Het maken van een tentoonstelling

advertisement
Het maken van een
tentoonstelling
Bronnen uit de Eerste
Wereldoorlog
Bedenken
Bedenken: ons onderwerp is: ‘Bronnen uit
de Eerste Wereldoorlog’. Dit onderwerp
hebben we onderverdeeld in verschillende
thema’s. Alle thema’s zijn afgebakend naar
tijd, plaats, personen en zaken.
 Wat is het verhaal (story) dat we willen
vertellen (het ‘grote’ over de Eerste
Wereldoorlog en het ‘kleine’ verhaal bij elk
thema)?

De middelen
We hebben gekozen voor bronnen uit de
Eerste Wereldoorlog, waarbij we
geprobeerd hebben een grote variatie aan
bronnen te presenteren.
 Voorbeelden van bronnen zijn: foto’s,
gedichten, brieven, film- en
geluidsfragmenten, krantenberichten;
maar ook: replica’s, maquettes,
diaprojecties enz.

De inrichting
Welke sfeer willen we creëren?
 Hoe is de aankleding?
 Hoe is de opstelling?
 We maken een vlekkenplan (een
schetsmatige plattegrond van de
inrichting);
 We maken een tekstplan (tekst voor
verschillende tekstbordjes bij de bronnen)

Publiciteit
Wat is de titel van de tentoonstelling?
 Ontwerp voor een uitnodigend affiche;
 Het maken van folders;
 Aankondiging op de website van de
school;
 Vaststelling van de opening van de
tentoonstelling en uitnodigingen.

Wie doet wat?










Voorbereiden: elk lid van elke groep heeft een taak;
Wie is coördinator (1 of 2 leerlingen)?;
Wie houden zich bezig met het vlekkenplan?
Wie houden zich bezig met het tekstplan?
Wie maken affiches? Wie verspreiden ze?
Wie maken uitnodigingen? Wie verspreiden ze?
Wie zorgt voor gastenboek?
Wie opent de tentoonstelling?
Wie houdt kort toespraakje bij de opening?
Wie zorgen voor evt. hapjes en drankje?
De uitvoering
Voorbereiding en afronding van elk thema door de
groep;
 Opbouwen decors;
 Inrichten tentoonstelling: uitvoeren vlekkenplan (evt.
aanpassing), tekstplan (eenheid in uitleg), afstemmen
van geluid, beeld enz. (klaar voor die-en-die datum);
 Laatste dag: checken of alles in orde is en werkt;
 Hapjes en drankjes klaarzetten;
 Neerleggen gastenboek;
 De feestelijke opening.

Download
Random flashcards
kinderdagverblijf Wiekwijs

2 Cards oauth2_google_7b80f232-43ab-4a38-be6e-61287e4cdb0a

Create flashcards