brochure_zorgaanbod_SPIL vr print.indd

advertisement
GESPECIALISEERD
ORIËNTERINGS- EN
BEHANDELINGSAANBOD
VOOR PERSONEN MET EEN
VERSTANDELIJKE BEPERKING
EN PSYCHISCHE EN/OF ERNSTIGE
GEDRAGSPROBLEMEN
IN LIMBURG
NAJAAR 2013
SPIL
1
VOORWOORD
4
ZORGAANBOD MET FOCUS OP
vraagverduidelijking
en oriëntering
6
ZORGAANBOD MET FOCUS OP
aMBulante Begeleiding
oF BeHandeling
10 ZORGAANBOD MET FOCUS OP
MoBiele outreaCHing
12 ZORGAANBOD MET FOCUS OP
reSidentiële BeHandeling
14 SCHEMATISCHE VOORSTELLING
Deze folder geeft, voor alle duidelijkheid, geen
beschrijving van de verschillende ambulante
en mobiele ondersteuningsvormen, reguliere
outreach, dagopvang of verblijf voor deze
doelgroep. Hiervoor verwijzen wij u door naar:
www.desocialekaart.be.
voorWoorden oriëntering
vraag verduidelijking
3
Personen met een verstandelijke beperking en
psychische en/of ernstige gedragsproblemen
kunnen over het algemeen gebruikmaken van
het reguliere zorgaanbod binnen de VAPH- en
de GGZ-voorzieningen. Het aanbod voor deze
doelgroep is de laatste jaren, mede onder impuls
van de bestaande samenwerkingsverbanden,
sterk uitgebreid. Nieuwe zorgmodules, zoals
outreaching en consulentenwerking, werden
opgestart. Reeds bestaande modules hebben
zich verder ontwikkeld en gezamenlijk vormen zij
een zorgcircuit voor deze doelgroep.
Deze folder beschrijft het gespecialiseerde
‘erkende’ oriënterings- en behandelaanbod.
3
vraagverduidelijking en oriëntering
dienst ondersteuningsplan (doP)
Consulentenwerking vuelta
Leeftijdsgroep
0 - 16 jaar
16 - 18 jaar
18 - 65 jaar
Verstandelijke beperking
licht
matig
ernstig
diep
Leeftijdsgroep
0 - 16 jaar
16 - 18 jaar
18 - 65 jaar
Verstandelijke beperking
licht
matig
ernstig
Wanneer?
Wanneer?
DOP kan ingeschakeld worden als cliënten of hun netwerk
willen weten hoe ze hun leven verder kunnen organiseren
en nood hebben aan ondersteuning en begeleiding bij de
bepaling van hun toekomst.
Consulentenwerking Vuelta richt zich naar de
natuurlijke en professionele omgeving van mensen
met een verstandelijke beperking en psychische en/of
ernstige gedragsproblemen die zich in een vastgelopen
hulpverleningssituatie bevinden. De omgeving vraagt
advies naar verdere aanpak of begeleiding.
Wat?
Vraagverduidelijking, toekomstplanning, ondersteuning
en opbouwen van netwerkgroepen staan centraal.
DOP biedt individuele ambulante begeleiding.
Dienst Ondersteunigsplan Limburg
Kempische Steenweg 293 bus 4, 3500 HASSELT
tel. 011 35 34 10
[email protected]
diep
Wat?
Consulentenwerking Vuelta leidt in eerste instantie
toe naar bestaande diensten en instanties. Als dit
niet mogelijk is omwille van de complexiteit van de
problematiek, dan biedt Consulentenwerking Vuelta
ondersteuning aan de omgeving van de cliënt op vlak van
beeldvorming, diagnose en behandeling. Doelstelling
is de uitwerking van een begeleidingsaanpak (met
bijbehorende concrete handvatten) die overeenstemt met
de zorgbehoeften van de cliënt. Indien nodig wordt er een
beroep gedaan op de specifieke deskundigheid van één of
meer externe consulenten.
Consulentenwerking Vuelta
Contactpersoon: Doreen Aelvoet (DAGG St.-Truiden)
Tiensesteenweg 53, 3800 SINT-TRUIDEN
gsm 0474 82 07 86
Naast deze organisaties zijn er nog andere (eerstelijns) diensten
uit diverse sectoren die vraagverduidelijking en oriëntering
opnemen.
4 • zorgaanbod met focus op vraagverduidelijking en oriëntering
5
aMBulante Begeleiding oF BeHandeling
ambulante behandeling
ambulante thuisbegeleiding
Leeftijdsgroep
0 - 16 jaar
16 - 18 jaar
18 - 65 jaar
Verstandelijke beperking
licht
matig
ernstig
diep
Leeftijdsgroep
0 - 16 jaar
16 - 18 jaar
18 - 65 jaar
Verstandelijke beperking
licht
matig
ernstig
diep
Wanneer?
Wanneer?
Thuisbegeleiding kan ingeschakeld worden als cliënten het
moeilijk krijgen in hun thuismilieu en zowel cliënt als gezin
nood hebben aan ondersteuning en begeleiding.
Ambulante therapeutische hulpverlening wordt
ingeschakeld wanneer de cliënt gebukt gaat onder of het
risico loopt op het ontwikkelen van ernstige psychische en/
of psychiatrische problemen en/of middelengebruik
Wat?
Thuisbegeleiding biedt mobiele en ambulante begeleiding,
gericht naar cliënt, gezin en ruimere omgeving. Het aanbod
omvat informeren over de handicap (beperkingen en
mogelijkheden), begeleiden bij persoonlijke belevingen,
adviezen rond omgaan met elkaar, omgaan met specifieke
gedragsaspecten en het verkennen van zinvolle en
aangepaste dagbezigheid en vrijetijdsinvulling.
Dienst Ambulante Begeleiding
Donkweg 49, 3520 ZONHOVEN
tel. 011 55 99 60
Wat?
Ambulante behandeling of begeleiding (opgenomen door
een psychiater, psycholoog en/of maatschappelijk werker
vanuit multidisciplinaire behandeling) is doelgericht en
zo kortdurend mogelijk, waarbij de expertise zo maximaal
mogelijk ter beschikking gesteld wordt van de aanwezige
context/leefomgeving van de cliënt. Indien nodig kan dit
aanbod mobiel ingezet worden.
DIENST AMBULANTE GEESTELIJKE
GEZONDHEIDSZORG (DAGG) VZW
Contactpersoon: Sabien Vanhoef (DAGG St.-Truiden)
tel. 011 68 38 27
DAGG- Lommel
Kapelstraat 67, 3920 LOMMEL
tel. 011 54 23 62
[email protected]
6 • zorgaanbod met focus op aMBulante Begeleiding oF BeHandeling
7
aMBulante Begeleiding oF BeHandeling
DAGG- Sint-Truiden
Tiensesteenweg 53, 3800 SINT-TRUIDEN
tel. 011 68 38 27
[email protected]
DAGG- Maaseik
Koningin Astridlaan 105, 3680 MAASEIK
tel. 089 56 38 94
[email protected]
VERENIGING GEESTELIJKE
GEZONDHEIDSZORG (VGGZ) VZW
VGGZ- Tongeren
Henisstraat 17, 3700 TONGEREN
tel. 012 23 44 91
[email protected]
CENTRUM VOOR GEESTELIJKE
GEZONDHEIDSZORG/LITP (CGG/LITP) VZW
CENTRA VOOR ALCOHOL- EN ANDERE
DRUGPROBLEMEN (CAD) VZW
CGG/LITP- Hasselt
Ilgatlaan 11 bus 3, 3500 HASSELT
tel. 011 28 68 40
[email protected]
CAD Limburg
Salvatorstraat 25, 3500 HASSELT
tel. 011 27 42 98
[email protected]
CGG/LITP- West-Limburg
Pastoor Grausstraat 14bus 1, 3583 PAAL-BERINGEN
tel. 011 42 49 31
[email protected]
CGG/LITP- Maasland
Koning Albertlaan 35 bus 2, 3630 MAASMECHELEN
tel. 089 77 47 74
[email protected]
HamontAchel
Lommel
Neerpelt
Overpelt
Ham
Kinrooi
Peer
Maaseik
Beringen
MeeuwenGruitrode
Tessenderlo
HouthalenHelchteren
HeusdenZolder
Opglabbeek
DilsenStokkem
As
Lummen
CGG/LITP- Genk
Welzijnscampus 7 bus 41, 3600 GENK
tel. 089 32 97 77
[email protected]
Bree
HechtelEksel
Leopoldsburg
Bocholt
Zonhoven
Maasmechelen
Genk
Hasselt
Halen
Herk-DeStad
Zutendaal
Diepenbeek
Nieuwerkerken
Lanaken
Bilzen
Alken
Kortessem
Wellen
Hoeselt
Sint-Truiden
Borgloon
Tongeren
Riemst
Heers
Gingelom
8 • zorgaanbod met focus op aMBulante Begeleiding oF BeHandeling
Herstappe
Voeren
Werkingsgebied DAGG
DAGG-vestigingsplaats
Werkingsgebied VGGZ
VGGZ-vestigingsplaats
Werkingsgebied CGG/LITP
CGG/LITP-vestigingsplaats
Werkingsgebied CAD
CAD heeft een provinciale werking
9
MoBiele outreaCHing
Wanneer?
Outreaching kan ingeschakeld worden wanneer de huidige
hulpverlening of zorg dreigt vast te lopen of vastgelopen
is omwille van een (ernstige) psychische problematiek.
Indien er nood is aan ondersteuning bij het opzetten
van een behandeling en/of begeleiding in de natuurlijke
context.
ambulante observatie en behandeling
Leeftijdsgroep
0 - 16 jaar
16 - 18 jaar
18 - 65 jaar
Verstandelijke beperking
licht
matig
ernstig
diep
Dienstencentrum Sint-Oda
Contactpersoon: Cecile Vinken
Breugelweg 200, 3900 OVERPELT
tel. 011 64 28 60
Wat?
Outreaching tracht de natuurlijke en professionele context
van de cliënt te ondersteunen en te versterken door met
een psychiatrische en/of psychologische bril mee te kijken/
denken over situaties die moeilijk lopen.
Men probeert opnamevermijdend (zowel preventief
als vanuit nazorg) of -verkortend te werken. Naast
de uitgebreide dossierstudie, beperkte observatie en
advisering wordt, afhankelijk van de complexiteit van de
problematiek en de aanwezigheid van een natuurlijk of
professioneel netwerk rondom de cliënt, begeleiding en/
of behandeling aangeboden. Dit wordt steeds tot een
minimum, zowel in aantal als in duur, beperkt.
Mobiele outreaching
Leeftijdsgroep
0 - 16 jaar
16 - 18 jaar
18 - 65 jaar
Verstandelijke beperking
licht
matig
ernstig
diep
PZ Asster Campus Melveren
Contactpersoon: Tine Timmermans
Melveren-centrum 111, 3800 ST.-TRUIDEN
011 78 86 52
MiC dubbeldiagnose Minderjarigen
Leeftijdsgroep
0 - 16 jaar
16 - 18 jaar
18 - 65 jaar
Verstandelijke beperking
licht
matig
ernstig
diep
MIC (Mobiele Interventie Cel) Dubbeldiagnose
Aangeboden vanuit MC- St.-Jozef, Asster, CKP en KPC
Contactpersoon MC- St.-Jozef: Suzanne Verkerk
tel. 011 68 38 27
gsm 0483 22 95 33
Contactpersoon PZ- Asster: Eulalie Masy
tel. 011 69 06 11
gsm 0475 46 90 70
10 • zorgaanbod met focus op MoBiele outreaCHing
11
reSidentiële BeHandeling
Sint-oda - observatie en behandeling
PZ asster Campus Melveren
Leeftijdsgroep
0 - 16 jaar
16 - 18 jaar
18 - 65 jaar
Verstandelijke beperking
licht
matig
ernstig
diep
Leeftijdsgroep
0 - 16 jaar
16 - 18 jaar
18 - 65 jaar
Verstandelijke beperking
licht
matig
ernstig
diep
Wanneer?
Wanneer?
Residentiële behandeling is noodzakelijk als het gedrag
van de cliënt in het thuis(vervangend)milieu niet meer
te hanteren is wegens onderliggende psychiatrische
problemen.
Residentiële behandeling is noodzakelijk als de huidige
zorg dreigt vast te lopen of vastgelopen is omwille van
ernstige psychische en gedragsproblemen, zowel in een
thuissituatie als in een (semi-)residentiële setting.
Wat?
Wat?
Er is mogelijkheid tot crisisopvang, korte en langdurige
residentiële behandeling en dagopname. Vanuit een
interdisciplinaire werking en een veilig en ondersteunend
milieu waarbij structuur, voorspelbaarheid en veiligheid
centraal staan, wordt er een behandeling op maat
opgesteld voor de cliënt.
Na of door de adviesverlening (outreaching) kan
een tijdelijke residentiële behandeling van drie tot
zes maanden georganiseerd worden. Vanuit een
multidisciplinaire benadering wordt een behandelingsplan
(aanpak, medicatie, hulpmiddelen, …) opgesteld en
uitgevoerd. Voor het ontslag is er een uitgebreide,
intensieve ”eindbespreking” met de aanvrager, de
familie en het begeleidingsteam waarnaar de cliënt
georiënteerd wordt. Er is mogelijkheid om ervaring op te
doen met de voorgestelde aanpak door stage te lopen bij
de betreffende leefgroep. Er wordt ondersteuning bij de
verdere doorverwijzing voorzien.
PZ Asster Campus Melveren
De Zeilen 2
Contactpersoon: Annemie Hex
Melveren-centrum 111, 3800 SINT-TRUIDEN
tel. 011 78 86 21
Sint-Oda - Observatie en behandeling
Contactpersoon: Cecile Vinken
Breugelweg 200, 3900 OVERPELT
tel. 011 64 28 60
12 • zorgaanbod met focus op reSidentiële BeHandeling
13
SCHeMatiSCHe voorStelling
Vraag in verband met persoon met een verstandelijke beperking en
psychische en/of ernstige gedragsproblemen of netwerk.
Hoe je leven organiseren? Toekomst? Netwerk?
Vraagverduidelijking en trajectbegeleiding
Dienst Ondersteuningsplan Limburg
Vastgelopen situatie i.v.m. geestelijke gezondheid
Screening, advies en
doorverwijzing (al dan niet in
combinatie met beeldvormend
onderzoek, outreaching of
overleg met consulenten).
Consulentenwerking
Specifiek zorgaanbod
Thuisbegeleiding
DAB
Regulier zorgaanbod VAPH - GGZ
Ambulante behandeling
DAGG, CGG/LITP, VGGZ, CAD
Outreaching
MC-St.-Jozef, PZ- Asster, Sint-Oda
Residentiële behandeling
PZ-Asster, Sint-Oda
14 • SCHeMatiSCHe voorStelling
15
provincie Limburg
Universiteitslaan 1
B-3500 HASSELT
16 • zorgaanbod
met focus op vraagverduidelijking en oriëntering
limburg.be
Download