PowerPoint-presentatie

advertisement
Groen goud beter benutten
TSC HCA agenda, Delft 26 maart 2014
Visie en ambitie TKI-BBE
Waar gaan we heen?
• 100 PJ besparing energiegebruik in 2020 met
stappen van 1,5% per jaar
• Aandeel hernieuwbare energie van 4% in 2013
naar 14% in 2020 en 16% in 2023 waarvan
7TWh biomassa-gerelateerd, rest wind en zon
• GHG emissie in 2020 20% lager dan in 1990 en
op weg naar 80-95 % reductie in 2050
• 10% duurzame energie in transportsector
GHG-emissie reductie en bioenergie
• Energie uit biomassa is voor korte termijn
noodzakelijk om doelstellingen GHG
emissiereductie te halen
• Momenteel wordt 70% van de hernieuwbare
energie geleverd door bij-of meestoken van
biomassa; afhankelijk van import biomassa
• Nederland produceert zelf niet voldoende
biomassa en de prijs op de wereldmarkt stijgt
BBE: duurzame ontwikkeling
als inspiratie
• Respectvol samenleven op één planeet zonder
die door productie en consumptie
onherstelbaar te beschadigen
• Transitie is noodzakelijk en vergt
grensoverschrijdende samenwerking
• Zonder innovatie gaat het niet
Innoveren eist acties voor de
lange èn de korte termijn
• LT: fundamenteel en toepassingsgericht
onderzoek, serendipiteit; ‘valley of death’ als
obstakel
• KT: verbeteren van producten, processen,
diensten, kennis van markt, branding en
marketing; ‘business as usual’ als obstakel
• Mensen moeten het doen: het belang van MKB
en regio
• De HCA agenda inclusief innovatie van
kennisoverdracht
Ambitie TKI-BBE: innovatie
voor korte èn langere termijn
• Op de korte termijn: efficiëntere inzet van
biomassa voor energie en materialen
• Voor de langere termijn: fundamentele
doorbraken in de energie- en chemiesector:
bio-inspired opslaan van zonne-energie in
chemische bindingen
• Altijd: moleculair kapitaal in biomassa
benutten door cascadering
Biomass
€
Food
Pharma
Fine chemicals
Bulk chemicals
Jet fuel
Car fuel
€
Bij & Meestook
Ambities TKI BBE 2014-2015
• In 2012-2013 ingezette programmalijnen
krachtig voortzetten
• De innovatiekracht van MKB en regio
benutten (herkenbare producten in het schap)
• Grensoverschrijdend samenwerken aan
virtueel Topinstituut ‘Solar Capturing’
• De HCA agenda op innovatieve manier
benaderen (ICT, nieuwe media, OERs,MOOCs)
HCA agenda TKI-BBE
• In 2012-2013 inventarisatie activiteiten chemie (VNCI
en BeBasic) en het groene domein (directie BBE MinEZ
en GKC) en stock taking symposium georganiseerd
• De HCA agenda op innovatieve manier benaderen (ICT,
nieuwe media, OERs, MOOCs etc)
• De menselijke maat centraal: HCA activiteiten ingebed
in regionale context (CoEs en CIVs) en van daaruit
landelijk en internationaal samenwerken met aandacht
voor de hele keten: WO, HBO, MBO, VO, MBO, publiek
Download