Uploaded by kim.de.wit

DOOPVIERING 25 februari 2018 -Lieve

advertisement
Doop Jérome 25/02/2018
1.WELKOM
Lieve : Welkom
Pater Leo :
Geboren uit liefde
verlangend verwacht,
geschenk uit de hemel
aan mensen gebracht.
‘t Was God die jullie ten leve riep,
wij danken Hem voor wat Hij schiep.
Allen :
Heer onze God,
U bent de bron van alle leven,
de oorsprong van ons bestaan.
Wij danken U dat wij mogen leven
en dat U ook deze kindjes
uit liefde liet geboren worden.
Het vervult ons met vreugde
en het spoort ons aan
-om met nog meer toewijdingte werken aan een betere wereld,
Uw wereld, God, die ook de onze is
en die de toekomst is voor deze kindjes.
Lieve :
Wanneer mensen elkaar lief vinden,
echt van elkaar houden,
wanneer dan ook nog een kindje geboren wordt,
dan mogen wij vermoeden wie U bent.
U bent een nabije God,
die leven geeft, die leven draagt.Wij danken U voor deze
kindjes hier in ons midden.
2. OPENING VIERING DOOPHEER : (Pater Leo)
Laten wij heel symbolisch met een kruisteken
ook Hem welkom heten in wiens huis wij samen zijn
gekomen
+ de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
Allen :
Amen.
3. NAAMGEVING :
Lieve :
Zonder naam kan niemand aangesproken worden,
zonder naam loopt een mens verloren in de massa.
Een naam geeft verbondenheid van mens tot mens.
Genoemd worden betekent ‘bestaan’.
Het is de start van een verhaal.
Beste ouders willen jullie nu
de naam van jullie kindje bekend maken
en kort duiden waarom jullie
voor deze naam kozen.
Ouders (om de beurt) :
-
Kim en Sven (Jérome)
Britt en Peter (Louis)
Lieve
Jullie ouders kozen voor jullie een naam die ze mooi
vinden.
Iedereen zal jullie bij jullie naam kennen.
Klinkt hij
dan zal jij reageren,
steeds opnieuw,
blij, gelukkig,
soms wel eens verrast,
geschrokken, betrapt;
hoe dan ook jij zal reageren,
gewoon omdat jij het bent.
Ook God zal jou
met jouw naam aanspreken.
Hij schrijft jouw naam
in de palm van Zijn hand..
4. BEREIDHEID
Pater Leo :
Op de ouderavond hebben jullie ook te kennen gegeven
dat jullie in het verdere leven jullie kind de persoon van
Jezus zullen leren kennen. Hoe willen jullie als ouders,
peter en meter dit doen ?
(plaats voor klein tekstje, wordt voorbereid met de
ouders op de OA)
- Kim, Sven, Vincent en Vicky
- Britt en Peter, Ken en Eveline
5. KRUISJE :
LIEVE :
Het herkenningsteken van de christenmens is het
kruisteken.
We beginnen elke viering met dit teken.
Een kruisje geven aan je kind, is het kind veiligheid en
bescherming toewensen.
Een kruisje wijst ook op keuzes maken en ook daar zullen
we deze kinderen moeten helpen, want kiezen is
verschrikkelijk moeilijk.
Pater Leo:
uitnodigen geven van kruisje aan de dopeling
6. EVANGELIE
7. KORT WOORDJE
8. HANDOPLEGGING (keuze Pater Leo)
9. EEN WERELD VAN LIEFDE
Pater Leo :
Als we kijken naar de wereld om ons heen, als we
luisteren naar de nieuwsuitzendingen, als we de krant
openslaan…. Overal duiken negatieve dingen op :
natuurrampen, terreur, diefstal, burenruzies, bedrog….
Deze kinderen staan in hun onschuld lijnrecht tegenover
al die slechte dingen.
Wij moeten er voor zorgen dat zij de wereld leren
kennen, niet als een oord van verderf, maar als een
mooie plek waar maar één wet regeert : heb je naaste
lief als jezelf.
Liefde is de enige redding voor deze kinderen.
Het is zeker nuttig dat we daar even bij stilstaan om ons
de vraag te stellen : zijn wij met zijn allen bereid om
deze kinderen een thuis te geven in een wereld van
liefde :
ALLEN : Ja, wij zijn bereid.
10. GELOOFSBELIJDENIS :
Ik geloof dat mensen langzaam groeien
Zoals alles in de schepping;
Dat mensen vroeg of laat in zich kunnen voelen
Dat zij 'in wording' en op weg mogen zijn,
Zoals ook God in ons 'in wording' is.
Ik geloof dat de Vader geen statische figuur is,
Geen uitgedacht sprookje,
Maar een warme naam voor
Onze-Oorsprong-ten-diepste.
Ik geloof dat de Zoon geen vertelseltje van toen is,
Maar iemand die je vandaag nog kan ontmoeten,
Iemand die nu leeft, in velen.
Ik geloof dat de Geest de Aanwezigheid is
Van het goddelijke geheim in ons.
Dat wij deze Geest niet kunnen maken,
Maar dat Hij ons kan overkomen,
Dat wij ontvankelijk kunnen zijn voor Hem,
Dat Hij ons kan bezielen
En verzoenen met elkaar, wereldwijd.
Ik geloof dat op een dag onze wereld
Een wereld naar Gods Droom zal zijn
En dat God daarvoor jou en mij
En elk van ons nodig heeft.
11. SYMBOLEN :
Ken :
Water is een wonder:
De zee bij zonsondergang.
De eeuwig aanrollende golven,
Krachtig en dragend.
Een bruisende waterval.
Een kronkelende rivier in een diep uitgesneden dal.
Het vruchtwater waarin deze kleine mensjes
groeiden.
Water...
Het is nooit door mensen gemaakt.
Het is het oersymbool van aangeraakt worden door God.
In water omhelzen wij Gods levenskracht.
In water omhelst God zijn schepselen,
En vooral deze kinderen hier in ons midden
Die vandaag naar de kerk worden gebracht
Om gedoopt te worden.
Vicky : (tekst 6)
Dopen is meer dan geboorte vieren
Het is vooral uitdrukken dat je erbij hoort
In het leven dat God zichtbaar maakte.
Gedoopt zijn, is een gezalfde zijn,
Zoals men dat zei van David
En vooral van Jezus
Een gezalfde betekent :
Iemand die God weerspiegelt
In wie “Ik zal er zijn voor u”
Te zien is aan zijn daden,
Te horen is aan zijn spreken
Te voelen aan zijn tederheid.
Zalven is zoveel als zeggen :
In jou is meer dan mensenwerk,
Gods Naam is jou toegesproken,
Je bent gedragen en bemind
En jij mag, op jouw manier,
Een nieuwe Christus worden
Daarom wordt je gezalfd met chrisma,
Christuszalf.
12. DOOP
13. LICHT :
Pater Leo :
Gedoopt zijn, is je leven verbinden
met Jezus Christus.
Van Hem werd gezegd : Hij is licht voor de wereld,
iemand die uitzicht geeft,
ook als het donker wordt,
De paaskaars is hiervan het symbool,
een blijvende herinnering
aan de Levende in ons midden,
en aan onze bestemming om licht te zijn.
Met de doopkaars nemen wij van Zijn licht
opdat het ook in ons leven mag verder schijnen.
Gedoopten zijn geroepen
om lichtgevende mensen te worden.
14. EFFETA :
(tekst 7)
Allen :
Kijk met jullie oogjes,
om het goede te zien in de mensen om jullie heen,
om te ontdekken waar men jullie nodig heeft,
om er veel mensen graag mee te zien.
Gebruik jullie oortjes,
om te luisteren naar de vele lieve woordjes,
om te horen waar mensen jullie roepen,
om te luisteren naar de stem van jullie hart.
Open jullie mondjes,
om woordjes van geloof, hoop en liefde te spreken,
om te lachen en te zingen,
om op te komen voor jezelf en voor anderen.
Gebruik jullie handjes,
om wat je hebt en bent te geven, te delen,
om te ontvangen wat jullie in liefde wordt gegeven,
om ze uit te strekken naar mensen in nood.
Zet jullie voetjes stap voor stap,
om met vallen en opstaan je levensweg te banen,
om steeds naar mensen toe te gaan,
om samen met ons en met velen de weg van Jezus te
kiezen.
15. ONZE VADER (tekst 9)
Allen:
Onze Vader, die in de hemel zijt,
uw naam worde geheiligd,
uw rijk kome,
uw wil geschiede
op aarde zoals in de hemel.
Geef ons heden ons dagelijks brood
en vergeef ons onze schulden,
zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren,
en breng ons niet in beproeving,
maar verlos ons van het kwade.
Amen.
16.MOEDER MARIA & DOOPAANDENKEN
17.ZENDING & ZEGEN (keuze Pater Leo)
En dan…. Fiesta Fiesta!!!!
Download