Kinderen, waar kies ik voor

advertisement
Persbericht
Sliedrecht, 31 oktober 2008
Koffer helpt bij gesprek over kinderwens van mensen met een lichte
verstandelijke beperking
Zorgorganisatie ASVZ brengt een koffer op de markt onder de naam ‘Kinderen, waar
kies ik voor?’. Met behulp van deze koffer kunnen mensen met een verstandelijke
beperking zo goed mogelijk worden voorgelicht over de consequenties van hun
kinderwens en de inhoud van het ouderschap.
Zorgorganisaties krijgen in hun werkpraktijk steeds vaker te maken met vrouwen en
(echt)paren met een lichte verstandelijke beperking die aangeven een kind te willen of
reeds zwanger zijn. Het betreft veelal cliënten die, al of niet met begeleiding, zelfstandig
wonen. De koffer bevat allerlei materialen om dit gevoelige onderwerp vanuit verschillende
invalshoeken bespreekbaar te maken met cliënten, ouders en hulpverleners.
ASVZ heeft veel ervaring in het begeleiden van zwangere vrouwen en (toekomstige) ouders
met een verstandelijke beperking. Deze praktijkervaring en praktijkonderzoek zijn verwerkt in
de koffer.
Bespreekbaar maken
Op het moment dat een cliënt een kinderwens uitspreekt, gaan meestal alle alarmbellen
rinkelen. Twijfel aan de geschiktheid als ouder en zorgen over het welzijn van het kind
maken dat hulpverleners bewust of onbewust communiceren: ‘Niet doen!’
Hiermee ontstaat het risico dat mensen met een lichte verstandelijke beperking die een
kinderwens hebben zich afkeren van hulpverleners. Dat moet voorkomen worden.
ASVZ vindt dat mensen met een verstandelijke beperking recht hebben op ondersteuning bij
het invullen van hun leven en hun toekomst. Als een kinderwens daar onderdeel van
uitmaakt, moet een cliënt kunnen rekenen op goede begeleiding. Dat is niet hetzelfde als
aanmoedigen dat er een kind komt.
1
De inhoud van de koffer
De koffer ‘Kinderen, waar kies ik voor?’ bevat:
1. Een Handreiking met achtergrondinformatie en uitleg over het gebruik van de materialen.
2. Kinderwens, kijken naar keuzes: suggesties voor themabijeenkomsten voor
hulpverleners.
3. Visie op visie: een stellingenspel waarmee hulpverleners hun eigen opvattingen kunnen
ontdekken ten aanzien van kinderwens bij mensen met een verstandelijke beperking.
4. Wensenkwartet: een spel om samen met de cliënt haar of zijn toekomstwensen te
verkennen.
5. Praten over de kinderwens: oefenmateriaal voor hulpverleners voor het voeren van
gesprekken met mensen met een verstandelijke beperking over hun (mogelijke) kinderwens.
6. Bij wie kan ik terecht? beschrijft in duidelijke stappen hoe samen met de cliënt en haar
eventuele partner een overzicht kan worden samengesteld van de meest belangrijke
personen die haar/hen kunnen bijstaan.
7. Weet ik waarvoor ik kies? helpt mensen met een verstandelijke beperking zich bewust te
worden wat de keuze voor een kind inhoudt.
8. Mijn kind wil een kind…: informatiefolder voor ouders van mensen met een
verstandelijke beperking met een kinderwens.
9. Zwangerschapsboek: in begrijpelijke taal voor mensen met een verstandelijke beperking
worden de verschillende fasen van de zwangerschap beschreven.
Informatie en bestellen
De koffer ‘Kinderen, waar kies ik voor?’ kan worden besteld bij het secretariaat
Zorgondersteuning en Zorgontwikkeling van ASVZ, telefoon (0184) 49 12 30 of bij
[email protected] Bestellen via www.asvz.nl kan ook.
De prijs van de koffer bedraagt € 395,- (exclusief BTW en verzendkosten).
Voor informatie over de koffer ‘Kinderen, waar kies ik voor?’ kan contact worden opgenomen
met Marja Hodes, [email protected], telefoon 06 10 89 80 90.
Marja Hodes is als klinisch en GZ-psycholoog gespecialiseerd in kinderwens en ouderschap
bij mensen met een verstandelijke beperking.
2
Noot aan de redactie (niet bestemd voor publicatie)
Voor informatie over de koffer ‘Kinderen, waar kies ik voor?’ kunt u terecht bij Marja Hodes,
telefoon 06 10 89 80 90.
Marja Hodes is als klinisch en GZ-psycholoog gespecialiseerd in kinderwens en ouderschap
bij mensen met een verstandelijke beperking.
De bij dit persbericht bijgesloten foto’s mogen vrij van rechten worden gepubliceerd.
3
Download