Bezoek Hart en Vaat groep Resultaat

advertisement
Antonius Ziekenhuis
Ons ziekenhuis
1900 tot 1975
en onze thuiszorg
Ons ziekenhuis NU
maar met thuiszorg
maar met thuiszorg
maar met thuiszorg
De Missie
Het organiseren en leveren
van betrokken en kwalitatief
hoogwaardige zorg
thuis en in het ziekenhuis
en daarmee ………..
en daarmee ………..
het thuiszorgziekenhuis
van het noorden
Strategisch plan
2012-2016
•
•
•
•
•
•
•
tevreden klanten, gastvrijheid
samenhang in het zorgnetwerk
borgen van kwaliteit en veiligheid
open en transparante communicatie
financieel gezond
beschikbaar voor twee regio’s
en….tevreden medewerkers!!!
Kernwaarden
• Doen wat men van je vraagt
:
samen zorg laten groeien
• Objectief bewezen kwaliteit
• Afspraak = afspraak
• Trots op wat je doet samen met
de mensen waar je het voor doet
Patiëntenzorg
145,000
140,000
135,000
130,000
125,000
Kliniek
Kliniek en Dagverpleging
120,000
Polikliniek
115,000
110,000
105,000
100,000
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
Verzorgingsgebied
Harlingen
Wadden
NOP en Urk
Cardiologie
Antonius Ziekenhuis
Sneek-Emmeloord
Bezoek Hart en Vaat groep
Resultaat Verantwoordelijke Eenheid Cardiologie
Zorgmanager
Afdelings Hoofd
Medisch
Coördinator
Unit Leider
Poli - HartfunctieSecr - Consul
Unit Leider
EHH – CCU - F1
Verpleegkundigen
Secretaresse
Pacemakers
Ass
Poli Ass
Med
secretaresse
Hartfunctie
lab
Consulenten
Medische organisatie
• Basiszorg voor cardiologie patiënt ZWF-NOP
• Poliklinisch en klinisch
• Hartfalen, Hartrevalidatie,
• EHH
• Toegankelijkheid (streven naar 0 dagen)
• Email adres
• Lezingen in adherentie gebied
• Wachttijd intern (one stop shop sinds 2008)
• Toegang eerste lijn (functie-onderzoeken)
• Kwaliteit
• Onderwijs (nascholing, MC-opleiding)
• Geen arts-assistenten op poli of afdeling
• Sub-specialisatie cardiologen (pacemaker, TEE,
DSE, CAG, MRI, MSCT)
• Level 2 en level 1 accreditatie (internationaal)
• Innovatie
• Cardio-genetica
• MRI
• Cardio-research
• ICT (email consulten / Ipad consulten)
• Netwerk
• UMCG (kindercardiologie, GUCH-poli)
• MCL (invasieve cardiologie, biv.pacing en
ICD)
• Huisartsen (anderhalve lijns zorg 2005)
Keuzes maken
• Geen invasieve cardiologie in
Sneek/Emmeloord/NOP
• Wel state of the art cardiale imaging ook
beschikbaar voor buiten ons adherentie gebied
• Opleiding en onderhoud van cardiologen
Activiteiten cardiologie
• AED project start 2009.
• AED uitlees centrum Noord.
• AED/BLS trainingen: 3000 vrijwilligers opgeleid.
• Hartveilig Friesland 2013: 2500 vrijwilligers in database.
• Samenwerking met scholen: preventiecollege,
reanimatieles en ICT.
• ECG faciliteit huisartsen.
• Website www.cardiologiesneek.nl
• Multimedia Twitter/Facebook
• Project Zorg zonder Grenzen=>hartfalen: thuisinfusie
Tijdelijke opvang De Ielânen.
Huisbezoek thuiszorg na ontslag.
• NIAZ (Nederlands Instituut voor Accreditatie in de Zorg)
• VMS (Veiligheidsmanagementsysteem)
• IGZ (Kwaliteitsindicatoren)
• VIM (Veilig Incident Melden)
• Wat mist u nog?
Download