`Ik ben zorgvuldig, luister goed en geef mensen inzicht in hun

advertisement
advertorial
Bij de cardiologen van
MC Groep bent u in
vertrouwde handen
Op de afdeling cardiologie van MC Groep zijn Aernout
Somsen en Madelon Brouha het vaste aanspreekpunt.
Tot het moment dat de vakgroep weer helemaal
compleet is, worden zij bijgestaan door cardiologen van
CCN (Cardiologie Centra Nederland) en het VU Medisch
Centrum.
Waarom kiest u voor MC Groep?
- Wij zijn dag en nacht bereikbaar.
- Bij acute problemen wordt u direct behandeld door
een team van artsen, dat volledig geïnformeerd is
over uw medische situatie.
- De cardiologen van MC Groep maken deel uit van
een groot landelijk netwerk waardoor u voor ieder
probleem bij ons een expert kunt vinden.
- Er bestaat een intensieve samenwerking met
academische ziekenhuizen zodat bij complexe
problemen direct overleg plaatsvindt.
- Patiënten met specifieke problemen als hartfalen
en ritmestoornissen worden intensief begeleid door
speciale verpleegkundigen en cardiologen.
- Veel geavanceerde onderzoeken en behandelingen
kunnen op onze afdeling plaatsvinden.
- Indien nodig worden pacemaker implantaties
uitgevoerd door onze cardiologen. Controles vinden op
de afdeling plaats.
- Genetische screening bij de verdenking op een
familiaire hartaandoening wordt door onze
gespecialiseerde cardiologen uitgevoerd in
samenwerking met academische ziekenhuizen.
- Alle zorg wordt volledig vergoed door de
zorgverzekeraars. U krijgt daarom –met uitzondering
van uw eigen risico- geen rekening; wij regelen alles.
Geen wachttijden
De cardiologen van MC Groep hebben geen wachtlijsten
en werken op vier locaties in de regio (Lelystad, Dronten,
Emmeloord en Urk). U kunt dus altijd snel en dichtbij huis
terecht. De polikliniek fungeert als een ‘one-stop’shop’.
Dit betekent dat u, als u hartklachten heeft, direct wordt
onderzocht en twee uur later met een behandelplan weer
naar huis gaat.
Afspraak maken
Voor het maken van een afspraak, kunt u contact
opnemen met de polikliniek Cardiologie van
MC Groep op telefoonnummer (0320) 271 451.
U heeft wel een verwijsbrief nodig van uw huisarts.
‘Ik ben zorgvuldig, luister goed en geef
mensen inzicht in hun aandoening’
Daarnaast besteed ik veel aandacht aan het geven van leefstijladviezen. Stoppen met roken en
voldoende bewegen zijn uitermate belangrijk.’
Cardioloog Madelon Brouha
versterkt sinds begin december
de vakgroep cardiologie van MC
Groep. ‘De eerste weken zijn
goed bevallen. Ons hechte en
flexibele team doet er alles aan
om patiënten deskundig, efficiënt
en met persoonlijke aandacht te
helpen’, zegt ze enthousiast.
De meeste nieuwe patiënten die
de cardioloog zien, zijn mensen
die zich via de huisarts melden
met pijn op de borst, kortademigheid of hartkloppingen.
‘Na een gesprek met de patiënt,
het maken van een hartfilmpje,
het doen van bloedonderzoek,
een fietstest en/of een echo van
het hart kunnen we een diagnose
en behandelplan opstellen.
Ze werkt nauw samen met cardioloog Aernout Somsen en waarnemend cardiologen van Cardiologie Centra Nederland (CCN) en
het VU Medisch Centrum. ‘De
korte lijnen en de toegankelijkheid van het ziekenhuis spreken
me erg aan. Ik hoop met mijn
kennis en ervaring een positieve
bijdrage aan de ontwikkelingen
van de cardiologische zorg binnen
MC Groep te kunnen leveren’.
De cardiologe is opgeleid in het
UMC Utrecht en in de Isala Klinieken in Zwolle. Na afronding
van haar opleiding heeft ze eerst
twee jaar in het Rijnstate ziekenhuis in Arnhem gewerkt en daarna bijna twee jaar in het Tergooi
ziekenhuis in Hilversum. Haar
aandachtsgebieden zijn echocardiografie en hartfalen; ze heeft dit
jaar het Europees examen voor
echocardiografie behaald.
We bespreken onze bevindingen
en het behandelplan direct na
de onderzoeken met de patiënt.
Mensen hoeven hiervoor niet
meerdere malen naar het ziekenhuis te komen.’
Cardioloog Madelon Brouha
‘Het maken van een echo van het
hart is een belangrijk hulpmiddel
bij het stellen van een diagnose.
Aan de hand van een echo kunnen we zien hoe het is gesteld
met de pompfunctie, of iemand
bijvoorbeeld een hartinfarct heeft
Foto: Fotostudio Wierd
gehad en hoe groot de schade is.
Ook hartfalen of hartklepafwijkingen constateer je met behulp
van een echo’, legt ze uit.
‘Ik vind het belangrijk om goed
naar mijn patiënten te luisteren
en hen inzicht te geven in hun
aandoening’, vertelt Madelon
Brouha. ‘Het is belangrijk dat
mensen weten wat er met hun
hart aan de hand is en waarom
het belangrijk is om bepaalde medicijnen te slikken.
‘Wat voor type arts ik ben? Ik
ben een rustige dokter en werk
consciëntieus, luister goed naar
de patiënt, neem klachten serieus
en werk volgens de huidige richtlijnen. Ik vind het belangrijk om
een vertrouwensband op te bouwen met mijn patiënten’, besluit
ze.
Bezoektijden
MC Dronten
MC Emmeloord
MC Zuiderzee
Polikliniek Urk
Bezoek is welkom van 15.00 en 16.00 uur en van
19.00 en 20.00 uur. Kijk voor afdelingen met
afwijkende bezoektijden op www.mczuiderzee.com,
www.mcemmeloord.com en www.mcdronten.com
Het Zwarte Water 77
8253 PD Dronten
T 0320 271 010
www.mcdronten.com
Urkerweg 1
8303 BX Emmeloord
T 0527 637 150
www.mcemmeloord.com
Ziekenhuisweg 100
8233 AA Lelystad
T 0320 271 888
www.mczuiderzee.com
Het Dok
Vlechttuinen 1
8322 BA Urk
T. 0527 637 150
Download