Kunsthuis Yellow Art

advertisement
Kunsthuis Yellow Art
Kunst en Waanzin: beknopte historische schets






Walter Morgenthaler: 1921
“Ein Geisteskranker als
Künstler” over Adolf Wölfli
Hans Prinzhorn: 1922
“Bildnerei der Geisteskranken”
Vernieuwing in de kunst: eind
19e en begin 20e eeuw
Surrealisme en psychoanalyse
Art Brut en Outsider Art
Integratie
Yellow Art: historiek
2000
2001
2003
2004
2005
2006
Eeuwfeesten: internationaal congres over
gezinsverpleging, kunstproject in
samenwerking met het OPZ
“Ongewoongewoon”
Yellow Art: historiek
2000
2001
2003
2004
2005
2006
Y.E.L.L.O.W: in ouderlijk huis Jan Hoet, ontstaan
van Yellow Art
Y.E.L.L.O.W
Y.E.L.L.O.W
Y.E.L.L.O.W
Yellow Art: historiek
2000
2001
2003
2004
2005
2006
Orange Summer: integratieve kunst in het kader
van Kunst in opdracht: 1% regel
Orange Summer
Orange Summer
Orange Summer
Yellow Art: historiek
 vaststelling grote opkomst en enthousiasme
tijdens projecten
 beslissing directie om continuïteit te bieden
aan het kunstgebeuren in het ziekenhuis:
oprichting stuurgroep kunsthuis
 mei 2004: project opening nieuw ziekenhuis:
Niki de Saint Phalle/ OPZ-courant
 september 2004: eigenlijke start atelier in een
leegstaande bovenverdieping met enkele
deelnemers
Yellow Art: historiek
2000
2001
2003
2004
2005
2006
Opening nieuw ziekenhuis: kunstkrant, project Niki
de Saint Phalle en eerste atelier
Opening nieuw ziekenhuis
Yellow Art: historiek
2000
2001
2003
2004
2005
2006
verdere uitbouw tot ong. 35 vaste deelnemers
Yellow Art: historiek


2005: oprichting van een kunstcel, bestaande uit een
coördinator en een verantwoordelijke voor
atelierbegeleiding
3 opdrachten
 Uitbouw Kunsthuis: voor mensen met artistieke
talenten en gedrevenheid die o.w.v. hun psychische
kwetsbaarheid al dan niet tijdelijk een aangepast
kader nodig hebben om zich artistiek te kunnen
ontplooien
 Kunst in Opdracht: in het kader van nieuwbouw of
renovatie, werken met sociaal geëngageerde
kunstenaars: 1% regeling
 Verfraaiing gebouwen OPZ: projecten van het
kunsthuis samen met patiënten uit de verschillende
divisies
Yellow Art: historiek
2000
2001
2003
2004
2005
2006
officiële opening van het Kunsthuis op Pas 204
Officiële opening Kunsthuis Yellow Art
Officiële opening Kunsthuis Yellow Art
Officiële opening Kunsthuis Yellow Art
Officiële opening Kunsthuis Yellow Art
Visie
 Kunsthuis Yellow Art is er voor mensen met artistieke
talenten en gedrevenheid die o.w.v. hun psychische
kwetsbaarheid al dan niet tijdelijk een aangepast
kader nodig hebben om zich artistiek te kunnen
ontplooien.
 Het is geen therapeutisch centrum of
dagactiviteitencentrum: het artistieke staat centraal.
 Cruciaal is de steeds terugkerende samenwerking
met externen: kunstenaars, stad, cultuurcentrum,
organisaties…, waarbij reïntegratie, tolerantie en
destigmatisering in de praktijk gebracht worden.
Concrete werking









deelnemers vanuit alle divisies
van het OPZ en externen
4 dagen per week geopend
vrij atelier / cursusaanbod
workshops met kunstenaars
samenwerking academie
projecten verfraaiing divisies
materiaal aanwezig voor tekenen,
schilderen, keramiek,
bibliotheek
pc voor schrijvers
Begeleiding
 niet therapeutisch
 technisch-artistieke
invalshoek
 menselijk ondersteunend
 individuele benadering
 faciliterend
 signaalfunctie
Kunsthuis als middel tot (re)integratie
 een huis op de grens tussen ziekenhuis en
samenleving
 actieve samenwerking met culturele sector in
Geel: cultuurcentrum de Werft; academie voor
beeldende kunst; kunstkring.
 deelname aan wedstrijden o.a. Canvascollectie
 tentoonstellen in reguliere circuit
 bezoeken aan kunstenaarsateliers en
tentoonstellingen
 zelf tentoonstellingen maken of participeren in
externe tentoonstellingen
 verkoop van werken
 deelnemersvergaderingen
 zingeving en/of opstap naar de toekomst
Realisaties 2005


tentoonstelling in
samenwerking met de stad
Geel in het kader van de
St. Dimpnafeesten
tentoonstelling tijdens het
Europees Congres
Psychiatrische
Gezinsverpleging
Realisaties 2006




project divisie Ouderen: verfraaiing
hal en gangen.
deelname aan Erfgoeddag, Week van
de Amateurkunsten en Opendeurdag
OPZ Geel: ong. 1000 bezoekers.
verkoop van werken tijdens de
tentoonstelling.
voorstelling boek Paul Blockx i.s.m.
vzw Het Misverstand.
Realisaties 2007








tentoonstelling
verzekeringskantoren
tentoonstelling Karel Laenen in Art
en Marge
in samenwerking met
Cultuurcentrum De Werft in Geel:
Identities I
Erfgoeddag
verfraaiing gebouwen: project PVT
tentoonstelling Lundbeck PsycArt
Cartoonale i.s.m. de stad Geel
finalisering Citizen i.s.m. Brian
Maguire
Realisaties 2008






tentoonstelling in het kader van de ‘Te
Gek’ tournee in Cultuurcentra Geel
en Scherpenheuvel
workshop met András Szirtes,
Hongaars cineast en kunstfotograaf
start structurele samenwerking met
academie voor Beeldende Kunsten in
Geel
tentoonstelling met Artisit in
Tessenderlo
tentoonstelling van 3 deelnemers in
de Halle
werk van Paul Blockx in “Loss of
Control”, slottentoonstelling van Jan
Hoet in Herford
Realisaties 2009




tentoonstelling van 2 deelnemers in
de Halle, samen met “reguliere”
kunstenaars
start kunstprojecten met Jan Van
Imschoot en Vaast Colson
overzichtstentoonstelling in het
Kunsthuis ter gelegenheid van open
monumentendag
selectie werk van Paul Blockx voor
de biënnale van “Art hors les
normes” in Lyon en voor de opening
van het nieuwe Art)§(Marges
museum in Brussel
Realisaties 2010

Paul Blockx stelt tentoon in
“Verrassende Confrontaties” in
Art)&(Marges, Brussel

gedichten van Kunsthuis Yellow Art in
de Werft en bib van Geel

tentoonstelling in de Werft in het
kader van de “Te Gek” tournee
Realisaties 2010

muzikale happening met Vaast
Colson, Dennis Tyfus, Kris Delacourt
e.a.

boekvoorstelling “Vlindergids” van Paul
Blockx
Realisaties 2011



fotoworkshop en poëzie met Plankton Hotel
zomertentoonstelling in PZ St.Paul de Mausole, St.Rémy de
Provence, met “Te Gek”
overzichtstentoonstelling in de Halle met +/- 1000 bezoekers
Realisaties 2011

feestelijke afronding van het kunstproject met Vaast Colson
met o.a. optreden van Mauro Pawlowski

samenwerking met kunstenaars Kris Vleeschouwer, Lieven
Nollet en MarieAnge
Realisaties 2012



Identities too – tentoonstelling
in samenwerking met CC de
Werft
voorbereiding Identities too:
fotoproject met kunstenaars
Lieven Nollet en MarieAnge
project Vaast Colson: release
cd-box met live optreden in
Space 33 Antwerpen
Realisaties 2012



project Vaast Colson:
release cd-box met
live optreden in zaal
België in Hasselt
Paul Blockx in Galerie
Duende Mechelen
Tentoonstelling Yellow
Home in RHok Galerie
Elsene
Enkele werken…
Enkele werken…
Enkele werken…
Enkele werken…
Enkele werken…
Enkele werken…
Enkele werken
Enkele werken…
Enkele werken…
Enkele werken…
Enkele werken…
Enkele werken…
Enkele werken…
Enkele werken…
Enkele werken…
Enkele werken…
Enkele werken…
Enkele werken…
Enkele werken…
Enkele werken…
Enkele werken…
Enkele werken…
Enkele werken…
Enkele werken…
Download
Random flashcards
mij droom land

4 Cards Lisandro Kurasaki DLuffy

Rekenen

3 Cards Patricia van Oirschot

Create flashcards