discussiestuk dit document is online op http://blackboard.tudelft.nl

advertisement
discussiestuk
dit document is online op http://blackboard.tudelft.nl/bbcswebdav/xid-7293095_1
Zie de checklist op volgende bladzijde. Graag invullen !
Planten Plastic Rest(stoff)en – Benutten van biomassa en kunststofreststromen
begonnen als samenwerking tussen WUR Plant Sciences en TUD Industrieel Ontwerpen
Thema/toepassingsgebied
maximaal industrieel benutten van reststromen van kunststoffen en biomassa
Kerngegevens (doelen + team + werkveld + aanpak)
(belangstellenden: welke punten spreken je aan en waarom; beschrijf je ervaringen ermee waar van
toepassing)
 diversiteit in deskundigheidsgebieden
 intensief samenspel van deskundigheidsgebieden (trans-disciplinariteit)
 gericht op kansen voor bedrijven in directe (industriële) toepassingen, in diverse
samenwerkingsverbanden
 pragmatische aanpak gecombineerd met werken aan inhoudelijk complexe materie
 doelen en aanpak op basis van solide onderbouwing (o.a. LCC, EPD's, LCA's, LCI's, …, maar geen waan
van de dag, groene illusies, hypes, …) en volle aandacht voor (technisch-wetenschappelijke) details
 eventuele marketing en PR is een zaak van individuele bedrijven (wel overleg nodig als samenwerkingspartners worden genoemd i.v.m. inhoudelijk correcte weergave)
 na een periode van inventarisatie en aanloop (bijv. rest van 2013) uitsluitend gefinancierde activiteiten
 verschillende projecten met goed omschreven doelen en tijdpaden
 vooralsnog in het Nederlandstalige gebied
 specifieke activiteiten en resultaten vertrouwelijk gedurende een bepaalde tijd
 algehele voortgang en resultaten openbaar gepubliceerd en gepresenteerd (bijv. jaarlijks)
 …
Checklist en standaard-vragenlijst voor geïnteresseerden
naam:
Uw doelen
vragen:
(inhoudelijk) bijv. welke soorten (nieuwe/uitgebreide) werkvelden, aandachtsgebieden, markten, klanten, …
Uw behoeften
vragen:
bijv. aanvullende deskundigheid in …, nieuwe klanten/overige relaties/werkvelden, markten, nieuwe (locaties
van) bedrijfsactiviteiten, …
Uw middelen
vragen:
middelen die u kunt inzetten (waarover u zelf zeggenschap hebt), …
Uw deskundigheid en werkvelden
vragen:
(inhoudelijk)
Uw gewenste betrokkenheid
vragen:
(per werkveld, project, …) variërend van incidenteel geïnformeerd worden tot intensieve actieve deelname
Uw tijdhorizon (kan per activiteit verschillen)
vragen:
Uw relaties (die eventueel willen meedoen, aan wie u toelevert, die aan u leveren, …)
2
vragen:
Uw suggesties en overige info die u wilt noemen (toepassingsgebieden, activiteiten, deelnemers,
deskundigheidsgebieden, …)
vragen:
categorie:
…
vragen:
3
Download