Extrapool: hoofdlijnen beleid

advertisement
 Extrapool: hoofdlijnen beleid
Extrapool is een experimenteel productiehuis en uitgeverij in het centrum van Nijmegen. De
organisatie rust op drie pijlers: sound, art en print. De evenementen en producten die bij
Extrapool vorm krijgen bestaan uit (combinaties van) concerten, experimentele performances,
lezingen, tentoonstellingen, presentaties, geluidskunsten en extreem/ruw drukwerk van de
hoogste kwaliteit. De focus ligt op DIY-cultuur, grafisch ontwerpers, nieuwe kunstenaars zonder
uitgebreid distributienetwerk en kunstenaars die in het grensgebied van de kunst opereren met
semipopulaire concepten.
Extrapool is een internationaal georiënteerde instelling die experimenteel van aard is. Het is
zowel een presentatie-instelling als productiehuis. De beeldende kunst van Extrapool speelt
met context, presentatievormen en verwachtingen. De stencildrukkerij van Extrapool is
gespecialiseerd en toonaangevend in Risoprinting. Dat is een bijzondere manier van printen,
waarbij handmatig de verschillende kleurlagen worden afgedrukt. Wat betreft de geluidskunst
is Extrapool een internationaal podium voor experimentele muziek, die veelal gecombineerd
wordt met beeldende kunst en stencildrukwerk. Het experimentele karakter behelst zo
ongeveer alles wat niet binnen de reguliere muziekindustrie is opgenomen. Hierbij kan gedacht
worden aan muziek van het genre ‘noise’, maar ook aan muziek van zelfgemaakte
instrumenten.
Extrapool wil een omgeving creëren waarin kunstenaars vanuit de specifieke situatie van
Extrapool zelf werk produceren en presenteren. De omgeving is geïntensiveerd door onder
meer het alom aanwezige -steeds wisselende- Slimtarra behang en de zorgvuldige aankleding
van de zaal die per event verschilt en flexibel is. De toeschouwer komt een comfortzone
binnen, maar kan soms door de inrichting ook gedesoriënteerd raken. Als je Extrapool tijdens
een event bezoekt stap je in een a-typische omgeving die in de verte doet denken aan wat een
tentoonstellingsruimte, concertzaal of horeca-gelegenheid kan zijn Het is misschien het best te
omschrijven als een interactieve ruimte waarin door kunstenaars volop geëxperimenteerd kan
worden met verschillende presentatievormen en waarin de bezoeker zijn eigen mening kan
vormen en kan participeren. De panden van Extrapool beschikken over een veranderbare
tentoonstellingsruimte annex experimenteel podium, een geluidsstudio, een kantoor, grafische
werkplaatsen, een winkeltje, gastenverblijven en een aantal woningen.
Geschiedenis
Extrapool’s ontstaan ligt in de kraakbeweging. De uitgeverij (Knust) is ontstaan vanuit de
intentie om zelf drukwerk te verspreiden. Het toenmalige gebouw behuisde ateliers en werd
regelmatig opengesteld voor optredens. Aan het begin van de jaren negentig (1991) besloot
een groep kunstenaars om Extrapool te beginnen. Het was voordeliger als het pand bewoond
zou worden, dus enkele betrokkenen besloten in het pand te gaan wonen. Een aantal wonen er
nu nog steeds. Eind jaren negentig kenmerkte Extrapool zich voornamelijk als beeldende
kunstinstelling. Aan het begin van deze eeuw dreef Extrapool op geluidskunst en een
samenwerking met Worm. De grafische werkplaats is een van de belangrijkste bronnen waar
Extrapool op steunt. De eerste jaren heeft de instelling zonder subsidie voor de programmering
kunnen functioneren. Inmiddels functioneert en floreert de instelling dankzij de gezamenlijke
inzet van alle medewerkers en vrijwilligers; financieel op basis van de combinatie van eigen
inkomsten en subsidiëring.
Organisatiestructuur
Extrapool heeft een eigen visie op de organisatiestructuur, voortgekomen uit een collectieve
organisatie. Extrapool is een open platte organisatie waarin alle deelnemers in beginsel
evenveel inspraak hebben. De producties worden georganiseerd door verschillende groepen,
die zich over de verschillende disciplines ontfermen. Het dagelijks bestuur wordt gevormd door
leden van de verschillende groepen. Ook is er een Raad van Advies, maar het uitgangspunt blijft
dat iedereen er iets mag organiseren, waarbij Extrapool een omgeving en kader biedt dat de
inbreng omhoog tilt. Hierbij wordt aangenomen dat de betrokkenen middels een natuurlijke
selectie bij de organisatie terechtkomen.
Alle medewerkers dragen verantwoordelijkheid voor het geheel dat door Extrapool tot stand
wordt gebracht. Iedereen helpt mee bij de totstandkoming van de producties. De vaste
medewerkers hebben daarbij vaste taken die inhoud en structuur aan de instelling geven. Veel
betrokkenen hebben buiten Extrapool ook een rol in het culturele veld. Iedereen brengt
daarmee kennis en netwerken uit de eigen wereld mee.
Lokale positie
De producten van Extrapool hebben afzet op zowel de Nederlandse als de internationale markt.
De groep bezoekers bestaat uit een mengeling van betrokken medewerkers, betrokken
kunstenaars en lokale geïnteresseerden. Het bereik van Extrapool wordt vergroot doordat er
samenwerkingsverbanden worden aangegaan met andere lokale culturele instellingen, zoals de
Kunstnacht en Deep End Film. Bovendien worden er workshops, zoals Smetshop aangeboden
die het gevoel van betrokkenheid van de individuele bezoeker vergroten.
Zowel ervaren als onervaren gastcuratoren mogen producties in Extrapool vormgeven. Deze
curatoren nemen meestal een eigen publiek mee. Het programma Destillaat biedt pas
afgestudeerde kunstenaars de ruimte om hun werk een plek te geven. Extrapool is bovendien
aanwezig met een dagelijkse programmering op het toonaangevende Valkhoffestival tijdens de
Nijmeegse Vierdaagse.
Internationale positie
Het lokale en internationale bereik van Extrapool wordt vergroot door de hausse op Risoprint.
Vanwege de unieke kwaliteiten en de ambachtelijke uitstraling is de interesse in Risoprint
continu in de belangstelling op de internationale markt. De medewerkers van Extrapools
stencildrukkerij zijn experts op dit gebied en worden overal ter wereld uitgenodigd om de
kennis hierover te verspreiden.
Een programma zoals Deelstaat= is een residentieproject waarbij internationale kunstenaars
worden uitgenodigd om een intensieve samenwerking aan te gaan met kunstenaars die reeds
betrokken zijn bij Extrapool. Dergelijke projecten maken dat Extrapool inmiddels contacten
heeft met kunstenaars verspreid over de hele wereld.
Download