Citizen, samenwerking met Kunsthuis

advertisement
Kunsthuis Yellow Art
Kunst als middel tot integratie en rehabilitatie

Kunsthuis Yellow Art

Citizen: een praktijkvoorbeeld
Kunsthuis Yellow Art: korte historiek




sedert 2000: regelmatig
kunstprojecten in
samenwerking met externen
2001: internationale
tentoonstelling Y.E.L.L.O.W
met o.a. werken die
ontstonden uit onderlinge
samenwerking met
kunstenaars (curator Jan
Hoet)
2003: keuze voor sociaal
geëngageerde kunstenaars in
het kader van “kunst in
opdracht”
2004: start kunsthuis
Visie
 Kunsthuis Yellow Art is er voor mensen met artistieke
talenten en gedrevenheid die o.w.v. hun psychische
stoornissen al dan niet tijdelijk een aangepast kader
nodig hebben om zich artistiek te kunnen ontplooien
 Het is geen therapeutisch centrum of
dagactiviteitencentrum: het artistieke staat centraal
 Cruciaal is de steeds terugkerende samenwerking
met externen: kunstenaars, stad, cultuurcentrum,
organisaties…, waarbij reïntegratie, tolerantie en
destigmatisering in de praktijk gebracht worden
Concrete werking Kunsthuis









Deelnemers vanuit alle divisies
van het OPZ en externen
Intake op basis van artistieke
vaardigheden
In principe vrij atelier
Cursusaanbod
Workshops met kunstenaars
Projecten verfraaiing divisies
Bezoek aan tentoonstellingen
Organiseren van eigen
tentoonstellingen
Participeren in externe
tentoonstellingen
Begeleiding ateliers
 Niet therapeutisch
 technisch-artistieke
invalshoek
 menselijk ondersteunend
 Individuele benadering
 Faciliterend
 signaalfunctie
Citizen: een praktijkvoorbeeld van
samenwerking met een kunstenaar
Citizen
 kadert in “kunst in
opdracht”
 Brian Maguire, Iers
kunstenaar met
ervaring in sociaalartistieke projecten
(Belfast, New York,
Sao Paulo)
 zijn uitgangspunt:
ieder mens is een
kunstenaar (Joseph
Beuys)
Citizen
Bedoeling van Citizen:
 een album van “beelden” maken van mensen
verbonden aan het OPZ: patiënten, personeel,
pleeggezin
 alle werken, zowel van de kunstenaar als van
de patiënten op een gelijkwaardige manier
behandelen
 kunstwerken in de stad: bijdrage tot
destigmatisering
Citizen: 3-luik
 geschilderde
portretten door
Brian Maguire van
patiënten,
personeel en
pleegouders
Citizen: 3-luik
 kleurenlitho’s op basis
van werken van
patiënten:
 samen ondertekend
door maker en
Maguire
 meerwaarde door:
 zeer goede prints bij
Jacques de
Champfleury in Parijs
 kaders uit New York
 in heel wat openbare
gebouwen in de stad
Citizen: 3-luik
 schilderijen van
patiënten uit
workshops:
eigenhandig
ingekaderd en
opgehangen door de
kunstenaar op 135
slaapkamers
Citizen: concrete uitwerking
 workshops gespreid
over +/- 3 jaar
 plaatselijke
coördinatie en locatie:
Kunsthuis Yellow Art
 Niet enkel vaste
deelnemers
kunsthuis, maar een
selectie van iedereen
die wou meewerken,
al dan niet artistiek
begaafd
Citizen: resultaat
 erkenning patiënten als “Citizen” door
 uitvoerige bespreking en waardering van
werk bij elke workshop
 veel persoonlijke contacten tussen kunstenaar
en patiënten
 co-artiest bij litho
Citizen: resultaat
 gelijkwaardigheid door
 geschilderde portretten van patiënten in
personeelsruimtes
 portretten van patiënten, personeel en
pleeggezin zij aan zij
 werken uit de workshops als volwaardige
kunstwerken in de slaapkamers
Citizen: resultaat
 integratie in de
samenleving door litho’s
in de stad o.a.
 cultuurcentrum,
bejaardencentrum,
academies, museum,
bibliotheek, politie,
onderwijs…
Citizen: resultaat
 catalogus
Besluit

Kunsthuis Yellow Art: op
de grens tussen
zorgcentrum en
samenleving: geeft
erkenning aan de
participanten en faciliteert
hun (re)integratie

Citizen: een geslaagd
voorbeeld van hoe de
samenwerking met een
kunstenaar dit proces kan
intensiveren en
bespoedigen
Download