulp nodig?
Niemand vertelde me waar de grens ligt. Het gaat
zo snel, ik heb geen tijd om er bij stil te staan.
Wat als?!
Ik moet beslissingen nemen in de plaats van …
Hij/zij wil geen hulp.
Het is nog te vroeg.
13
Heb ik hulp nodig?
Hulp inschakelen
•
•
•
•
•
•
•
•
Tijdig en voldoende
Juiste informatie
Eigen keuze
Duidelijke afspraken
Open communicatie
Zelf overtuigd zijn van de noodzaak
Energie uithalen
Toekomstgericht
Mogelijke hulpbron: Dagcentrum
Voor: 65-plussers
- Die alleen of samen
met familie wonen
- Met nood aan
psychische en/of
fysieke ondersteuning
Doel: -
Zo lang mogelijk thuis kunnen wonen
Sociaal contact
Mantelzorger ontlasten
Zinvolle dagbesteding
Mogelijke hulpbron: Dagcentrum
DVC
DVC
DVC
DVC
DVC
DVC
De Blaisant
Het Heiveld
Solidariteit voor het gezin
Toevlucht van Maria
Domino
De Maretak
Mogelijke hulpbron: Dagcentrum
DAGINDELING
• Tussen 8 en 10u: Aankomst met kopje koffie
• Om 10u30: ochtendactiviteit
• Om 11u20: Soep
• Om 11u45: Warme middagmaal
• Na de middag: Siësta of rustmoment
• Om 14u:koffiemoment
• Om 15u: namiddagactiviteit
• Om 16u: afsluit van de dag met drankje
• Om 16u30: vertrek busjes
Mogelijke hulpbron: Dagcentrum
VERVOER
• Mogelijkheid tussen:
• Eigen vervoer door familie/mantelzorger
• Vervoer geregeld vanuit het
dagverzorgingscentrum (i.s.w. Taxi
Hendriks)-> 1 euro/km
DAGPRIJS
•
Volledige dag met middagmaal: € 19,27
•
Halve dag (< 4u) excl. middagmaal: € 11,09
Mogelijke hulpbron: Dagcentrum
Mogelijke hulpbron: Dagcentrum
Mogelijke hulpbron: Lotgenoten
Familiegroep dementie via www.Alzheimerliga.be
Praatcafé dementie via www.dementie.be
Psycho-educatiereeks ‘Dementie en nu’
Samen beleven van
muziek, dans, poëzie,
natuur..
⇒ Open Huis Mariakerke Kasteeldreef 6,Mariakerke
⇒ maandag 18 januari 2016 om 13:30uur
Tot slot
Onze grootste overwinning is
niet dat we nooit falen, maar
dat we telkens als we
struikelen weer opstaan.
Samen dementie draagbaar maken !
Download