SENOESERET III

advertisement
09 OKTOBER 2014
25 JANUARI 2015
SENOESERET III
SENOESERET III
LEGENDARISCHE FARAO
Persbericht
09 OKTOBER 2014 - 25 JANUARI 2015
De eerste tentoonstelling van formaat die gewijd wordt aan het Egyptische Middenrijk in Frankrijk.In
uitzonderlijke samenwerking met het Musée du Louvre.
conception : Claire Masset, PBA 2013
Farao Senoeseret III is één van de meest emblematische heersers uit de Egyptische Oudheid. De vermaardheid van de Egyptische monarch maakte
hem tot het model bij uitstek bij auteurs uit de Klassieke Oudheid. Tijdens het Middenrijk vormt zijn regeerperiode (van 1872 v.C. - 1854 v.C.) een
breuklijn in de geschiedenis van het land. De visionaire farao wierp zich op als expeditieleider om de grenzen uit te breiden naar het zuiden, waar
zijn legers tegenover het geduchte koninkrijk Kerma (het huidige Soedan) kwamen te staan. Hij liet er een gigantische forten optrekken, het eerste
voorbeeld van militaire architectuur in Egypte. Hij slaagde er ook in intense commerciële en diplomatieke relaties op te bouwen met zijn buren
van de Oosterse Middellandse Zee (het huidige, Cyprus, Turkije, Libanon, Syrië, Israël, Palestina). Tegelijkertijd hervormde hij en gaf hij een nieuwe
interpretatie aan de Egyptische Staat.
Deze wijziging wordt in de kunst voorgesteld door de beeldhouwkunst: de mysterieuze portretten van de farao, breken met de traditionele normen.
Ze vertonen zowel uitgesproken gelaatstrekken, symbolen van wijsheid, als de ideale gelaatstrekken van een jonge man. Dit nieuwe beeld van
de macht weerspiegelt de intense koninklijke propaganda-onderneming die overgenomen werd door de elite. De andere artistieke producties
(juwelen, voorwerpen uit het dagelijkse leven, begrafenismeubilair) en de oprichting van grote tempels en uitgestrekte necropolissen, getuigen van
de herwonnen welvaart van de Egyptische beschaving. Het publiek kan dus de artistieke rijkdommen ontdekken uit een periode die beschouwd
wordt als de gouden eeuw van het Oude Egypte. De tentoonstelling, die opgedeeld is in drie grote delen, schetst het portret van het Egypte
onder Senoeseret III, een groot militair leider en een schrander politiek strateeg. Ze werpt een licht op de sterk hiërarchisch ingedeelde Egyptische
maatschappij, waarin een klasse met toegewijde ambtenaren ontstond. Het traject legt de nadruk op de militaire of commerciële contacten die
Senoeseret III en zijn opvolgers aangeknoopt hebben met de buurlanden. De wereld van de goden en de wereld van de doden worden in de
koninklijke begrafeniscomplexen samen met het ongekende succes van de verering van de god Osiris in die periode weergegeven. Dit fenomeen
gaat gepaard met een hernieuwing van de begrafenisgebruiken van de elite, die zich verspreiden tot aan de meest afgelegen grenzen van Egypte.
De tentoonstelling in Rijsel zal ongeveer 200 ontleningen van de grootste internationale musea bij elkaar brengen en zal een honderdtal werken uit
een belangrijke Egyptologie-collectie onthullen, die afkomstig zijn uit de opgravingen van de Universiteit van Rijsel III en die bewaard worden in het
Paleis voor Schone Kunsten. Dit geheel zal een nieuw licht werpen op de indrukwekkende forten van Nubië, inmiddels bedolven onder het water van
het Nassermeer, en brengt het leven van de oude Egyptenaren aan de grenzen van het Koninkrijk opnieuw tot leven voor de ogen van het publiek. Het
evenement zal de recente archeologische opgravingen in Egypte (sites van Dahchour, Abydos en Deir el-Bersha), die ons begrip van de heerschappij
van Senoeseret III vergaand vernieuwd hebben, onder de aandacht brengen.
In het kader van de tentoonstelling Senoeseret III Legendarische Farao, zullen er in het atrium van het museum beelden worden tentoongesteld
rondom het thema ‘de overdracht van de ziel’ van de hedendaagse kunstenaars Antony Gormley en Wolfgang Laib. Deze ‘Passagewerken’ brengen de
mythologie van het oude Egypte aan bod, een wereld die blijft fascineren door de gesprekken tussen levenden en doden, maar ook door de magische
voorwerpen en de mummies.
CURATOR VAN DE TENTOONSTELLING
Een dertigtal ontlenende musea, waaronder :
impression Ville de Lille - Tête de Sésostris III, Moyen Empire, 12e dynastie. © The Nelson-Atkins Museum of Art, Kansas City, Missouri. Fleur Morfoisse-Guénault
conservator van het departement Oudheid en
kunstvoorwerpen van het Paleis voor Schone Kunsten
van Rijsel
Guillemette Andreu-Lanoë
algemeen conservator en directrice honoraire van de
afdeling Egyptische Oudheid van het Louvre
DIRECTIE
BRUNO GIRVEAU
• Het Musée du Louvre • Het British Museum van Londen
• Het Metropolitan Museum van New York
• Het Museum of Fine Arts van Boston
• Het Petrie Museum van Londen
• Het Egyptisch Museum van Berlijn • Het Egyptisch Museum van Turijn
• De Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis van Brussel
• Het Nationaal Museum van Beiroet
Directeur van het Paleis voor Schone Kunsten van Rijsel
en het Musée de l’Hospice Comtesse
Het nationaal belang van de tentoonstelling werd erkend door het ministerie van Cultuur en Communicatie/ algemeen patrimoniumbeheer /Dienst ‘Musées de France’. Ze
krijgt daarom de uitzonderlijke financiële steun van de Staat. De tentoonstelling is tot stand gekomen dankzij de sponsoring van Crédit MutuelNord Europe en GDF Suez.
Tarieven : 10€/8€ enkel tentoonstelling - 11€/9€ tentoonstelling + permanente collecties
Open : Maandag van 14u tot 18u. woensdag tot zondag van 10u tot 18u
persverantwoordelijke
persverantwoordelijke frankrijk en
nord - pas de calais
coördinatie internationale pers
belgië en nederland
Palais des Beaux-Arts de Lille
M. Wardavoir
t. + 33 (0)3 20 06 78 18
[email protected]
Heymann Renoult Associées
Sarah Heymann - Eléonore Grau
t. + 33 (0)1 44 61 76 76
[email protected]
www.heymann-renoult.com
Be Culture
S. Provost
t. + 32 (0)2 644 61 91
[email protected]
www.beculture.be
Palais des Beaux Arts - Place de la République - 59000 Lille - France
persverantwoordelijke
www.pba-lille.fr
Download