2015Z18366/2015Z18366 Van: Veldhoven van – Van der Meer Wil

advertisement
2015Z18366/2015Z18366
Van: Veldhoven van – Van der Meer
Wil bovendien graag als rondvraagpunt voor de procedurevergadering aandragen, om de Nationale
Energieverkenning (NEV) ook te betrekken bij een te zijner tijd te houden algemeen overleg over
deze NEV, het aankomende energie rapport en de energievisie van de minister van Economische
Zaken te houden, zodat we deze belangrijke stukken goed inhoudelijk en in samenhang kunnen
bespreken.
Verstuurd vanaf mijn iPhone
Download