Patiëntveiligheid door Klinische Paden

advertisement
Patiëntveiligheid door
Klinische Paden
Dr. Kris Vanhaecht
CZV-KULeuven
Secretary General European Pathway Association
[email protected]
© CZV-KULeuven, 2008
Klinisch Pad
• Een middel om een patiëntgericht programma op een
systematische wijze te organiseren én op te volgen
• Multidisciplinaire afspraken maken over inhoud van het
proces en de organisatie: wie doet wat wanneer en hoe
• Beslissingen worden in de dagelijkse praktijk geborgd via een
klinisch pad document (time-task matrix / Gantt Chart)
© CZV-KULeuven, 2008
© Kris Vanhaecht, CZV-KULeuven,
2008
4 pijlers van klinische paden
Klinische
Research
evidence
Expertise
EBM - EBN - EBCP
team is expert
Organisatie
Patiënt
Beschikbare
Middelen
© CZV-KULeuven, 2008
Patiëntveiligheid door
Klinische Paden
© CZV-KULeuven, 2008
© Kris Vanhaecht, CZV-KULeuven,
2008
Wat volgt …
• Vanuit de vernieuwde definitie van
klinische paden …
• Trachten na te gaan of er opportuniteiten
zijn voor verdere optimalisatie van
patiëntveiligheid …
• Door Klinische Paden
© CZV-KULeuven, 2008
Definitie
Een zorgpad/klinisch pad is een complexe interventie om de
gemeenschappelijke besluitvorming en organisatie van zorgprocessen te
verwezenlijken voor een specifieke groep van patiënten gedurende een
gedefinieerd tijdskader.
Eigenschappen van een zorgpad zijn:
1) Een expliciete vermelding van de doelen en de sleutelinterventies gebaseerd op
evidentie, best practice en patiëntverwachtingen en kenmerken;
2) Het faciliteren van de communicatie tussen teamleden en met patiënten en hun
familie;
3) Het coördineren van het zorgproces door het coördineren van de rollen en de
opeenvolging van de aktiviteiten van het multidisciplinaire team, de patiënten en
hun familie;
4) Het documenteren, opvolgen en evalueren van afwijkingen en resultaten; en
5) Het identificeren van de verantwoorde middelen.
Het streefdoel van een zorgpad is de kwaliteit van zorg, over de grenzen van
een organisatie heen, te verbeteren door het verbeteren van risk-adjusted
resultaten, het bevorderen van patiëntveiligheid, het verhogen van de
patiënttevredenheid en het optimaliseren van het middelengebruik.
Bron: PhD STUDY: Vanhaecht, K., De Witte, K., and Sermeus, W., The impact of clinical
pathways on the organisation of care processes. Leuven: ACCO; 2007, 157pp.
© Kris Vanhaecht, CZV-KULeuven,
2008
Een zorgpad/klinisch pad is een complexe interventie om de
gemeenschappelijke besluitvorming en organisatie van zorgprocessen te
verwezenlijken voor een specifieke groep van patiënten gedurende een
gedefinieerd tijdskader.
Eigenschappen van een zorgpad zijn:
1) Een expliciete vermelding van de doelen en de sleutelinterventies gebaseerd op
evidentie, best practice en patiëntverwachtingen en kenmerken;
2) Het faciliteren van de communicatie tussen teamleden en met patiënten en hun
familie;
3) Het coördineren van het zorgproces door het coördineren van de rollen en de
opeenvolging van de aktiviteiten van het multidisciplinaire team, de patiënten en
hun familie;
4) Het documenteren, opvolgen en evalueren van afwijkingen en resultaten; en
5) Het identificeren van de verantwoorde middelen.
Het streefdoel van een zorgpad is de kwaliteit van zorg, over de grenzen van
een organisatie heen, te verbeteren door het verbeteren van risk-adjusted
resultaten, het bevorderen van patiëntveiligheid, het verhogen van de
patiënttevredenheid en het optimaliseren van het middelengebruik.
© CZV-KULeuven, 2008
Een zorgpad/klinisch pad is een complexe interventie om de
gemeenschappelijke besluitvorming en organisatie van zorgprocessen te
verwezenlijken voor een specifieke groep van patiënten gedurende een
gedefinieerd tijdskader.
• Wat is een complexe interventie ?
– They are health service interventions that are
not acting as single drugs or surgical
procedures but have many potential “active
ingredients”.
– A complex intervention combines different
components into a whole that is more than the
sum of its parts.
Campbell, BMJ 2000, Oakley, BMJ 2006, Campbell, BMJ 2007
© CZV-KULeuven, 2008
© Kris Vanhaecht, CZV-KULeuven,
2008
Een zorgpad/klinisch pad is een complexe interventie om de
gemeenschappelijke besluitvorming en organisatie van zorgprocessen te
verwezenlijken voor een specifieke groep van patiënten gedurende een
gedefinieerd tijdskader.
• Voorbeeld van complexe interventie uit de
patiëntveiligheid literatuur:
– Care Bundles / Zorgbundels:
– IHI, Boston, Carol Haradan:
• Q: What is a bundle?
• A: IHI developed the concept of “bundles” to help health care
providers more reliably deliver the best possible care for
patients undergoing particular treatments with inherent
risks. A bundle is a structured way of improving the
processes of care and patient outcomes: a small,
straightforward set of practices — generally three to five —
that, when performed collectively and reliably, have been
proven to improve patient outcomes.
© CZV-KULeuven, 2008
Een zorgpad/klinisch pad is een complexe interventie om de
gemeenschappelijke besluitvorming en organisatie van zorgprocessen te
verwezenlijken voor een specifieke groep van patiënten gedurende een
gedefinieerd tijdskader.
• Is organisatie van zorgprocessen belangrijk?
Chapter 4: Taking the First Steps (p.98)
Organize and Coordinate Care Around Patient Needs
The primary purpose of identifying priority conditions is to
facilitate the organization of care around the patient’s
perspective and needs rather than, as in the current system,
around types of professionals and organizations.
Crossing the Quality Chasm: A New Health System for the 21st Century
Committee on Quality of Health Care in America, Institute of Medicine
364 pages, 2001
How Physicians can change the future of health care.
Porter, M.E. & Olmsted Teisberg E. in JAMA, 2007, 297, 10,
1103-1111.
(1) The goal is value for patients,
(2) Medical practice should be organized around medical
conditions and care cycles,
(3) Results—risk-adjusted outcomes and costs—must be
measured.
© CZV-KULeuven, 2008
© Kris Vanhaecht, CZV-KULeuven,
2008
Eigenschappen van een zorgpad zijn:
1) Een expliciete vermelding van de doelen en de sleutelinterventies gebaseerd
op evidentie, best practice en patiëntverwachtingen en kenmerken;
– First identify your goals and than plan the activities to
achieve those goals
– Sleutelinterventies zijn meest belangrijke interventies in
zorgproces die impact hebben op doorlooptijd of outcome
– Hierop sturen, niet op alle details in het zorgproces
© CZV-KULeuven, 2008
Eigenschappen van een zorgpad zijn:
1) Een expliciete vermelding van de doelen en de sleutelinterventies gebaseerd
op evidentie, best practice en patiëntverwachtingen en kenmerken;
© CZV-KULeuven, 2008
© Kris Vanhaecht, CZV-KULeuven,
2008
Eigenschappen van een zorgpad zijn:
2) Het faciliteren van de communicatie tussen teamleden en met patiënten en
hun familie;
– Door afstemmen van taken en rollen en hoe hierover te
communiceren
– Time-task matrix als werkinstrument
© CZV-KULeuven, 2008
Eigenschappen van een zorgpad zijn:
3) Het coördineren van het zorgproces door het coördineren van de rollen en de
opeenvolging van de aktiviteiten van het multidisciplinaire team, de patiënten
en hun familie;
– Teams die met KP werken hebben een 8.92 maal hogere
probabiliteit (odds ratio) om een beter gecoördineerd
zorgproces te hebben dan een zwakker gecoördineerd
(Vanhaecht et al, 2008)
© CZV-KULeuven, 2008
© Kris Vanhaecht, CZV-KULeuven,
2008
Eigenschappen van een zorgpad zijn:
4) Het documenteren, opvolgen en evalueren van afwijkingen en resultaten; en
– Time task matrix als dossier
– Standaard afspraken over sleutelinterventies en op te volgen
indicatoren
– Sturen op resultaten en leren uit afwijkingen of varianties
© CZV-KULeuven, 2008
Eigenschappen van een zorgpad zijn:
4) Het documenteren, opvolgen en evalueren van afwijkingen en resultaten; en
– Time task matrix als dossier
– Standaard afspraken over sleutelinterventies en op te volgen
indicatoren
– Sturen op resultaten en leren uit afwijkingen of varianties
© CZV-KULeuven, 2008
© Kris Vanhaecht, CZV-KULeuven,
2008
Eigenschappen van een zorgpad zijn:
4) Het documenteren, opvolgen en evalueren van afwijkingen en resultaten; en
– Time task matrix als dossier
– Standaard afspraken over sleutelinterventies en op te volgen
indicatoren
– Sturen op resultaten en leren uit afwijkingen of varianties
2 Nederlandse ziekenhuizen waarvan alle patiënten
het ziekenhuis verlaten met 90° knieflexie
Eigenschappen van een zorgpad zijn:
5) Het identificeren van de verantwoorde middelen.
– 4e pijler van klinische paden: middelen
– Nagaan welke middelen noodzakelijk zijn om zorgproces efficiënt en
effectief te kunnen organiseren en opvolgen
– Ontwikkelen van KP kost ook tijd en geld = PREVENTIE
Philip Crosby
© CZV-KULeuven, 2008
© Kris Vanhaecht, CZV-KULeuven,
2008
Zelfevaluatie en (re)organisatie van zorgprocessen
Patient Characteristics & Expectations
ACT
PLAN
STUDY
DO
O
Improvement
Process
Standardised
U
T
Structure
C
O
M
Organisation of Care Process
&
Performance Scores
Organisation of Care Process
&
Performance Scores
T
I
M
E
E
© Vanhaecht, De Witte, Sermeus, CZV-K.U.Leuven, 2007
Patiëntveiligheid door
Klinische Paden
?
© CZV-KULeuven, 2008
© Kris Vanhaecht, CZV-KULeuven,
2008
Patiëntveiligheid door
Klinische Paden
www.nkp.be
www.E-P-A.org
www.krisvanhaecht.be
[email protected]
© CZV-KULeuven, 2008
© Kris Vanhaecht, CZV-KULeuven,
2008
Download
Random flashcards
fff

2 Cards Rick Jimenez

Rekenen

3 Cards Patricia van Oirschot

Create flashcards