Immunotherapie met NK-cellen bij AML

advertisement
Immunotherapie met NK-cellen bij AML
PLMA25 studie
Infusie van ex vivo-gekweekte alloreactieve NK-cellen bij Acute Myeloide Leukemie
patiënten die niet in aanmerking komen voor stamceltransplantatie
(een fase I dosis opvoerende studie)
Hematologie
Huispost 476
Postbus 9101
6500 HB Nijmegen
Programma Translationeel Adult Stamcelonderzoek HOVON associated study
Immunotherapie met NK-cellen bij AML
PLMA25 studie
Infusie van ex vivo-gekweekte alloreactieve NK-cellen bij Acute Myeloide Leukemie
patiënten die niet in aanmerking komen voor stamceltransplantatie
(een fase I dosis opvoerende studie)
Deze studie behoort tot de eerste gehonoreerde “state-of-the-art” projecten van het ZonMw-programma Translationeel Adult Stamcelonderzoek. Dit ZonMw-programma is in het
leven geroepen om kennis over adulte stamcellen om te zetten naar nieuwe en veilige
behandelmethoden. Het onderzoek heeft tevens de status van HOVON associated study
gekregen.
Klinisch coördinator
Dr. M. Schaap
Klinische vragen,
aanmelding patiënten
Tel. 024-3614762
Email: [email protected]
Laboratorium
coördinator
Dr. H. Dolstra
Vragen m.b.t.
immunologie,
HLA-typeringen
Tel. 024-3619753
Email: [email protected]
Trialcoördinatie
Trial Data Centrum
Hematologie
Opvragen
studiedocumentatie
Tel. 024-3614794
Email: [email protected]
Hoofd afdeling
Hematologie
Prof. dr. N. Blijlevens
Glycostem
Therapeutics
Dr. J. Spanholtz
Tel. 024-3668206
Email: [email protected]
Informatie over NK cel
produkten
Tel. 073-6274520
Email: [email protected]
Key Inclusie Criteria
•
•
•
•
•
AML patiënten van 55 jaar en ouder
Patiënt is geen kandidaat voor stamceltransplantatie
Complete remissie na eerste lijns of tweede lijns standaard chemotherapie
WHO performance 0-1
Levensverwachting > 6 maanden
Naast homozygote patienten kunnen ook patienten die heterozygoot zijn voor de HLACw groep deelnemen. Ook patienten die het HOVON 103 AML protocol doorlopen hebben
en in complete remissie zijn kunnen in aanmerking komen voor deelname aan de studie.
Primaire doelstelling
Kunnen oudere patiënten met AML die niet in aanmerking komen voor een stamceltransplantatie veilig behandeld worden met speciaal gekweekte menselijke afweercellen,
de Natural Killer (NK) cellen?
Immunotherapie met NK-cellen bij AML
PLMA25 studie
Secundaire doelstelling
Hoe lang blijven de toegediende NK-cellen in leven?
Waar gaan de NK-cellen naar toe na infusie?
Hoe actief zijn de toegediende NK-cellen in de patiënt?
op de ziekte AML?
Wat is het
Nieuwe benadering
o
o
35-60% van de oudere AML patiënten bereiken complete remissie na chemotherapie
Maar 10-20% van de patiënten die complete remissie bereiken overleven langer
dan 3 jaar
Introductie immunotherapie na standaard chemotherapie
•
Infusie actieve Natural Killer (NK) cellen
•
Afkomstig van allogeen navelstrengbloed
•
Hoge NK-cel opbrengst op klinische schaal
•
Gekweekte NK-cellen zijn reactief tegen AML
Waarom Natural Killer cellen?
Uit buitenlandse studies (Miller et al. Blood 2005; Rubnitz et al. JCO 2010; Curti et al. Blood
2011) is gebleken dat NK cellen te isoleren zijn uit niet HLA-identieke donoren en veilig in
te zetten zijn als anti-leukemie therapie. Bovendien kon een anti-tumor effect worden
aangetoond in deze studies.
In de Nijmeegse PLMA25 studie maken we gebruik van een nieuwe kweekmethode, samen
ontwikkeld met Glycostem Therapeutics. Hierbij kan onder de vereiste condities vanuit
navelstrengbloed op klinisch toepasbare schaal een grote hoeveelheid actieve antitumor
NK-cellen geproduceerd worden. Deze gekweekte NK-cellen kunnen worden ingezet voor
anti-leukemie immunotherapie bij oudere AML patienten. De uitkomsten van het onderzoek naar deze therapie met NK-cellen kunnen een doorbraak betekenen in de behandeling van patiënten met leukemie en andere maligniteiten.
Immunotherapiemet NK-cellen bij AML
Immunotherapie met NK-cellen bij AML
PMLA25 studie
PLMA25
studie
Studieontwerp
Studieontwerp
AML Patiënt ≥ 55 jaar
Behandeld met remissie inductie chemotherapie
Complete remissie
(<5% blasten beenmerg)
Consolidatie
4-6 weken na herstel laatste chemotherapie
Non Myelo Ablatieve Flu/Cy conditionering
Gevolgd door
NK cel infusie
Prospe eve fase I dosis escala e studie
 Prospectieve
I dosis escalatie
studie
Aantal fase
te includeren
pa ënten:
12 tot 15 oudere AML pa ënten
 AantalVier
te includeren
patiënten:
tot 15 oudere
AML
patiëntenis hersteld van de laatste chemotherapie om
tot 6 weken
nadat het12beenmerg
en het
bloedbeeld
 4 tot 6 de
weken
nadat
het
beenmerg
en het zal
bloedbeeld
hersteldworden
van de gestart.
laatste chemotherapie om de ziekte
ziekte
onder
controle
te houden
de NK-celistherapie
onder controle
te houden
de NK-cel
therapie zullen
worden
gestart
Voorafgaand
aan dezal
infusie
met NK-cellen
AML
pa ënten non-myeloabla eve
 Voorafgaand
aan de infusie
met
NK-cellen zullen en
AML
patiënten op
non-myeloablatieve
immunosuppressie
immunosuppressie
met
cyclophosphamide
fludarabine
4 achtereenvolgende
dagen ontvangen.met
Vier cohorten, met elk 3 evalueerbare AML pa ënten per cohort, wordt een oplopende dosis van
6
7
7
 4 cohorten,
elk6,33x10
evalueerbare
AML
patiënten
ontvangen
een oplopende
van 3, 10, 30 en
, 10x10
and 10x10
allogene,
ex per
vivocohort,
gegenereerde
NK-cellen
( oms dosis
vanCD34+
3x10 met
100 miljoen
allogene,
ex
vivo
gegenereerde
van CD34+
stamcellen
stamcellen verkregen van allogene UCBNK-cellen
unit) per (afkomstig
kg lichaamsgewicht
geïnfundeerd.
verkregen van allogene UCB unit) per kg lichaamsgewicht
Links
h p://www.trialregister.nl/trialreg/index.asp
Links
h p://www.zonmw.nl/nl/programmas/programma-detail/transla oneel-adult-stamcelonderzoek
http://www.hovon.nl/studies/studies-per-ziektebeeld/sct.html?action=showstudie&studie_id=87&categorie_id=11
http://www.trialregister.nl/trialreg/admin/rctview.asp?TC=2818
Deze studie wordt financieel ondersteund door
http://www.zonmw.nl/nl/programmas/programma-detail/translationeel-adult-stamcelonderzoek
http://www.kankeronderzoek.info/trials-zoeken/trial/271/nk-cellen-in-aml--plma25-leukemie-aml.html
http://www.glycostem.com
Download