VOLG JE HART naar Schijndel op zaterdag 16 juni 2012 Dit jaar

advertisement
VOLG JE HART naar Schijndel op zaterdag 16 juni 2012
Dit jaar een beetje later dan anders hielden we onze familiedag. Pater Aldino Kiesel en pater Konrad
Esser bezochten de Nederlandse Oblaten en wilden graag met de Salesiaanse Kringen kennis maken.
We werden hartelijk verwelkomd door het ontvangstcomité. Zij waren duidelijk te herkennen aan
het “hart- op- de-juiste-plaats”.
De koffie met harten en hartjes stond al klaar. Lekker na een poos in de auto gezeten te hebben.
Kees opent de bijeenkomst en geeft het woord aan Wies de Groot. Zij houdt namens de werkgroep
spiritualiteit een inleiding over het thema “Volg je hart” en “Met je hart als kompas”.
U heeft daar in ons vorige nummer over kunnen lezen.
De vraag die ze aan ons meegaf was: wat betekent het voor jou om je hart te volgen en bij welke
uitspraak over het hart voel je je het beste thuis.
We verdeelden ons in groepjes om over deze vraag te discussiëren en onze gedachten op een hartje
te schrijven.
Deze hartjes werden op een groot hart geplakt en daarna op de ramen gehangen.
Enkele uitspraken zijn:
-
In alles je hart volgen brengt mij een geest van vrijheid, die ik wil delen met tochtgenoten.
Als je je hart niet volgt, val je na een tijd vanzelf door de mand.
De liefde zetelt in het hart en het hart is de bron van liefde.
Nothing can separate us from the love of God.
Laat je niet uit je evenwicht brengen, hou je hoofd en hart op God gericht.
Blijf bij jezelf, volg je hart. Hij zal je de goede richting wijzen.
Stel niet uit tot morgen , wat je hart je vandaag ingeeft.
De liefde zetelt in het hart en het hart is de bron van leven.
Durf je hart als kompas te gebruiken. Vertrouw er op!!
Daarna hadden we weer een voortreffende lunch met veel spiritualiteit klaargemaakt.
Na een gezellige wandeling werd de middag voortgezet.
Eerst de gebruikelijke mededelingen:
Judith was niet aanwezig vanwege haar kaakoperatie. We stuurden haar een kaart met heel veel
lieve en hartelijke wensen.
Riek, de trouwe hulp van Kees, was ziek. Zij kreeg een kaart met heel veel beterschap. Ik hoop dat
het geholpen heeft.
Op 6 juni is Frans Aarts overleden. De uitvaart was op maandag 11 juni in Nijmegen. Hij werd op de
begraafplaats van de Heilige Landstichting begraven.
Op zijn rouwcirculaire stond: “Mijn adem en Gods adem gaan steeds meer samen”.
Gerard van de Voort uit Duitsland is ernstig ziek. Momenteel verblijft hij in Tilburg. Zijn grootste wens
is om weer naar Duitsland terug te gaan.
Pater Kiesel, generaal overste van de Oblaten, houdt een inleiding over de toekomst van de
Salesiaanse Spiritualiteit. Aansluitend sprak hij over de aanstaande zaligverklaring van Pater Louis
Brisson op 22 september aanstaande, in Troyes.
We konden het erg waarderen dat Jack de Groot bereid was een en ander van Nederlandse
vertalingen te voorzien. Niet altijd even gemakkelijk.
Pater Kiesel kreeg van de werkgroep spiritualiteit een extra hart mee naar Rome. Hij was er erg blij
mee.
Pater Dirk Koster vertelde dat Cornelis van Westeinde de eerste Nederlandse oblaat was. Gevolgd
door Pater de Hondt.
De Eucharistieviering was erg mooi met fijne toepasselijke liederen, alles met begeleiding van Ko van
Geldrop.
Elkaar de Vrede toewensen blijft een mooi moment.
Toen de viering afgelopen was kregen we als herinnering een knijper met twee hartjes er op.
Later die avond in een restaurant heeft Louis dit aan een klein meisje gegeven die er dolblij mee was:
Rose hartjes!!!
Ook de kringen in z’n geheel werden niet vergeten.
Iedere kringafgevaardigde kreeg een schaaltje in de vorm van een hart met lekkere suikerhartjes er
op. Die moest je meenemen naar de eerstvolgende vergadering. Dat heb ik ondertussen gedaan en
iedereen vond het erg leuk.
Tot slot wil ik nog de mooie versiering vermelden die Annerie gemaakt heeft: een grote tak met
allerlei harten. Ik hoop dat het op de foto goed uitkomt.
Al met al een erg geslaagde dag.
We blijven ons hart volgen en als kompas gebruiken.
Nel Vroonhof
Download