Overgave aan het leven

advertisement
Overgave aan het leven
Op het moment van incarnatie kan je kiezen om je volledig over te geven
aan dit leven. De meeste mensen kiezen hier niet voor, want bij de
geboorte, ervaar je weer wat de beperking van een fysiek lichaam
inhoudt.
Zolang je nog verbonden bent met je fysieke moeder, via de navelstreng,
kan je nog doen alsof je, je eigen verantwoordelijkheid niet hoeft te
nemen (dit is niet zo, kom ik later op terug).
Als je gaat ademen, kan je niet meer terug, je hebt de keuze om te
incarneren nu gemaakt en je moet verder, ook al kan je nog wel
verbonden zijn met de navelstreng. Na het doorknippen hiervan zul je het
helemaal zelf moeten doen.
De keuzes die je hebt gemaakt bij de incarnatie zijn nu volledig verankerd
in jezelf. Dit geldt voor alle lagere lichamen (fysiek, emotioneel en
mentaal). Je hogere vermogens, ervaringen en kennis kunnen niet
allemaal meegenomen worden naar deze lagere (fysieke, emotionele en
mentale) gebieden.
Je hebt tijdens de afdaling vanuit de sferen keuzes gemaakt. Sommige
keuzes kan je tot op het laatste moment voor de geboorte nog
veranderen, maar de keuze over de samenstelling van het stoffelijk
lichaam maak je eerder.
Deze keuze bepaalt hoe jouw stoffelijk lichaam zich vormt en welke
eigenschappen je hebt bij de geboorte.
Op deze planeet is het wel zo dat ook genetische eigenschappen een rol
spelen.
De fysieke kenmerken van je ouders en voorvaderen bepalen voor een
groot gedeelte jouw fysieke lichaam. Je hebt dus niet de volledige vrijheid
om je fysieke lichaam te vormen, je moet kiezen. Als je voor jouw ouders
kiest spelen er meer zaken een rol, zoals wat wil je leren, wat kom je
doen, is dit het juiste moment om nu te incarneren enz.
De keuzes die je maakt zijn weer afhankelijk van je eigen ontwikkeling op
zielen niveau. Alleen binnen het bereik van je eigen ontwikkeling kun je
keuzes maken. Je zicht is dus ook beperkt tot dit bereik.
Tijdens je fysieke leven kan het lijken of je verkeerde keuzes hebt
gemaakt toch is dat niet zo. De keuzes die je hebt gemaakt tijdens je
afdaling heb je genomen aan de hand van de op dat moment beschikbare
informatie.
Iedere keuze is altijd gericht op de best beschikbare mogelijkheid van dat
moment volgens je eigen inzichten (gerelateerd aan het
ontwikkelingsniveau van jouw bewustzijn). Je keuze is dus altijd de juiste.
Dit laatste is hier op deze planeet vaak niet te begrijpen. Waarom kies je
om met een beperking geboren te worden of in een oorlogsgebied?
De keuze ligt altijd bij het individuele wezen (ziel, monade) zelf. Hierbij
zijn wel kosmische wetmatigheden betrokken waar alles en iedereen aan
gebonden is.
Tijdens de afdaling naar de fysieke vorm moet je dus steeds keuzes
maken. Dit is een lastig proces omdat je je dan bewust bent van de
beperkingen die deze afdaling inhoudt.
Heel simpel gezegd, als je gaat vliegen mag je 20 kilo bagage meenemen.
En het moet ook nog in één koffer. Nu kan je kiezen voor een mooie
koffer met allerlei ingebouwde mechanismes maar dan heb je al 6 tot 7
kilo minder beschikbaar voor de rest.
Je kunt ook kiezen voor een koffer die lichter is maar minder sterk. Dit is
een beetje het fysieke lichaam.
Dan kan je voor de inhoud kiezen uit veel kleren zodat je mooi en goed te
voorschijn komt.
Voor boeken en andere handigheden is dan minder ruimte en gewicht
beschikbaar. Je kunt het natuurlijk ook omdraaien, meer boeken (kennis)
weinig kleren (uiterlijk of emoties).
Het zou natuurlijk mooi zijn als het zo simpel was. Je incarneert, je staat
stil bij wat je wilt leren en je pakt je koffer in.
Helaas, als je kiest om kennis te verzamelen bijvoorbeeld over het leven
in een oerwoud, dan is het ook wel handig om een fysiek lichaam te
hebben, dat het onderzoek kan uitvoeren.
De koffer wat zwaarder (fysiek lichaam), wat meer boeken (de kennis)
maar wat minder uiterlijke zaken (emotionele lichaam).
Als je dan ouders kiest, die altijd op een flat hebben gewoond, waardoor
jouw fysieke lichaam niet aan de eisen van een oerwoud voldoet, dan heb
je een lastig pad voor de boeg.
De keuze begint niet bij het inzetten van de indaling, maar begint al
eerder. Op het moment dat je klaar bent voor een volgende stap in je
bewustzijnsontwikkeling (incarnatie), ga je, je richten op wat deze
incarnatie voor je kan betekenen. En vervolgens ga je na wat je daarvoor
nodig hebt.
Zoals welke levenssituatie past daar het beste bij? Welke ondersteuning
heb je nodig?
Hieruit ontstaat een beeld van de fysieke situatie die voor jou het juiste is.
Je ouders, de omgeving, het tijdsgewricht etc. Het tijdsgewricht is van
belang voor wat je te leren hebt. Sommige zaken kan je nu niet meer
leren op deze planeet, de klok en de boekdrukkunst zijn al uitgevonden.
Soms moet je wachten, omdat bijvoorbeeld JOUW ouders niet beschikbaar
zijn in het voor jou juiste tijdsgewricht (of niet samen beschikbaar zijn).
Toch kan je kiezen om af te dalen, dit heeft dan weer consequenties voor
de mogelijkheden van wat je wilt leren of afhandelen.
Alles grijpt altijd in elkaar. We leven in een wereld van vrije wil en we
kunnen onze keuzes steeds bijstellen, waardoor onze mogelijkheden
veranderen, maar ook die van de ander.
We komen nog even terug op de overgave aan het leven (eigen
verantwoordelijkheid) bij de geboorte.
De eigen verantwoordelijkheid ligt altijd bij jezelf, NOOIT bij de ander,
OOK een baby draagt volledig eigen verantwoordelijkheid.
Alleen de sluiers hier op aarde zorgen er voor dat je dit niet helder kan
waarnemen. Hierdoor kan tijdens de indaling het “gevoel” ontstaan dat je
moeder de verantwoordelijke is en jij niet.
Terwijl je tijdens de zwangerschap wel degelijk verantwoordelijk bent voor
de keuzes die er zijn.
Tijdens de geboorte ontstaan veel trauma’s, waarvan het trauma van het
fysiek geboren worden door het geboortekanaal heel bekend is. Over het
trauma dat ontstaat door geen verantwoordelijkheid voor dit leven te
nemen, hoor je weinig, hoewel je juist met dit trauma aan de slag zou
moeten gaan.
Deze verantwoordelijk nemen, voor je eigen leven, wordt door bepaalde
zielen ontweken door op het allerlaatste moment de koffer van een andere
inhoud te voorzien. De koffer zelf kan niet meer omgeruild worden (het
fysiek lichaam heeft zich gevormd). De inhoud kennis (het mentaal
lichaam) of uiterlijk (het emotionele lichaam) kan nog tot op het laatste
moment omgewisseld worden.
Door nu te kiezen voor bepaalde beperkingen op een van deze gebieden,
hoef je minder of geen verantwoordelijkheid te nemen voor je eigen
leven. Je legt deze nu bij anderen neer.
Alles heeft natuurlijk ook met karma van jezelf en de ander te maken,
kosmische afspraken etc.
Wij komen hier later nog op terug.
Wilt u reageren op de inhoud van dit artikel, mail dan naar
[email protected]
Download
Random flashcards
Rekenen

3 Cards Patricia van Oirschot

Test

2 Cards oauth2_google_0682e24b-4e3a-44be-9bca-59ad7a2e66a4

Create flashcards