Het werkdocument

advertisement
Werkdocument
Dit werkdocument is een hulpmiddel om de antwoorden op een structurele manier te noteren. Overleg
met je docent of je vrij bent om je aan je eigen lay-out te houden. In dit document staan de vragen
aangegeven die als een document moet inleveren. Aan het eind van ieder hoofdstuk is er ruimte voor
commentaar van de PAL of de docent.
Hoofdstuk 1
1.1 Voortplantingstelsels.

1
2
3
4
5
6
Antwoorden op de vragen .

Zet hieronder je schema’s neer van de hormonale regeling van de voortplanting.
1.2 Hormoonsimulatie
 Heb je nog verbeteringen voor 1.1?
1.3 Onderzoek bij de vrouw

Beschrijf welke fysieke problemen (in het voortplantingsstelsel) kunnen leiden tot
onvruchtbaarheid en hoe die problemen kunnen ontstaan.

Beschrijf welke hormonale afwijkingen kunnen leiden tot onvruchtbaarheid en hoe die
afwijkingen kunnen ontstaan.

Beschrijf welke soa's er zijn, wat de kenmerken er van zijn en welke soa's in het
bijzonder onvruchtbaarheid kunnen veroorzaken.

Stel vragen op het chatforum aan medeleerlingen of je begeleiders wanneer er
onduidelijkheden zijn over de onderwerpen
1.4 Kwaliteit van zaad


Gemiddeld aantal zaadcellen:
Leg uit of hij voldoende zaadcellen heeft:
Wat is de oorzaak van de verminderde kwaliteit van het zaad van de man? Leg uit.
Commentaar van docent/PAL:
Hoofdstuk 2
2.2 Bouw van het DNA

Zet hier je antwoorden neer van de vragen.
1
2
3
4
5
2.4 Film
Houd een logboek bij gedurende de periode dat je bezig bent met het maken van de trancriptiefilm.
Hieronder staat een logboekvoorbeeld.
Wat
Wanneer
Commentaar van docent/PAL:
Wie
Afvinken gedaan.
Hoofdstuk 3
3.1 Replicatie

Zet hier onder je mindmap neer

Schrijf hieronder je conclusies neer over de overeenkomsten en verschillen replicatie en
transcriptie.
o
o
3.2 Hoe worden geslachtscellen gevormd?

fase
Welke fasen komen voor in de meiose? En wat gebeurt er in die fasen?
Wat?

Tekening meiose
3.3 Geslachtelijke en ongeslachtelijke voortplanting

Lesje over mechanismen die de diversiteit waarborgen:

Vragen over ongeslachtelijke voortplanting
1
2
3
4
5
Commentaar van docent/PAL:
Hoofdstuk 4
4.1 Een beetje hulp

Beschrijf kort wat onderstaande technieken inhouden
o
o
o
o
o
o

Kunstmatige inseminatie (KI)
KID
In-vitrofertilisatie (IVF)
In-vitrofertilisatie met ICSI
TESE
Hormoontherapie
Schrijf hieronder je brief aan het koppel met je advies.
4.2 PIGD



Gesprek voorbereiding over PiGD
Zou je PiGD toepassen? Belicht de ethische kant. Waar ligt de grens?
Welke vormen van prenatale diagnostiek zijn er en wat houden deze in? Leg uit waarom het
voor hen lastig is om hiervoor in aanmerking te komen..
4.3 Genen vervangen en toevoegen
1. Zoek minimaal 3 toepassingen van bovenstaande techniek.
2. Ga na of deze techniek al eens is gebruikt bij mensen.
3. Is het realistisch dat deze techniek op gebruikt gaat worden bij mensen zoals het koppel?
Commentaar van docent/PAL:
Hoofdstuk 5
5.1 Groei Embryo

Tekening mitose
5.2 De geboorte en daarna

Blokkenschema van fasen van de geboorte

Overeenkomsten en verschillen tussen mitose en meiose.
o Overeenkomsten:
o
Verschillen:
Commentaar van docent/PAL:
Hoofdstuk 6
6.2 Lactose-intolerantie

Beschrijving van veranderingen in het DNA bij mensen die tolerant voor lactose zijn
geworden.

Antwoorden bij de reflectievragen
o
o

Hoe kan een mutatie in een gen er voor zorgen dat lactase wordt geproduceerd?
Commentaar van docent/PAL:
Download