Mo Jaber over I-Interim Rijk

advertisement
Vakmanschap
Mo Jaber over I-Interim Rijk
‘Kwaliteit is nooit klaar’
Bij de Rijksoverheid zijn complexe veranderingsvraagstukken op het gebied van ICT en informatie niet meer
weg te denken. Vaak zijn het programma- en projectmanagers die deze veranderingen vormgeven. Als het
Rijk voor deze cruciale posities te veel steunt op externen, gaat kennis en ervaring verloren. Daarom ontstond
in 2011 I-Interim Rijk.
'We maken het verschil
door onze inhoudelijke
kennis en kwaliteit.'
✎ Irene Post | 📷 Bas Kijzers
I
-Interim is een hoogwaardige pool van
120 I- en ICT-professionals. Mo Jaber is de
projectdirecteur: ‘Wij zijn een onafhankelijk bureau binnen de overheid. I-Interim
Rijk werkt aan complexe programma’s en projecten op het snijvlak van ICT en informatie.
Hiermee willen we binnen het Rijk de ervaring
en kwaliteit van dit soort programma’s vergroten. We hebben 85 mensen in vaste dienst en
een flexibele pool van circa 40 mensen vanuit
verschillende departementen. Per jaar voeren
we 120 projecten uit. Zo werkten we onder an-
Scherp blijven
‘Om inhoudelijke kennis op peil te
houden, houd ik zelf ook mijn vak bij.
Ik volg allerlei I- en ICT-ontwikkelingen in het veld en bezoek regelmatig
seminars. Bovendien doceer ik een
paar uur per week aan De Haagse
Hogeschool over programma- en
projectmanagement in de publieke
sector en begeleid ik afstudeerders
hierin. Mijn studenten werken vaak
overdag als (project)manager bij
gemeenten, het Rijk of politie; ik krijg
dus terug wat op hun werkniveau
speelt. Daardoor blijf ik zelf scherp.
Daarnaast is het een goede plek om
nieuwe talenten op te sporen.’
dere aan de toeslagen voor de Belastingdienst,
digitalisering voor burgers en bedrijven, decentralisatie van zorg- en jeugdbeleid en in de
vreemdelingenketen.’
Hoe zorg je voor de juiste
mensen?
‘We hebben een
zware werving- en
selectieprocedure.
Helaas haken hierdoor veel sollicitanten af in de eerste
of tweede ronde.
We willen dat onze mensen écht kwaliteit
leveren. Ze moeten kunnen werken met stakeholders, strategische trajecten inzetten en
resultaten boeken. Daarbij moeten ze kennis
hebben van informatiemanagement, ICT, van
de overheid en haar processen. Iedereen doet
bij ons een assessment, houdt een gesprek
met gecertificeerde assessoren en doet een
casetoets. Daarna volgt een gesprek met CIO
of directeur, DG of pSG. Voor deze collega’s
voeren I-Interimmers de opdrachten immers
uit. Onze mensen doorlopen daarnaast een
zwaar certificeringstraject.’
van verschillende ministeries en uitvoeringsdiensten; zij zijn belangrijke ambassadeurs
voor ons werk binnen het Rijk. Daarnaast
probeer ik in een voortraject van een project
zo snel mogelijk aan
tafel te komen met
bestuurders en directeuren, bijvoorbeeld
al na een politiek
besluit. Zodat ze ons
op het juiste moment
weten te vinden. Ik
adviseer samen met
mijn businessmanagers vooral over de inhoudelijke aanpak van
zo’n project. Daarnaast is de beste reclame
gewoon goed je werk doen en projecten doen
die er toe doen.’
‘De beste reclame is
gewoon goed je werk
doen en projecten
doen die er toe doen’
Hoe zorg je voor bekendheid van I-Interim Rijk?
‘We verkeren in de luxepositie dat er nog
altijd meer vraag is dan aanbod. Ons
opdrachtgevend bestuur bestaat uit CIO’s
Waar ben je trots op en wat wil je nog bereiken?
‘Het ICBR en het ICCIO noemen I-Interim de
steunpilaren van het Rijk. Het blijkt wel dat
je niet met toeters en bellen hoeft te werken
om echt te helpen. We bieden kwaliteit.
Daardoor is het een vanzelfsprekendheid
dat je ons belt. Daar ben ik echt trots op. We
maken het verschil door onze inhoudelijke
kennis en kwaliteit. Daar blijven we continu
aan werken, want kwaliteit is nooit klaar.’
ℹ
www.i-interimrijk.nl
BinnenbeRijk 1 | Februari 2014 5
Download