Dada tegenover Popart

advertisement
Dada tegenover Popart
Dia vervangen omdat het ik de opmaak lelijk vind en ik de werken op een actievere manier kan gebruiken
Kenmerken Dada
- Dada maakte antikunst
- humor en ironie
- gewone gebruiksvoorwerpen werden als kunst
tentoongesteld
- afvalproducten werden verwerkt in de
kunstwerken
Kenmerken Pop Art
Figuratief
Speels gebruik van de symbolen van de Westerse consumptiecultuur.
Ironie en humor.
Gebruik van commerciële materialen en voorwerpen, producten uit het
leven van alledag.
De beeldende middelen worden net zo gebruikt als bij reclame, film,
televisie, affiches en strips.
Vervreemding door vergroting
Vervreemding door herhaling
Vervreemding door gebruik van ongebruikelijke materialen.
Een collageachtig uiterlijk, zowel in twee- als driedimensionale beelden.
Geen persoonlijk handschrift van de kunstenaar. Soms laat hij werk zelfs
door anderen uitvoeren.
De kunstenaar gebruikt vaak 'ready mades': kant-en-klare, bestaande
voorwerpen.
De identiteit van de kunstenaar, zijn imago, wordt soms zorgvuldig
opgebouwd.
Welke overeenkomsten zien we in onderstaande kunstwerken?
Kurt Schwitters , En Morn
Andy Warhol, Mick Jagger
De kunstwerken zijn afkomstig uit verschillende stromingen
Dada
Popart
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Antikunst
Humor en ironie
Gebruiksvoorwerpen worden als
kunst tentoongesteld ( ready made)
Gevonden voorwerpen worden in
kunstwerken verwerkt ( object
trouve)
Collages
Assemblages
Fotomontages
•
•
•
•
•
•
Figuratief
Gebruik van symbolen uit de
consumptiemaatschappij
Gebruiksvoorwerpen in kunstwerken
verwerkt
Inspiratie uit film, tv, reclame en
stripverhalen
Vervreemding door vergroting,
herhaling en gebruik van ongebruikelijk
materiaal
Geen persoonlijk handschrift
Collages, assemblages
Zorgvuldig opgebouwd imago van
kunstenaar
Pop art
geef voor onderstaande kunstwerken aan welke elementen in de
voorstelling typerend voor popart zijn
Andy Warhol
Geef voor onderstaande voorbeelden aan welke aspecten van de vormgeving typerend voor Pop
art zijn
Fotorealisme/ Hyperrealisme
Wat wordt hier weergeven?
Hoe is de werkelijkheid vorm gegeven?
Duane Hanson
Richard Estes
Fotorealisme/ Hyperrealisme
Foto- hyperrealisme 1965 tot 1980
• Overdreven realisme
• Nauwelijks te onderscheiden van een foto, soms fotoprojecties
nageschilderd
• Sterk gedetailleerd
• Beelden uit de moderne consumptie maatschappij zo objectief mogelijk
weergegeven
• Toevallige opnamen uit het dagelijks leven
• Glimlichten, spiegelingen, plasticiteit, stofuitdrukking
• Spiegelbeelden in ruiten zorgen voor: ritme, overlapping, en afsnijdingen
• Airbrush ( verfspuit)
• Mensen die typerend zijn voor de nieuwe cultuur
• Modellen werden ingesmeerd met vaseline, daarna met siliconenrubber,
de mal werd volgegoten met kunststof, daarna beschilderd
• Vervreemding door herkenning
Expressionisme
kenmerken
•
• individuele, subjectieve
expressie; persoonlijke
uitdrukking van gevoelens
• de innerlijke wereld, emoties
krijgen vorm
• de stijl is grof en bewegelijk
• duidelijke vormen, geen
details
• fel kleurgebruik
E.L.Kirchner, Bruecke in Wiesen
Expressionisme
Welke kenmerken in de vormgeving zijn typerend voor het expressionisme?
Zadkine
Stad zonder hart
Giacometti
Van expressionisme na minimalisme
Noem 2 verschillen in de vormgeving tussen het eerste en de volgende 2
werken
Brancusi
kus
Minimalisme and Land Art
Beeldhouwwerk
Met welke 2 begrippen kan je de 2 onderstaande beelden beschrijven?
Pieter D`Hont, Anne Frank
Leo de Vries, Zonder Titel
Organische Bouwkunst
Guggenheim museeum
Newe York,
Frank Lloyd Wright
Omschrijf hoezo men dit gebouw
tot organische bouwkunst rekent
Welke technische uitvinding
maakte het bouwen van organische
gebouwen mogelijk?
Download