Reacties_Forumleden

advertisement
CITATEN DEELNEMERS FORUMDISCUSSIE
Marcel Bogers (Het Veem Theater, werkplaats)
“De verbinding tussen de podia en het aanbod mag hechter. Er zijn inderdaad heel veel keuzes
mogelijk in het aanbod, maar die keuzes moeten wel gemaakt worden. De consequentie van die
keuzes is aan beide partners: investeren in elkaar.”
Forumdiscussie ‘De podia en het aanbod’, 19 mei 2006
Marian van Dijk (Donemus, muziek)
“Als blijkt dat de verwachtingen tegenvallen, moeten we daar niet op voorhand de kunst zelf de schuld
van geven. Met andere woorden: als we een kunstenaar positief hebben beoordeeld, dan moeten we
hem niet als een baksteen laten vallen zodra de publieksaantallen tegenvallen.”
Forumdiscussie ‘De podia en het aanbod’, 19 mei 2006
Conny Janssen (Conny Janssen Danst, dans)
“Het is van belang dat podia zich aan je verbinden. Je moet kunnen vertrouwen op het feit dat je
risico’s mag nemen, dat je nieuwe avonturen aan kunt gaan en dat een podium niet zegt: ‘Nou, ik
vond je de vorige keer beter dan vandaag, dus de volgende keer boek ik je niet.’”
Forumdiscussie ‘De podia en het aanbod’, 19 mei 2006
Paul Koek (Veenfabriek, multimedia)
“Er is geen overaanbod. Er moet meer geld komen en beter gehandeld worden. Als in mijn begintijd
iemand over mij had beslist, had ik hier nu niet gezeten – want ik maakte echt niet zulke goede
dingen. Als je net begint is het belangrijk wie je beoordeelt en hoe je beoordeeld wordt. Daar houd ik
nu een beetje mijn hart voor vast.”
Forumdiscussie ‘De podia en het aanbod’, 19 mei 2006
Marten Oosthoek (Dood Paard, theater)
Bouw voort op het bestaande. Laten we door een verbeterde, integrale en kritische beoordeling
proberen de kwaliteit van de instellingen in stand te houden en te verbeteren. De balans tussen
organisatorische en inhoudelijke kennis is verdwenen, ook op het departement. Als overheid en kunst
minder als vijanden tegenover elkaar komen te staan, wordt de spagaat waarin de Raad voor Cultuur
nu vaak terechtkomt automatisch kleiner.
Forumdiscussie ‘De podia en het aanbod’, 19 mei 2006
Jan Zoet (Rotterdamse Schouwburg, podia)
“Waar ik de aandacht op wil vestigen is de kwaliteit van podia en de rol die zij hebben als bemiddelaar
tussen de kunstenaars en publiek. Je hebt als podium een functie en je hebt een visie – en die staan
met elkaar in verband. Ik zou ervoor pleiten om te durven investeren in kwaliteitspodia die een rol van
betekenis willen spelen; een rol die niet alleen gebaseerd is op het bereiken van alleen maar meer
publiek, maar echt iets toe wil voegen.”
Forumdiscussie ‘De podia en het aanbod’, 19 mei 2006
REACTIES VAN GEERT OVERDAM EN MARIAN VAN DIJK, DIE ZIJN GEPLAATST IN
NIEUWSBRIEF 34.
“Willen we eigenlijk wel (artistiek) beoordelen en beoordeeld worden als we ons toch niet bij een
eventueel negatief resultaat neerleggen? Het grootste deel van de bureaucratisering hebben we aan
onszelf te danken. Door ons wantrouwen is er een heel cultuurnota- en fondsensysteem opgetuigd en
rijst de juridisering de pan uit. We klagen over ingewikkelde procedures, maar we zijn de eersten om
de mazen in de wet te vinden.
Het resultaat is veel kwalitatief goed aanbod dat zijn weg naar de podia niet vindt en een vastgelopen
beoordelingssysteem. Als we niet oppassen komt de zaak knarsend tot stilstand en wordt er voor ons
bepaald wie de keuzes mag maken: grote kans dat ‘het publiek’ wint en dat luister- en kijkcijfers
allesbepalend worden. En we zien bij de publieke omroep waar dat toe leidt: einde diversiteit.”
Marian van Dijk (Donemus, muziek)
“De discussie die nu gevoerd wordt kan veel opleveren, tenminste als het eerst en vooral een
inhoudelijke discussie is en wordt. Dat lijkt alleen niet te gebeuren, het inhoudelijke debat is ver te
zoeken, de uitwerking van de nota Verschil Maken gaat tot nu toe vooral over - in de woorden van het
Ministerie – een technische operatie. En ook vanuit de sector wordt tot nu toe vooral in modellen
gedacht.
We zijn nu verzand geraakt in een soort technocratische, instrumentele discussie – waar het
inhoudelijke gesprek niet gevoerd wordt. De huidige besteldiscussie zou eerst en vooral moeten gaan
over de vraag wat we met makers willen, wat we met makers in relatie tot het publiek willen en hoe wij
ons als professionals daartoe verhouden. Die discussie mis ik tot nu.”
Geert Overdam (Festival Boulevard, festivals)
Download