AGENDA 2014 Tentoonstellingen 06/02/2014 – 19/11/2014 Oorlog

advertisement
AGENDA 2014
Tentoonstellingen
06/02/2014 – 19/11/2014
Oorlog en speelgoed. Het Belgisch speelgoed van 14-18
Autrique Huis
In bezet België ontdekken de kinderen een nieuwe speelgoedproductie die teruggrijpt naar
materialen zoals hout en doek. Dankzij deze ambacht kunnen werklozen en gewonden een betaalde
activiteit uitoefenen, ondanks de door de bezetter beperkte materiële en menselijke middelen.
Brussel, Leuven en Luik waren de steden bij uitstek van deze nieuwe nijverheid. De tentoonstelling
geeft een overzicht van het speelgoed dat werd geproduceerd gedurende de Eerste Wereldoorlog:
kleine soldaatjes, poppen, miniatuurdorpjes, meubeltjes, speelgoed op wieltjes, enz.
woensdag tot zondag: 12:00 – 18:00
Haachtsesteenweg 266, 1030 Brussel
www.autrique.be
+ 32 (0)2-215.66.00
[email protected]
26/02/2014 – 26/04/2015
14-18, dit is onze geschiedenis!
Koninklijk Museum van het Leger en de Krijgsgeschiedenis
Naar aanleiding van 100 jaar Eerste Wereldoorlog is de grote tentoonstelling “14-18, dit is onze
geschiedenis” in het Koninklijk Legermuseum geopend. Het grote publiek zal dankzij de rijke en
unieke collecties van het museum alle facetten van het conflict begrijpen die Europa beroerd en
verzwakt hebben. Aan de hand van authentieke objecten, decors, getuigenissen, multimedia
installaties, films en sensoriële ruimtes leert de bezoeker hoe dit conflict de 20ste eeuw grotendeels
vorm gaf.
Dinsdag tot vrijdag : 9u00 tot 17u00
Weekend, feestdagen en schoolvakanties : 10u00 tot 18u00
Jubelpark 3, 1000 Brussel
www.expo14-18.be
+ 32 (0)2-549.60.49
[email protected]
Augustus 2014
Mini-Europe
Een herinneringsparcours werd uitgewerkt langsheen alle Belgische en Europese monumenten en
gebouwen die een link hebben met de Eerste Wereldoorlog. Deze wandeling vangt aan bij een zone
waarbij de herinnering aan de Eerste Wereldoorlog op symbolische wijze zal worden weergegeven
door 4 oorlogskerkhoven en verschillende sculpturen.
Mini-Europe, Bruparck, 1020 Brussel
www.minieurope.eu
Infoline: +32 (0)2/478.05.50
Tel. +32 (0)2/474.13.13
[email protected]
21/08/2014 – 03/05/2015
14-18 Brussel tikt Duits
Museum van de Stad Brussel
In deze tentoonstelling zal de bijzondere situatie van Brussel als enige bezette hoofdstad tijdens de
Eerst Wereldoorlog worden belicht aan de hand van het buitengewoon rijke documentaire erfgoed
van het Archief van de Stad Brussel. Foto’s, briefkaarten, rantsoenbonnen, kranten, administratieve
en liefdadigheidsaffiches, patriottische voorwerpen, karikaturen, kunstwerken, getuigenissen van
particulieren, enz. zullen een opmerkelijk beeld ophangen van het leven in Brussel onder de
bezetting. Daarnaast zal, en dat voor het eerst in een Belgische tentoonstelling, het leven van de
Brusselaars in 14-18 vanuit historisch oogpunt worden vergeleken met de Duitse oorlogservaring.
Dinsdag tot zondag: 10u tot 17u
Grote Markt, 1000 Brussel
www.museumvandestadbrussel.be
+32 (0)2-279.43.50
11/09/2014 - 28/02/2015
Shock! 1914... Wat als er morgen oorlog uitbreekt?
Koninklijke Bibliotheek van België
Het Rijksarchief, het CEGESOMA en de Koninklijke Bibliotheek van België reconstrueren in deze
tentoonstelling de chaotische weken van de zomer en het najaar van 1914. Dag na dag kan de
bezoeker deze ingrijpende gebeurtenissen opnieuw beleven aan de hand van officiële berichten, de
geschreven pers en persoonlijke getuigenissen. Het uitbreken van de Eerste Wereldoorlog stuwt de
ontluikende massamedia naar een eerste mondiaal hoogtepunt. Drie generaties later hebben radio,
televisie, internet en sociale media de oorlogsverslaggeving ingrijpend veranderd.
Keizerslaan 4, 1000 Brussel
Maandag tot zaterdag: 09.00-17.00
Gesloten op zon- en feestdagen en van 26.12.14 tot en met 31.12.14
www.kbr.be
+ 32 (0)2-519.53.11
[email protected]
03/10/2014 – 04/01/2015
Van de Grote Oorlog tot de dolle jaren twintig. Frans Masereel in wording (1914-1930)
Bibliotheca Wittockiana - Museum van de Boekband en de Boekkunst
Weinig Belgische kunstenaars hebben zoals Frans Masereel (1889-1972) - tekenaar, schilder,
illustrator, graficus – met al hun talent vrede en vrijheid verdedigd. De tentoonstelling toont ons over
een tijdspanne van vijftien jaar een hoogst markante periode uit onze geschiedenis, gezien door de
ogen van één onzer opmerkelijkste kunstenaars van de twintigste eeuw. Voor de mens zowel als voor
de kunstenaar Masereel waren het jaren van inzicht, bewustwording en artistieke volwassenheid.
Dinsdag tot zondag: 10u tot 17u
Bemelstraat 23, 1150 Brussel
www.wittockiana.org
+ 32 (0)2-770.53.33
[email protected]
EVENT
9/11/2014
1000 Voices for peace
Basiliek van Koekelberg
Het Festival van Vlaanderen herdenkt op een geheel eigen manier de Grote Oorlog en grijpt de
gebeurtenis aan om over de toekomst na te denken. Met een groots Oratorium voor de vrede (van
Krzysztof Penderecki ) brengen we mensen uit de hele wereld samen. Zo zingen mensen uit landen
die elkaar 100 jaar geleden tot op de dood bevochten, thans samen voor de vrede.
www.1000voices.be
Basiliekvoorplein 1, 1083 Brussel
AGENDA 2015 – 2018
Tentoonstellingen
april 2015 – januari 2016
Maurice Louwers, Stereoscopie van de Groote Oorlog
Autrique Huis
Bij het begin van de oorlog was de fotografie al ruim verspreid geraakt. Een groot aantal van de
officiers namen dan ook in hun bagage een fotoapparaat mee. Men begreep dan ook snel het belang
van de fotografie binnen de oorlogspropaganda. Het Fonds Maurice Louwers bevat foto’s van een
uitzonderlijke kwaliteit. Deze foto’s genomen in de loopgraven en steden door Maurice Louwers zelf
geven een harde werkelijkheid weer.
woensdag tot zondag: 12:00 – 18:00
Haachtsesteenweg 266, 1030 Brussel
www.autrique.be
+32 (0)2-215.66.00
[email protected]
September 2015 – januari 2016
[email protected] 14-18
Belvue Museum
Het Archiefcentrum voor Vrouwengeschiedenis gaat in samenwerking met het BELvue museum een
cultuurhistorische tentoonstelling opstellen over de oorlogservaringen van vrouwen en mannen in de
jaren 1914-1918. De tentoonstelling wil stereotiepe beelden doorbreken en aanzetten tot nadenken
over de complexe manier waarop oorlogen de posities van mannen en vrouwen in de samenleving
aantasten en veranderen.
Paleizenplein 7, 1000 Brussel
belvue.be - www.avg-carhif.be
[email protected]
23/09/2016 - 22/01/2017
The Power of the avant-garde
BOZAR - Palais voor Schone Kunsten
Avant-garde is een begrip uit de oorlogvoering en de kunst. Avant-garde floreert in samenlevingen in
volle verandering. De tentoonstelling in Brussel onderzoekt hoe relevant de revolutionaire kracht van
de avant-garde aan het begin van het nieuwe millennium is. Een twintigtal toonaangevende
hedendaagse kunstenaars gaat de dialoog aan met collega’s uit de historische avant-garde (18951920).
Dinsdag tot zondag: 10u tot 18u, donderdag: 10u tot 21u
Ravensteinstraat 23, 1000 Brussel
www.bozar.be
+ 32 (0)2-507.82.00
[email protected]
Eind 2018 – begin 2019
Metropolis : Het nieuwe Berlijn. Metropool tussen oost en west, tussen oorlog en vrede
Musea voor Schone Kunsten van Brussel
De Koninklijke Musea voor Schone Kunsten wensen de 100e verjaardag van de wapenstilstand te
merktekenen met een tentoonstelling die doordringt tot in de kern van de beroering van dat cruciale
moment. Een tentoonstelling die het portret schetst van een Berlijn dat het nieuwe kruispunt van
Europese culturen was, en van een tijdperk (1913-1930) met behulp van het perspectief van de
kunst, én die op zoek gaat naar de relatie tussen kunst en geschiedenis, tussen kunst en politiek,
tussen kunst en maatschappij. Deze stad als microkosmos weerspiegelt de vraagstukken, uitdagingen
en utopieën van een chaotisch tijdperk, evenals de desillusies en de crisissen die het amper
teruggevonden evenwicht in Europa bedreigden.
Regentschapsstraat 3, 1000 Brussel
www.fine-arts-museum.be
+32 (0)2 508 32 11
[email protected]
Download
Random flashcards
Create flashcards