Energiefiets met meter

advertisement
Ontwerpbureau Fix
Energiefiets met meter
Klokgebouw 230
5617 AC Eindhoven
The Netherlands
Hoe hard moet je fietsen om een TV aan te kunnen zetten? Kinderen kunnen
met de Energiefietsen lekker bewegen en je leert er ook nog iets van. Met twee
t +31 (0)40 - 787 26 36
fietsen naast elkaar kan je zelfs een wedstrijd houden wie het meeste energie
opwekt. Leuk voor o.a. in een speeltuin of in het park.
f +31 (0)40 - 787 26 37
e [email protected]
i www.ontwerpbureaufix.nl
d o e l g r o e p 6 tot 12 jaar.
mix & match
Stel uw eigen Energiefietsen samen:
o m s c h r i j v i n g Met de Energie-
- Kies 2 fietsen voor een extra
fiets wekken kinderen zelf energie op.
wedstrijdelement.
Hoe harder ze fietsen, hoe meer energie
- De kleurstelling is vrij te kiezen.
ze opwekken. Op de grote wattmeter
- Voor de afbeeldingen op de
zien ze direct hoeveel Watt ze opwek-
Wattmeter heeft u keuze uit huis
ken. Daarnaast kunnen ze aan de ledjes
houdelijke apparaten, voedsel of naast de afbeeldingen zien welke
dieren.
apparaten ze met deze energie kunnen laten werken. Als ze meer energie
b e s t e m d v o o r o.a. milieu-educa-
opwekken dan voor een TV nodig is, dan
tie centra/gemeenten, kinderboerderijen
gaat de zwaailamp draaien. Wie kan als
en dierentuinen, vakantieparken en
eerste de zwaailamp laten branden?
campings, bezoekerscentra, science
centra en musea, beheerde speeltuinen,
u i t v o e r i n g De Energiefiets is
botanische tuinen, school- en natuur-
robuust uitgevoerd in gepoedercoat
tuinen en schoolpleinen.
staal. De technische werking van de
fiets is zichtbaar gemaakt met behulp
iets voor uw locatie?
van een slagvaste transparante plaat.
Bekijk en beleef de Energiefietsen met
De Energiefiets is gecertificeerd
meter bij stadsboerderij Gagelsteede in
volgens het Waterwetbesluit Attractie-
Utrecht en bezoekerscentrum Wolfslaar
en Speeltoestellen. Een valondergrond
in Breda.
van gras of rubber tegels is vereist.
Download