Bewegen op het werk

advertisement
Bewegen op het werk
Organisatorisch en gedragsmatige oplossing
Omschrijving
Door langdurig beeldschermwerk kunnen lichamelijke klachten ontstaan in
nek, schouders, armen, polsen en/of handen. Deze pijn wordt veroorzaakt
door te weinig beweging tijdens beeldschermwerk. Door
werkonderbrekingen kunnen pijnklachten voorkomen worden, omdat de
bloeddoorstroming bij elke onderbreking weer goed op gang komt.
Bijvoorbeeld door op te staan, even weg te lopen en wat afleiding te
zoeken.
Afbeelding
Specificaties
Gegevens
Minimaal iedere 2 uur moet het beeldschermwerk onderbroken worden
voor een pauze. Om gezond te blijven moeten mensen minstens 5 dagen
per week een half uur per dag middelzwaar bewegen. Voorbeelden hiervan
zijn: traplopen, sjouwen, fietsen en lopen in hoog tempo. Het bewegen
hoeft niet een halfuur achter elkaar te gebeuren, maar mag over de dag
verspreid worden (Nederlandse Norm Gezond bewegen).
Een aantal tips voor bewegen tijdens werkzaamheden:
 Het laten plaatsen van zit-statafels voor de medewerkers die de
hele dag aan het beeldscherm werken. Zij kunnen dan afwisselen
van zittend naar staand werk.
 Pauzesoftware laten installeren bij de medewerkers die dat wensen.
Deze pauzesoftware geeft voorbeelden van bewegingsoefeningen
die de medewerkers tijdens korte pauzes in het beeldscherm
kunnen nadoen.
 Het fietsen in het woon-werk verkeer kan gefaciliteerd worden door
gunstige financiële regelingen, bijvoorbeeld een hoge
fietskilometervergoeding of het goedkoop ter beschikking stellen
van fietsen. Dit zijn ook gunstige regelingen vanuit de
belastingdienst.
 Er kan bedrijfsfitness ingevoerd worden. Wel blijkt uit de praktijk dat
mensen die te weinig bewegen op het werk in het algemeen niet
meedoen aan bedrijfsfitness.
 Via de organisatie kunnen enkele bedrijfsfietsen aangeschaft
worden. Het is voor de medewerkers lekker om overdag tussen het
werk door buiten te zijn en even in te spannen om fietsend naar een
klant in de buurt te rijden. En het is vaak nog sneller ook.
Randvoorwaarden Medewerkers moeten gemotiveerd zijn om de nodige beweging te nemen.
voor gebruik
Goede voorlichting over het belang van bewegen is daarbij belangrijk.
Mogelijke
leverancier(s) /
prijsindicatie
-
Effecten
Arbo effecten
Door beweging komt de doorbloeding goed op gang en raken spieren,
longen, hart en bloedvaten eraan gewend om te werken. Medewerkers
worden hierdoor fitter en hebben meer energie.
Voordelen voor
organisatie en/of
werknemers
Fittere werknemers werken productiever, daarbij is er kans op lagere
verzuimcijfers bij gezondere medewerkers.
Nadelen voor
organisatie en/of
werknemers
Er moet vanuit de leidinggevenden tijd uitgetrokken worden om de
medewerkers te stimuleren meer te bewegen. Daarbij goed in het oog
houden dat de productiviteit niet verminderd wordt en bewegen wordt
geïntegreerd in het werk zelf (bijv. traplopen i.p.v. lift, naar printer lopen,
naar andere medewerker lopen i.p.v. telefoneren).
Download