Eerste Hart Hulp ZGT

advertisement
cardiologie
Eerste harthulp
U, of uw familielid/naaste wordt
doorverwezen naar de Eerste Hart Hulp,
wanneer de huisarts, cardioloog of de
medewerkers van de ambulancedienst
vermoeden dat u hartklachten heeft. Het doel
is snel een diagnose te stellen.
Wat is een Eerste Hart Hulp (EHH)?
Een Eerste Hart Hulp is een gespecialiseerde
afdeling waar mensen met mogelijke
hartklachten tijdelijk worden opgenomen. Op
de Eerste Hart Hulp is speciale apparatuur
aanwezig om onder andere het hartritme
nauwkeurig te observeren. U of uw naaste
wordt geobserveerd en onderzocht. Aan de
hand van deze gegevens wordt besloten of
verdere behandeling of opname noodzakelijk
is, of dat u naar huis mag.
Wat is het verschil tussen Eerste Hart
hulp en Spoedeisende hulp?
De Eerste Hart Hulp onderscheidt zich van
een reguliere Spoed Eisende Hulp (SEH)
doordat er alleen mensen worden opgenomen
waarbij sprake kan zijn van een
cardiologische (hart) aandoening. U wordt,
naast de arts-assistent en de cardioloog, door
gespecialiseerde verpleegkundigen
onderzocht en behandeld. Het traject is
meestal sneller en er kan sneller worden
gestart met de behandeling.
Onderzoeken op de Eerste Hart Hulp





Observeren van uw hartritme via de
monitor;
ECG (hartfilmpje)
Controle van uw bloeddruk, temperatuur
en zuurstofgehalte in uw bloed;
Bloedafname;
De Cardioloog en / of arts-assistent zullen
u lichamelijk onderzoeken en u vragen
stellen.
Mogelijk is er aanvullend onderzoek nodig,
zoals:
 Röntgen foto van hart en longen;
 Echo van het hart;
 Inspanningstest (fietstest);
 In een aantal gevallen is het nodig om na
3 tot 6 uren nogmaals bloed af te nemen
en daar de uitslag van af te wachten.
Opname of ontslag?
Als de uitslagen van de onderzoeken bekend
zijn zal de arts u deze vertellen.
Er zijn verschillende mogelijkheden:
 U mag naar huis. Er is geen oorzaak
gevonden voor uw klachten wat uw hart
betreft. Uw huisarts zal u verder
controleren;
 U wordt opgenomen voor verder
onderzoek en behandeling.
 Dit kan zijn op de verpleegafdeling
cardiologie (Hengelo A0: tel 0887085500)
(Almelo 3 West tel 0887083781) of op de
hartbewaking (Almelo: 088 708 34 30)
(Hengelo: 088 708 59 97)
 Ook kunt u op een andere afdeling
opgenomen worden, bijvoorbeeld de
interne geneeskunde of longafdeling;
 U gaat naar een ander ziekenhuis. Als het
nodig is, wordt u per ambulance vervoerd.
Uw huisarts ontvangt een medische brief over
uw verblijf op de Eerste Hart Hulp en het
vervolgplan.
Opname
Bij opname in het ZGT heeft U een cardioloog
die Uw hoofdbehandelaar is.
De naam van deze specialist staat op een
whiteboard in elke patiëntenkamer.
De specialist is een week verantwoordelijk
voor de afdeling.
Elke vrijdag wisselt de dienst en neemt de
volgende specialist de verantwoordelijkheid.
In de avond/nacht op weekdagen neemt een
1/2
5.8.2017
Algemene informatie
cardiologie
dienstdoende cardioloog de hoofdbehandelaar
waar.
De hoofdbehandelaar blijft wel dag en nacht
beschikbaar voor overleg.
Bezoektijden
Een opname op de Eerste Hart Hulp komt
vaak onverwacht en dit kan angst en
onzekerheid oproepen bij u en uw naasten.
Wij hebben hier alle begrip voor. Om u en de
andere patiënten ook rust te geven hanteren
wij de volgende bezoekregels: maximaal 2
bezoekers per patiënt, alleen bezoek tijdens
de hierna genoemde bezoektijden.
Onze bezoektijden zijn:
 13.45 uur tot 14.30 uur;
 18.30 uur tot 19.30 uur.
Alleen in overleg met de verpleegkundige kan
in uitzonderlijke situaties besloten worden om
van deze tijden af te wijken.
In verband met de verpleegkundige
overdracht en de verzorging van de
patiënten, verzoeken wij u vriendelijk niet te
bellen tussen 07.00 en 08.30 uur.
Aandachtspunten
 Wij verzoeken u zelf te zorgen voor




kleding/pyjama en toiletartikelen;
Tevens verzoeken wij u waardevolle
bezittingen zoals geld en sieraden mee te
nemen naar huis;
Wilt u eten of drinken meenemen?
Overleg eerst met de verpleegkundige of
uw familielid een dieet heeft gekregen en
wat wel of niet mag meegenomen
worden;
Geen bloemen en planten toegestaan op
de EHH/CCU.
De huisregels van ZGT hangen bij de
hoofdingang en bij de ingang van de CCU.
Vragen?
Aan de patiënt is gevraagd om 2
contactpersonen op te geven. Met de eerste
contactpersoon nemen wij, indien nodig,
contact op. Informatie omtrent de patiënt
wordt alleen aan de eerste contactpersoon
verstrekt. Het is de bedoeling dat de
contactpersoon de overige
familieleden/naasten op de hoogte stelt.
Mochten er tijdens uw verblijf vragen of
onduidelijkheden zijn, stel ze gerust aan de
verpleegkundige. Hij of zij zal uw vragen
proberen te beantwoorden en u en uw
familie/naasten zo goed mogelijk te
informeren.
088
088
088
088
7083430
7083781
7085997
7085500
2/2
5.8.2017
Telefoonnummers:
 Almelo: EHH/CCU
 Almelo: 3 West
 Hengelo: EHH/CCU
 Hengelo: A0
Download