SENOESERET III

advertisement
10 OKTOBER 2014
25 JANUARI 2015
SENOESERET III
Senoeseret III
LEGENDARISCHE FARAO
10 OKTOBER 2014 - 25 JANUARI 2015
impression Ville de Lille - Head of Senusret III, Middle Kingdom, 12th Dynasty. © The Nelson-Atkins Museum of Art, Kansas City, Missouri. - conception : Claire Masset, PBA 2013
De eerste tentoonstelling van formaat die gewijd wordt aan het Egyptische Middenrijk in Frankrijk.
In uitzonderlijke samenwerking met het musée du Louvre.
De Farao Senoeseret III is één van de meest emblematische koningen uit de Egyptische Oudheid. Halfweg het Middenrijk was zijn
regeerperiode (1872 - 1854 VC) een keerpunt in de geschiedenis van de Egyptische Oudheid. Deze vorst, die de initiatiefnemer was voor
grote politieke en bestuurlijke hervormingen, veroverde tijdens zijn regeerperiode Nubië (het huidige Soedan) waar hij een netwerk van
burchten liet bouwen om zo de eerste grenzen van zijn koninkrijk af te bakenen en hij onderhield intense commerciële en diplomatieke
relaties met de oosterse buurlanden (het huidige Cyprus, Libanon, Turkije, Syrië, Israël, Palestina).
Zijn legerexpedities en de vestiging van een zeer toegewijd bestuur stellen hem in staat zijn gezag te vestigen om de buitenlandse maar ook
binnenlandse bedreigingen, die de lokale notabelen vormden, de baas te kunnen. De Egyptische Staat werd grondig heruitgevonden.
Deze verandering wordt in de kunst belichaamd door de beeldhouwkunst: de mysterieuze portretten van de farao die ons bereikten, vormen
een breuk met de traditionele regels voor het ideaaltype, ze tonen hem met eerder strenge gelaatstrekken en symbolen van wijsheid dan
met de ideale trekken van een jonge man. De andere kunstproducties tonen een herwonnen welvaart en een zichtbare vitaliteit van de
culturele uitwisselingen met de naburige koninkrijken.
De tentoonstelling verzamelt ongeveer 300 werken : 200 ontleningen van de grootste internationale musea en een honderdtal werken uit
de aanzienlijke Egyptologiecollectie die afkomstig zijn van de opgravingen van de universiteit van Rijsel III en die bewaard worden in het
Paleis voor Schone Kunsten. Het publiek kan de artistieke rijkdommen van een eminente regeerperiode uit het Egyptische Middenrijk, die
beschouwd wordt als de gouden eeuw van de Egyptische Oudheid, ontdekken.
Het evenement wordt verrijkt met een voorstelling van de werken van belangrijke hedendaagse kunstenaars, Wolfgang Laib, Antony Gormley,
over de thema’s van de reis van de ziel en het hiernamaals, die een weerspiegeling zijn van de religieuze zorgen van de Egyptische Oudheid.
Bij deze opstelling worden oude foto’s tentoongesteld van het avontuur rond de archeologische opgravingen tussen het einde van de XIXe
en het begin van de XXe eeuw.
Een dertigtal ontlenende musea, waaronder :
het musée du Louvre
het British Museum van Londen
het Metropolitan Museum van New York
Het Museum of Fine Arts van Boston
open het Egyptisch Museum van Berlijn
het Nationaal Museum van Khartoem
het Nationaal Museum van Beiroet
maandag van 14u tot 18u. woensdag tot zondag van 10u tot 18 u.
Gesloten op dinsdag, 25 december, 1 januari
Tarieven
Individuele toegangsprijs Enkel tentoonstelling : €10 / €8
Tentoonstelling + permanente collecties : €11/€9
Groepen
Enkel tentoonstelling : €8 / €7,50* per persoon
Tentoonstelling + permanente collecties : €9 / €8,50* per persoon
* Tarieven voor mensen uit de toeristische sector en ondernemingsraden
Toegangsprijzen voor alle maandagen, woensdagen, donderdagen en vrijdagen na 16u30:
Enkel tentoonstelling : €7
Tentoonstelling + permanente collecties : €8
Geleide bezoeken voor groepen
1 uur : 90 €*
* per groep van maximum 25 personen
1,30 uur : 120 €*
2 uur : 145 €*
>>>> Vouchers worden aanvaard.
Voor meer informatie over samenwerking, tickets, brochures, enz, gelieve contact op te nemen met :
Elisabeth Vanyper
Dienst van het publiek
[email protected] - t. +33 (0)3 20 06 77 81
Persverantwoordelijke :
Mathilde Wardavoir
[email protected] - t. + 33 (0)3 20 06 78 18
Palais des Beaux Arts - Place de la République - 59000 Lille - France
www.pba-lille.fr
Download