Provincie Noord

advertisement
‘s-Hertogenbosch, 20 juni 2001
124/00
Van 22 juni tot 27 juli 2001
FOTOTENTOONSTELLING “NEDERLANDS INDIË IN DE TWEEDE
WERELDOORLOG”
De fototentoonstelling “Nederlands Indië in de Tweede Wereldoorlog is van 22 juni tot 27
juli 2001 in de hal van het Provinciehuis te ‘s- Hertogenbosch te zien. De tentoonstelling is
een chronologisch verslag van de gebeurtenissen tijdens de Tweede Wereldoorlog in
Zuidoost Azië. De foto’s worden begeleid met teksten. Naast foto’s zijn er in de vitrines
gebruiksvoorwerpen en handwerken uit de interneringskampen in Zuidoost Azië te zien.
De tentoonstelling is een samenwerkingsproject tussen de Stichting Ex-krijgsgevangenen
en Nabestaanden Japan (tevens de initiatiefnemer), de Stichting Gastdocenten WOII en de
Stichting Museon uit Den Haag. Vrijdag 22 juni wordt om 14.00 uur de tentoonstelling
geopend door gedeputeerde drs. A.J.W. Boelhouwer.
De tentoonstelling wordt ondersteund door twee deeltentoonstellingen. Kunstenares Susan
Reijnders toont werken op rijstpapier. De Stichting Timpaan voor mensen met een
verstandelijke handicap heeft voor deze tentoonstelling vijftig vazen laten maken die gevuld
worden met bamboe.
De drie samenwerkende instanties willen met deze tentoonstelling aandacht vragen voor de
slachtoffers die in Zuidoost Azië zijn gevallen tijdens de Tweede Wereldoorlog. Maar niet
minder onbelangrijk is het dat de tentoonstelling een aanknopingspunt biedt om een bijdrage te
leveren aan gedachtenwisselingen over tolerantie, individuele verantwoordelijkheid, racisme,
discriminatie en geweld. Fundamentele waarden zoals vrijheid, gelijkheid en wederzijds respect
kunnen alleen in tact blijven wanneer deze worden beschermd en geen vanzelfsprekendheid zijn,
zo stellen de samenwerkende organisaties.
Belangstellenden voor de tentoonstelling zijn van harte welkom op werkdagen tussen 09.00 uur
en 17.00 uur. Op die tijden zal er ook een medewerker van de Stichting gastdocenten WOII
aanwezig zijn voor aanvullende informatie en voor het beantwoorden van vragen.
Programma opening 22 juni
14.00 uur
Inleiding de heer J.W. Hoegen, voorzitter stichting Gastdocenten WOII
14.10
Inleiding door gedeputeerde Boelhouwer
14.20
Optreden Sabine Cauton, harpiste met het Indische Onze Vader
14.30
Opening tentoonstelling
15.00
Einde
Noot voor de redactie:
Informatie en persberichten vindt u op de internetsite van de provincie Noord-Brabant,
http://www.brabant.nl
Voor informatie over dit persbericht:
afdeling Communicatie, Suzan Fikke, telefoon (073) 681 28 28.
Download