Eerste harthulp (EHH)

advertisement
Eerste harthulp (EHH)
VUmc heeft een eerste harthulp (EHH). De EHH geeft mensen met hartklachten de mogelijkheid snel een hartspecialist te consulteren. Denkt u
hartklachten te hebben, dan kunt u via uw huisarts of rechtstreeks naar
de EHH van VUmc komen. Hier staat dag en nacht een cardiologisch team
ter beschikking (ook in het weekend). Bij de EHH onderzoekt de arts de
klachten. Aan de hand van dit onderzoek hoort u van de arts wat er verder
gaat gebeuren.
De volgende opties zijn mogelijk:
• U kunt weer terug naar huis, omdat uw klachten geen aanleiding geven tot een
acute opname. Zodra de arts toestemming heeft gegeven voor ontslag, mag u
naar huis. Dit kan op ieder moment van de dag zijn. Uw huisarts krijgt hiervan
schriftelijk bericht.
• U wordt opgenomen op de verpleegeenheid cardiologie, omdat u klachten heeft
die verdere klinische evaluatie en/of behandeling nodig maken.
• U wordt op een andere verpleegeenheid van het ziekenhuis opgenomen omdat
blijkt dat uw klachten niet met het hart te maken hebben, maar wel ernstig
genoeg zijn om verder te worden onderzocht.
• U wordt overgeplaatst voor opname naar een ander ziekenhuis.
Contact:
eerste harthulp
telefoon (020) 444 4800
VUmc©
april 2013
www.vumc.nl
404005
Download