Bijlage 1 Het verkeerde been en andere praktijkverhalen

advertisement
Bijlage 1
Het verkeerde been en andere praktijkverhalen
Eendaagse werkconferentie voor therapeuten en andere professioneel begeleiders
Aanleiding en doelstelling
We leven in een roerige tijd. De veranderingen om ons heen kunnen we soms maar nauwelijks
bijbenen. Regelmatig staan we voor de keuze: gaan we mee in de beweging of haken we af?
Zien we nog mogelijkheden of alleen maar beren op de weg? Blijven we doen wat we al deden of
verleggen we onze grenzen?
Onder het motto “Van Fixatie naar Beweging” is Trilemma in 2002 met haar trainingspraktijk gestart
en heeft inmiddels honderden paramedisch therapeuten en andere professionals
ondersteund in hun persoonlijke en professionele ontwikkeling.
Nu, tien jaar verder, heeft Trilemma zich ontwikkeld tot een praktijk met een duidelijk eigen gezicht
in de vorm van de integrale Hoofd-Lijf-Hart benadering, ingebed in actuele kennis
over het Brein. Verdiepend, eigenzinnig, persoonlijk en actueel biedt zij een uitgebreid palet aan
training en begeleiding met regelmatig vernieuwende thema’s, zoals bijvoorbeeld
Systemisch Werk in de Praktijk en Lichaamswerk voor Professionals. En ook blijft zij zelf volop in
beweging door met ervaren collega-trainers samen te werken.
In deze beweging past ook het nieuwe plan om met het Instituut voor Psychosomatische Therapie
(IPT) een inhoudelijke samenwerking aan te gaan. Het IPT bestaat reeds 30 jaar en
vertegenwoordigt onder leiding van Ronald van der Vlies en Albert Mulder een enorme bron van
kennis en ervaring in de psychosomatische therapie. Het IPT en Trilemma willen
gebruik maken van elkaars uitgebreide en aanvullende expertise en in de toekomst samen nieuwe
training- en opleidingsproducten in de wereld zetten.
De eerste activiteit, die we gezamenlijk gaan organiseren is deze werkconferentie. Op vrijdag 28
september gaan we onder de naam Het Verkeerde Been en andere praktijkverhalen een dag
organiseren waarop we de deelnemers meenemen in de wondere wereld van de paradox. Hoe we
soms ons “verkeerde” been nodig hebben om een nieuwe stap te kunnen maken. Hoe we door
onszelf en anderen uit de comfortzone te halen gewoontes en patronen kunnen doorbreken.
1
Werkconferentie Trilemma/IPT
www.trilemma.nl
www.ipt-site.nl
Uitgangspunten
Het programma van de werkconferentie is bedoeld om deelnemers op uiteenlopende theoretische
en praktische manieren letterlijk en figuurlijk op het verkeerde been te zetten en hen hiermee niet
alleen een ervaring maar ook kennis mee te geven die uitdaagt en stimuleert tot out-of-the-box
denken en patroon doorbrekend gedrag, waarmee zij niet alleen zichzelf maar ook hun cliënt op
nieuwe sporen brengen.
Een aantal uitgangspunten zijn voor deze werkconferentie van belang:
 Het leren kijken met “nieuwe ogen”, zorgt voor integratie in het brein, versterking van
neurale netwerken in de prefrontale cortex (Daniel Siegel)

Mensen kunnen meer dan we denken (Fredrike Bannink)

Door te provoceren roepen we een patroon doorbrekende, authentieke reactie op (Jeffrey
Wijnberg)

Het enige moment waarop we als mens lijden is als we een gedachte geloven die in strijd is
met dat wat is (Byron Katie)

Kijken naar mensen, naar hoe ze zouden kunnen zijn in plaats van naar hoe ze zouden
moeten zijn ( Bertold Gunster)

Problems can never be solved with the same mind that created them (Albert Einstein)
Voorlopig programma
9.00 uur
Ontvangst gasten met koffie/thee
9.30 uur
Start met ervaringsoefening Het Verkeerde been van de Therapeut (uitvoering: IPT)
9.45 uur
Lezing Het brein en de kunst van het “misleiden” ( door John van der Meij/Trilemma)
Het werken met humor/provocatie: wat gebeurt er in het brein?
De opkomst van het rechter brein
De rol van dopamine bij het installeren van nieuwe netwerken
Humor is overwonnen droefheid
Wat is essentieel t.a.v. de therapeutische relatie?
Ja maar, wat als alles lukt?
Ik ben altijd blij als het regent, want als ik niet blij ben, regent het toch wel..
2
Werkconferentie Trilemma/IPT
www.trilemma.nl
www.ipt-site.nl
10.45 uur
Pauze (met opdracht)
11.15 uur
Twee workshops Het Verkeerde Been van de Therapeut
Hoe herkent de therapeut zijn eigen verkeerde been? (Trilemma)
Doel: m.b.v. lichaamsbewustwording, oplossingsgerichte vraagstelling en zelfreflectie
bewust worden van eigen kwetsbaarheid en grenzen
De macht der gewoonte in systemisch perspectief.
Hoe gewoontes oftewel patronen ons gedrag bepalen, onze autonomie beperken en
onze vrijheid belemmeren. Zo ‘trouw’ zijn we vaak aan ons systeem.
Hoe vinden we, bij verlies aan oriëntatie, weer houvast? (IPT)
Doel: De deelnemers aan de workshop worden uitgenodigd te bewegen vanuit
verschillende intenties, het innemen van verschillende standpunten en
perspectieven.
Hoe de cliënt fysiek uit te nodigen tot heroriëntatie en hoe de ervaring toe te passen
in het werk als (psychosomatisch) therapeut
13.30 uur
Lunch
14.15 uur
Start met ervaringsoefening
Het Verkeerde Been van de Patiënt (uitvoering: Trilemma)
14.30 uur
Lezing Voor het verkeerde been zijn 4 benen nodig (door Ronald van der Vlies / IPT)
Verschillen tussen klassieke en provocatieve therapie
Acuut of chronisch op het verkeerde been staan (desoriëntatie - disoriëntatie)
Comfort en discomfort
Overdracht en tegenoverdracht
15.30 uur
Theepauze
16.00 uur
Hoe zet je de patiënt op het verkeerde been?
Twee korte verschillende workshops
Workshop Provocatief coachen (IPT/Trilemma)
- Demonstratie klassieke en provocatieve therapeut
- Oefening drie provocatietechnieken
Workshop Dynamiek en beweging (Trilemma/IPT)
Fysieke vertaling van afweermechanismen
M.b.v. lichaamswerk grenzen eigen comfortzone laten ervaren
De kosten en baten van op- eigen-benen-staan
3
Werkconferentie Trilemma/IPT
www.trilemma.nl
www.ipt-site.nl
16.45 uur
Afsluitende oefening met stemexpressie
17.00 uur
Borrel
Kosten
- De kosten voor de werkconferentie bedragen € 150,-- inclusief syllabus en cateringkosten
- Trilemma heeft voor deze nascholing geen BTW-plicht (CRKBO-registratie).
Accreditatie
- Totaal 6 contacturen (excl. pauzes)
- Wordt aangevraagd voor Algemene Fysiotherapie, Psychosomatische Werkende
Fysiotherapeuten (NFP) en Oefentherapeuten, Ergotherapeuten (VvOCM)
- Bij voldoende belangstelling ook voor andere beroepsgroepen.
Datum
- Vrijdag 28 september 2012
- 9.00-17.00 uur
Locatie
- Villa Klein Heumen te Nijmegen
Trainers
- John van der Meij, partner Trilemma, trainer, coach, ex-manueel therapeut, docent
neurowetenschappen
- Dine Noorda, partner Trilemma, psycholoog, trainer, coach
- Ronald van der Vlies , oprichter IPT, arts en docent fysiotherapie
- Albert Mulder, trainer IPT, psychosomatisch fysiotherapeut, supervisor
4
Werkconferentie Trilemma/IPT
www.trilemma.nl
www.ipt-site.nl
Download