Cardiologie Wat gebeurt er op de Eerste Hart Hulp?

advertisement
Cardiologie
Wat gebeurt er op de Eerste Hart Hulp?
Wat is de Eerste Hart Hulp?
De Eerste Hart Hulp is een speciale afdeling waar mensen met hartklachten zo
kort mogelijk voor onderzoek verblijven. Wij proberen zo snel mogelijk
duidelijk te krijgen wat de reden van uw klachten is. Afhankelijk van de
uitkomst spreken we vervolgens een beleid met u af. In deze folder leest u hoe
dat in zijn werk gaat.
Hoe verloopt een opname op de EHH?
Wanneer u bij ons op de afdeling komt, stelt de verpleegkundige u een aantal
gerichte vragen over uw klachten. Het is belangrijk voor de diagnose uw
(hart)klachten èn iedere verandering van klachten aan te geven. Ook vraagt
de verpleegkundige u om deze pijn/klachten/benauwdheid een cijfer te geven
tussen nul en tien, dit wordt de pijnscore genoemd. Een 0 betekent absoluut
geen klachten. Een 10 betekent onverdraagbare klachten.
De arts gaat u lichamelijk onderzoeken en stelt u enkele medische vragen.
Vervolgens verricht de verpleegkundige de volgende handelingen:
•
U wordt aangesloten aan de monitor waardoor we uw
hartritme kunnen observeren;
•
We maken een hartfilmpje;
•
U krijgt een infuusnaald ingebracht, waardoor indien nodig
medicatie kan worden toegediend;
•
We nemen bloed af om het troponine gehalte in uw bloed te
kunnen meten. Troponine is een eiwit. De hoeveelheid
Troponine in uw bloed geeft uitsluitsel of uw klachten van
uw hart afkomstig zijn.
Hoe lang duurt het verblijf?
De gemiddelde verblijfsduur op de EHH is 2,5 uur. Soms worden patiënten die
later binnenkomen eerder geholpen omdat zij klachten hebben die van
spoedeisende aard zijn.
Mag ik bezoek ontvangen?
Ja, u kunt bezoek ontvangen, maar niet meer dan twee personen. Zij mogen
gedurende uw verblijf bij u blijven.
2
Mag ik eten en drinken?
Tijdens uw verblijf op de EHH mag u niet eten en drinken, totdat duidelijk is
wat er met u aan de hand is. Uw bezoek kan wel thee en koffie krijgen. Een
gastvrouw/heer van het ziekenhuis kan hiervoor zorgen.
Mag ik mobiel bellen?
U mag tijdens uw opname op de EHH mobiel bellen, maar houdt rekening met
uw zaalgenoten.
Hoe verloopt het ontslag op de EHH?
Afhankelijk van de uitslag van uw hartfilmpje, uw bloed en de observatie van
uw hartritme zijn de volgende uitkomsten mogelijk:
•
U mag met ontslag. Indien nodig krijgt u een
afspraakbevestiging voor een controle afspraak bij de
cardioloog mee en/of recepten voor medicijnen mee naar
huis .
•
U krijgt eerst een fietsproef. Afhankelijk van de uitslag
daarvan mag u naar huis.
•
U moet opgenomen worden op een verpleegafdeling of op
de afdeling Hartbewaking.
Bij het verlaten van de Eerst Hart Hulp sluiten we uw dossier. Uw huisarts
ontvangt een digitale brief met gegevens over uw behandeling, inclusief de
uitslagen van de verrichte onderzoeken. Indien u opnieuw pijn-op-de-borst
klachten krijgt, neemt u dan contact op met uw huisarts.
Heeft u nog vragen?
Mocht u naar aanleiding van uw verblijf of behandeling suggesties hebben,
dan horen we dat graag van u.
3
Onze cardiologen
De onderstaande cardiologen zijn verbonden aan de Eerste Hart Hulp.
Dr. G.J.W. Bech
Drs. J.
Constandse
Dr. S.H.J.
Monninck
Dr E. Ronner
Drs. M.G.
Scheffer
Dr. M.C. v.d.
Zee
4
Gasthuis Delft
Diaconessenhuis Voorburg
Behandelcentrum Westland
Gezondheidscentrum De Reef
Reinier de Graafweg 3-11
Fonteynenburghlaan 5
Middelbroekweg 2a
Kiekendiefstraat 17
2625 AD Delft
2275 CX Voorburg
2671 ME Naaldwijk
2496 RP Den Haag
Tel 015 260 30 60
Tel 070 340 1100
Tel 0174 63 77 00
Tel 015 270 68 00
foldernr.000
versie april 2014
5
www.reinierdegraaf.nl
Download