leveranciersverklaring (voor eenmalig gebruik) voor producten van

advertisement
LEVERANCIERSVERKLARING VOOR PRODUCTEN VAN PREFERENTIËLE OORSPRONG1
Bij het opmaken van de leveranciersverklaring, waarvan de tekst hieronder is weergegeven, moet met de voetnoten
rekening worden gehouden. De voetnoten hoeven echter niet te worden overgenomen.
VERKLARING
Ondergetekende verklaart dat de in dit document ……………………………(1) vermelde
goederen van oorsprong zijn uit ……………………………(2) en voldoen aan de
oorsprongsregels die van toepassing zijn in het preferentiële handelsverkeer met: (3)
AD / CH / TR /
AL / BA / XK (= KO) / ME / MK / XS (= RS) /
DZ / EG / FO / IL / JO / LB / MA / PS / SY / TN / XC / XL /
GE / MD / UA /
KR /
CI /
CL / MX /
Andeslanden ( CO / PE / EC / )
Cariforum ( AG / BB / BS / BZ / DM / DO / GD / GY / JM / KN / LC / SR / TT / VC / )
Midden-Amerika ( CR / GT / HN / NI / PA / SV/ )
Stille-Oceaanstaten (PG / FJ / )
OZA-EPO-staten (MG / MU / SC / ZW / )
SADC-EPO-staten (MZ / BW / LS / NA / ZA / SZ / )
Centraal-Afrika (CM / )
EER ( IS / LI / NO / )
APS ( = MOL en OBL)* /
LGO* / MAR-ACS*
Hij verklaart dat (4) :
�
�
Cumulatie werd toegepast met ………………. (naam van land(en))
Geen cumulatie werd toegepast
Hij verbindt zich ertoe de douane alle aanvullende bewijsstukken over te leggen die zij
noodzakelijk achten.
Plaats en datum
: ……………………………
Naam en functie
in de onderneming
: ……………………………
Handtekening
: ……………………………
LV-NL.EG.17.03.KvK
Verklaring volgens Verordening (EU) 2015/2447 art. 61, bijlage 22-15. (PB L343 van 29.12.2015
DE LEVERANCIER BRENGT DE VERKLARING AAN OP DE BIJ DE ZENDING BEHORENDE HANDELSFACTUUR, OF OP EEN LEVERINGSBON OF OP EEN ANDER
HANDELSDOCUMENT WAAROP DE GOEDEREN VOLDOENDE NAUWKEURIG ZIJN OMSCHREVEN OM DEZE TE KUNNEN IDENTIFICEREN.
DE LEVERANCIER KAN DE VERKLARING TE ALLEN TIJDE VERSTREKKEN, OOK NA LEVERING VAN DE GOEDEREN.
(1)
Nummer en datum van de handelsfactuur, de leveringsbon of ander handelsdocument.
Als de verklaring slechts betrekking heeft op een deel van de in het document vermelde goederen, worden deze goederen duidelijk van
een merkteken voorzien, hetgeen in de verklaring als volgt wordt aangegeven:
“……… de op dit document vermelde, met ….. gemerkte goederen zijn van oorsprong uit …………”
(2)
Europese Unie, het land, de groep landen of gebied waaruit de goederen van oorsprong zijn.
Voor producten van oorsprong zijnde uit de Europese Unie moet "Europese Unie" worden ingevuld. Indien landcodes moeten worden
ingevuld, gebruik dan de code: "EU". (Gebruik om de Europese Unie aan te duiden s.v.p. NIET de niet codes EG of EC omdat deze codes
als ISO landcode worden gebruikt voor de landen Egypte en Ecuador) Bovendien kan de EU-lidstaat (bijvoorbeeld Duitsland of Frankrijk)
worden gespecificeerd, indien de goederen van preferentiële oorsprong zijn uit die EU lidstaat. In het geval dat de goederen van oorsprong
zijn uit een land waarmee de EU een preferentiële overeenkomst heeft afgesloten (bv. Zwitserland, Tunesië etc.), moet dit land worden
opgegeven. Het is mogelijk om in het kader van:
de Pan-Europese cumulatie zone – omvat de EU-lidstaten en IJsland (IS), Liechtenstein (LI),
Noorwegen (NO), Zwitserland (CH) en Turkije (TR) of:
de Pan-Euro-Mediterrane cumulatie zone - omvat de EU-lidstaten en Algerije (DZ), Egypte (EG),
de Faeröer (FO), IJsland (IS), Israël (IL), Jordanië (JO), Libanon (LB), Liechtenstein (LI), Marokko (MA), Noorwegen (NO),Tunesië
TN), Syrië (SY), Turkije (TR), Westelijke Jordaanoever en Gazastrook (PS), Zwitserland,(CH) of:
SAP cumulatiezone (zone EU stabilisatie-en associatieproces) – omvat de EU-lidstaten en Albanië (AL), Bosnië en Herzegovina
(BA), Kosovo (XK = KO), Macedonië (MK), Montenegro (ME), Servië (XS = RS) en Turkije (TR)
ook deze landen van oorsprong te noemen.
Let op: Syrië (SY) heeft de Pan Euro Mediterrane overeenkomst nog niet getekend en kan daarom nog niet genoemd worden.
Neem voor vragen en de actuele situatie omtrent cumulatie contact op met de Kamer van Koophandel.
(3)
Betrokken Land, groep van landen of gebied.
Andorra (AD), Zwitserland (CH), Turkije (TR),
Albanië (AL), Bosnië-Hercegovina (BA), Kosovo (XK = KO), Montenegro (ME), Macedonië (MK), Servië (XS = RS),
Algerije DZ), Egypte (EG), Faeröer (FO), Israël (IL), Jordanië (JO), Libanon (LB), Marokko (MA), Westelijke
Jordaanoever en Gazastrook (PS), Syrië (SY), Tunesië (TN), Ceuta (XC), Melilla (XL),
Georgië (GE), Moldavië (MD), Oekraïne (UA),
Rep. Korea (KR),
Ivoorkust (CI),
Chili (CL), Mexico (MX),
Andeslanden
- Colombia (CO), Peru (PE), Ecuador (EC).
Cariforum
- Antigua en Barbuda (AG), Barbados (BB), Bahama's (BS), Belize (BZ), Dominica
(DM), Dominicaanse Republiek (DO), Grenada (GD), Guyana (GY), Jamaica (JM),
Saint Kitts en Nevis (KN), Saint Lucia LC), Suriname (SR), Trinidad en Tobago (TT),
Saint Vincent en de Grenadines (VC).
Midden-Amerika
- Costa Rica (CR), Guatemala (GT), Honduras (HN), Nicaragua (NI), Panama (PA), El Salvador (SV).
Stille-Oceaan-staten - Fiji (FJ), Papoea-Nieuw-Guinea (PG).
OZA-EPO-staten
- Madagaskar (MG), Mauritius (MU), Seychellen (SC), Zimbabwe (ZW).
SADC-EPO-staten
- Mozambique (MZ), Botswana (BW), Lesotho (LS), Namibië (NA), Zuid-Afrika (ZA), Swaziland (SZ).
Centraal Afrika
- Kameroen (CM).
EER
- IJsland (IS), Liechtenstein (LI), Noorwegen (NO).
APS*
- Algemeen Preferentieel Systeem, ontwikkelingslanden. Let op: Er wordt onderscheid gemaakt tussen de Minst
Ontwikkelde Landen en Overige Begunstigde Landen in het APS,.
LGO*
- Landen en Gebieden Overzee van de EU lidstaten.
MAR-ACS*
- Markttoegangsverordening / Landen in Afrika, het Caribisch gebied en de Stille Oceaan.
Ghana (GH), Kameroen (CM), Kenia (KE).
* Neem voor een actueel overzicht van deze landen contact op met de Kamer van Koophandel.
.
(4)
Aan te vullen, waar nodig, voor goederen die van preferentiële oorsprong zijn in het kader van de preferentiële
handelsbetrekkingen met één van de landen waarop de pan-Euro-mediterrane cumulatie van de oorsprong van toepassing is.
Algerije (DZ), Egypte (EG), Europese Unie (EU), IJsland (IS), Israël (IL), Jordanië (JO), Libanon (LB), Liechtenstein (LI),
Marokko (MA), Noorwegen (NO),Tunesië (TN), Turkije (TR), Westelijke Jordaanoever en Gazastrook (PS), Zwitserland
(CH).
Let op: Syrië (SY) heeft de Pan Euro Mediterrane overeenkomst nog niet getekend en kan daarom hier nog niet genoemd.
LV-NL.EG.17.03.KvK
Download