De film: Dutch Light - Hollands Licht

advertisement
‘Hollands Licht’….
mythe of
werkelijkheid?
CBK-directeur Gerrit Willems schreef het
scenario voor de film en stelde de
gelijknamige tentoonstelling samen voor het
Dordrechts Museum
Typisch Hollands licht, is dat een mythe of
gaat het hier om pure realiteit? Bestaat er
in bepaalde delen van Nederland een
specifiek soort licht dat ook daadwerkelijk
en meetbaar anders is dan het licht elders
in de wereld?
Hebben Hollandse kunstenaars door de
eeuwen heen nu écht een speciale band met
dat licht gehad en zou de Hollandse
schilderkunst er zonder dat typische licht nu
héél anders hebben uitgezien?
Over die vragen draait het in de film
‘Hollands Licht’, die vorig jaar op het
Nederlands Filmfestival een Gouden Kalf
won voor beste lange documentaire.
Over precies ditzelfde onderwerp gaat ook de
gelijknamige tentoonstelling die tot en met
half juni te zien zal zijn in het Dordrechts
Museum. Dat is géén toeval want de
samensteller van de tentoonstelling is
dezelfde man die ook het idee en het scenario
leverde voor de prijswinnende film.
Om die reden kreeg Gerrit Willems, directeur
van het CBK (Centrum Beeldende Kunst)
van het Dordrechts Museum het verzoek om
geheel in de geest van de film een
tentoonstelling samen te stellen. Willems kon
bij zijn keuze beschikken over de totale
collectie van het Dordrechts Museum.
Dat resulteerde in een veelzijdige
tentoonstelling waarin werken te zien zijn uit
verschillende periodes van verschillende
kunstenaars. Werken dus uit zowel de
zeventiende, de achttiende en de negentiende
eeuw, alsmede hedendaagse kunstwerken,
die met elkaar gemeen hebben dat het licht er
een belangrijke rol in speelt. Beroemde
‘lichtschilders’ als Willem Witsen, J.
Weissenbruch, N.J. Jongkind, Kees Verwey,
Abraham van Strij, Jan van Goyen en Jan
Andriesse zijn in Dordrecht dan ook voor de
allereerste keer in één en dezelfde zaal te
bewonderen.
In de film wordt herhaaldelijk de vraag
opgeworpen en onderzocht of dat Hollandse
licht nu wezenlijk zo anders is dan het licht
in bijvoorbeeld de Provence waar Vincent
van Gogh zich liet inspireren? En of er nu
echt zo’n verschil is met het licht van de
Painted Desert in Arizona, waar beeldend
kunstenaar James Turrell al dertig jaar lang
werkt aan zijn 'Roden Crater'?
Wat is fictie, wat is mythe, wat is waar? ,,De
film is een soort speurtocht en dat geldt
uiteindelijk ook voor de tentoonstelling”,
licht samensteller Gerrit Willems toe. ,,Het is
aan de bezoeker om voor zichzelf te
beslissen of er bij de getoonde werken al dan
niet sprake is van zoiets als typisch Hollands
licht.”
Hollands Licht loopt nog tot en met zondag 6
juni.
Download