Presentaties 4 VWO - Intranet Sint

advertisement
Presentaties 4 VWO (periodes 3 & 4)

Presentaties worden gehouden in tweetallen.
Voor de indeling en presentatiedata ga je naar: de webserver van het sintmaartenscollege, afdeling vakcommunities, the English department.

Ieder lid van het team krijgt een individuele beoordeling. Het cijfer heeft gewicht T1.
Het definitieve cijfer volgt aan het einde van de cyclus, maar je krijgt wel al vast te
horen of je een O - T – V – G kunt verwachten. Je docent houdt tijdens de
presentatie een “protocol” bij.

Duur van de presentatie: 10 minuten + minimaal 2 publieksvragen beantwoorden.

Iedere spreker neemt 50% van de spreektijd voor zijn rekening en beantwoordt
een deel van de vragen.

Lever voorafgaand aan de presentatie het ingevulde formulier Appendix A in bij je
docent.

De presentatie heeft een beschouwend of betogend karakter.
Een betoog is een manier van verkondigen van een stelling. Een betoog
onderscheidt zich van andere manieren om een stelling te verkondigen door de
stelligheid waarmee de stelling verkondigd wordt en de veelal subjectieve
argumenten die gegeven worden.
Binnen een betoog stelt men iets, waarbij men dat gaat verdedigen door enkel
argumenten te geven om die stelling te verdedigen. Een enkele keer wordt er nog
wel een tegenargument gegeven, maar dat heeft slechts tot doel direct met een
tegenargument te komen en daardoor het argument te ontkrachten. Veelal kiest
men dan een veel gehoord argument van de tegenstanders van de stelling.
Het tegenovergestelde van een betoog is juist een beschouwing, waar men het
geven van verschillende argumenten centraal stelt en aan het eind tot een
gewogen oordeel komt. Een betogende tekst begint vaak met een korte anekdote,
waarop men een stelling baseert. In het middenstuk geeft men vele argumenten
waarom de stelling de juiste is en aan het eind geeft men vaak een korte
conclusie, waarin logischerwijs gesteld wordt dat de stelling inderdaad de juiste
was.

Het belangrijkste doel van het houden van deze presentatie is te kunnen komen tot
een beoordeling van je spreekvaardigheid voor het vak Engels. De presentatie zal
dan ook zeker als onvoldoende beoordeeld worden als deze wordt voorgelezen of
uit het hoofd geleerd is. Gebruik daarom uitsluitend notecards als memory jogger
en geen uitgeschreven teksten met daarin onderstreepte of ge-highlighte woorden
!!!
Gebruik natuurlijk Engels dat past bij je niveau.

Verder worden natuurlijk ook de volgende zaken meegewogen:
o time management
o de planning en organisatie in de voorbereidingsfase
o de opbouw van je betoog of beschouwing
o de helderheid van het geheel (zie info over “signposting”)
o algemene presentatie technieken zoals:
- lichaamstaal,
- oogcontact met je publiek,
- het juiste stemgebruik,
- enthousiasme over je eigen onderwerp,
- overredingskracht,
- gebruik van visual aids,
- omgaan met reacties/vragen uit het publiek.

Voorbeelden van titels/onderwerpen voor een betoog:
o Donor organs should only be available to people who are registered donors
themselves.
o Intelligence is socially determined.
o Despite recent remarks made by Dr Watson there is no link between race and
intelligence.
o Cheap airline companies (think: Easyjet/Ryanair ) should be held responsible for
our skyrocketing carbon emissions.
o The pursuit of perfection can only lead to misery.
o As smoking in bars and restaurants has become illegal, smoking cannabis in
coffeeshops should also be banned.
o The portrayal of dysfunctional families such as the Simpsons in primetime TV
programmes has a detrimental effect on family life.
o Gay people should not be allowed to adopt children.
o Extreme cosmetics such as liposuction and facelifts should be covered by health
insurance.
Download