Steden en Staten - Geschiedenis2punt0

advertisement
Steden en Staten
6.1
Ontstaan van Steden
Ambachten:
Gilden:
• Ambachtslieden met
hetzelfde beroep
verenigden zich.
• Metselaars,
Timmerlieden,
Schoenmakers,
Bierbrouwers.
Schuttersgilde
Jaarmarkten:
6.2
Eigen bestuur
Snelle rechtspraak
Stadsrechten
• Alle bestuurstaken lagen bij de adel
– Rechtspreken
– Wetten maken
– Tol heffen
• De adel kon deze taken verkopen aan de
steden.
• De adel kon deze rechten ook schenken aan
steden.
Stadsrechten
• Recht om recht te spreken
• Recht om belasting te heffen
• Recht om tol te heffen
• Recht om een stadsmuur te bouwen
• Recht om een eigen munt te slaan.
• Recht om een markt te houden.
Straffen in de middeleeuwen
• Straffen waren een bron van inkomsten.
• Straffen:
– Boete
– Vierdelen
– Verbannen
Galg
Schandpaal
Brandstapel Zweepslagen.
• Straffen werden altijd in het openbaar uitgevoerd
zodat het een voorbeeld zou zijn voor anderen.
Stadsmuur
• Beschermde de stad tegen legers en
rovers.
• Burgers verdedigden de stadsmuur zelf.
6.3
Heiligen en Relikwieën
6.3
Romaanse bouwstijl
Gotische bouwstijl
Download