PowerPoint-presentatie

advertisement
Zinkt het schip of blijft het
nog wel een tijdje drijven?
Dr. Marten van der Meulen
Een lastige klus…
• Gegevens opduikelen
• Ingewikkelde organisatie kerk
• Landelijk is financiële administratie lang geen
prioriteit geweest
… maar wel belangrijk
• Zit de kerk wel met krimpende middelen?
• Wat is er wél mogelijk?
Hoeveel geld is er
beschikbaar?
• Gokt u eens: hoeveel geld staat er vrij
beschikbaar op bankrekeningen in Groningen en
Drenthe en in Friesland?
• Groningen en Drenthe: 63 miljoen euro
• Friesland: 87 miljoen euro
Ter vergelijking
Balans Fr+Gr&Dr
41 milj.
150
milj.
37
29 milj.
milj.
Onroerende zaken
Financiële vaste activa
Beleggingen
Geldmiddelen
Overig
Reserves
Fondsen
Voorzieningen
Kortlopende schulden
Overig
Baten Fr+Gr&Dr
10 miljoen
6 miljoen
Baten onroerende
goederen
Rente en dividend
Overig
Vrijw. Bijdrage
33 miljoen
Collecten
Subsidies en bijdragen
Totaal: 60 miljoen
Lasten Fr+Gr&Dr
Lasten kerkgebouwen
15 miljoen
Pastoraat
Salarissen
7 miljoen
31 miljoen
Totaal: 62 miljoen
Lasten overige
eigendommen
Verplichtingen
Probleem…
• Gat van 2 miljoen euro per jaar tussen
lopende baten en lasten
• Driekwart van lasten gaan naar kerndoelen
van de kerk  kan niet zomaar op bezuinigd
worden
• Grote verschillen per gemeente
… en kans
• Ruimte voor investeringen
• Gaat niet alleen om wat er op de bank staat:
investeringsruimte is veelvoud hiervan. Kapitaal
aan gebouwen, beleggingen, menskracht.
Daling leden Fr+Gr+Dr*
90,000
80,000
70,000
Friesland
Groningen
Drenthe
60,000
50,000
40,000
30,000
20,000
10,000
0
2006
2007
2008
* Met dank aan Ronald
Bolwijn, Dienstencentrum
PKN
2009
2010
2011
2012
2013
2014
Gemiddelde bijdrage groeit
(landelijke cijfers)
€290.00
€280.00
€270.00
€260.00
€250.00
€240.00
€230.00
€220.00
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
Over Berg en Dal
9%
8%
7%
6%
5%
4%
3%
2%
1%
0%
% gedoopt
% belijdend
Investeren
• Nu is de moeilijke tijd aangebroken, maar
het kapitaal is er (nog)
• Investeringsmentaliteit vs. kaasschaafprincipe
• Missio Dei
• Innovatieve kerkplekken
• Hybride model van kerk-zijn
• Financiële duurzaamheid
•
•
Mensen buiten de kerk betrekken
Meer mensen in de kring van de kerk
• Samen leren in leergemeenschappen
Vraag
• Welke investeringsruimte ziet u in
uw kerk?
Download