Symposium Complexe zorg, samen beter

advertisement
Algemene informatie
Doelgroep
Dit symposium is bedoeld voor psychiaters,
psychologen, verpleegkundigen, paramedici,
medische specialisten en studenten.
Inschrijven
Inschrijven kan via www.vumc.nl/10jaarMPU.
U kunt zich tot vijf werkdagen voor het symposium
online inschrijven. Betaling verloopt via iDEAL.
Accreditatie
Accreditatie is aangevraagd bij de ABAN
(medisch specialisten), Nederlandse Vereniging
voor Psychiatrie (NVvP), Verpleegkundigen &
Verzorgenden Nederland (V&VN) en Koninklijk
Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF).
Het inschrijfgeld bedraagt voor medisch specialisten
e 145,-, voor verpleegkundigen e 55,- en voor
studenten e 25,- per persoon.
Indien u voor accreditatie in aanmerking
wilt komen, verzoeken wij u vriendelijk uw
registratienummer, BIG- of KP- nummer, op het
digitale inschrijfformulier in te vullen. Zonder dit
nummer kunnen wij uw deelname niet verwerken en
worden geen accreditatiepunten bijgeschreven.
Locatie
Het symposium “Complexe zorg, samen beter” vindt
plaats in de Amstelzaal van VU medisch centrum, De
Boelelaan 1117 te Amsterdam. De routebeschrijving
vindt u op www.vumc.nl/routebeschrijving.
Bereikbaarheid
VU medisch centrum is goed te bereiken met
openbaar vervoer. Wij raden u aan hier zoveel
mogelijk gebruik van te maken. Rondom VUmc
is parkeren alleen mogelijk tegen betaling. De
parkeermogelijkheden zijn beperkt.
Organisatie en inlichtingen
VUmc Academie
Postbus 7057
Annulering
Annulering van uw registratie dient schriftelijk te
geschieden. Bij annulering van uw registratie vóór
14 mei worden e 35,- aan administratiekosten in
rekening gebracht. Na genoemde datum bent u het
volledige inschrijfgeld verschuldigd.
Symposiumcommissie
Ziekenhuispsychiatrie VU medisch centrum
Annette Boenink
Hansje Heller
Liede Maas
Dinsdag 14 juni 2016
Symposium
Complexe zorg, samen beter
10 jaar Medisch-Psychiatrische Unit in VUmc
1007 MB Amsterdam
Ingrid van de Vegte
Telefoon: 020 4448444
Fax: 020 4448445
E-mail: [email protected]
www.vumcacademie.nl
School of Medical Sciences
Complexe zorg, samen beter
Programma
Medisch-psychiatrische units spreken tot de verbeelding. Op een MPU is de scheiding tussen
lichaam en geest opgeheven. Dokters en verpleegkundigen, paramedici en andere zorgverleners
kijken over de grenzen van hun eigen vakgebied en werken samen aan oplossingen.
Dagvoorzitter: Annette Boenink
13.00 - 13.30
Ontvangst en registratie
In juni bestaat de Medisch-Psychiatrische Unit van VUmc al weer 10 jaar! We hebben veel geleerd:
hoe werk je samen? Hoe combineer je de beste zorg op het gebied van somatiek en psychiatrie?
Wat spreek je af met ketenpartners, en welke patiënten profiteren het meest van een MPU pname,
wat zijn goede opname-indicaties?
13.30 - 13.35 Opening
Annette Boenink
13.35 - 13.40 Soma en psyche
Aartjan Beekman
13.40 - 14.00 No health without mental health
Adriaan Honig
14.00 – 14.20 Een internist op de MPU; casuïstiek
Abel Thijs en Hansje Heller
14.20 – 14.45
MPU’s: stand in het land. Onderzoek naar implementatie van de veldnormen.
Maarten van Schijndel
14.45 – 15.05
Een traumatoloog op de MPU: casuïstiek
Leo Geeraedts en Hansje Heller
15.05 – 15.20 Zorgzwaarte meting op de MPU
Liede Maas en Lisette Duivenvoorde
15.20 – 15.40
Pauze
15.40 – 16.00
Een neuroloog op de MPU: casuïstiek
Elisabeth Foncke en Hansje Heller
16.00 – 16.40
From the history of the Med-Psych Unit to the future of Integrated Med-Psych Care Roger Kathol
16.40 – 17.00 Interview met een patiënt en afsluiting
Wouter Bos
17.00
Feestelijke borrel
Tijdens dit symposium willen wij graag delen wat wij geleerd hebben. Heel praktisch: aan de
hand van casuïstiek vanuit drie verschillende specialismen. Maar ook breder: wat leren we van
onderzoek dat is gedaan naar MPU’s in Nederland, bijvoorbeeld op het gebied van kwaliteit?
Wat kunnen we leren van de wijze waarop lichaam en geest op de MPU’s integraal worden
benaderd? Zijn die lessen door te trekken naar andere onderdelen van de gezondheidszorg?
O.a. Roger Kathol, de grondlegger van de MPU, en expert op het gebied van de ontwikkeling en
praktische toepassing van geïntegreerde zorg zal spreken op dit symposium.
De MPU is bij uitstek een unit waar multidisciplinair wordt samengewerkt. Het symposium
is gericht op verpleegkundigen, medisch specialisten (waaronder uiteraard psychiaters),
psychologen en paramedici. Ook studenten zijn van harte welkom. En verder iedereen die wil
weten hoe de combinatie soma en psyche in de praktijk werkt – en wellicht ook buiten de MPU
zou kunnen werken!
Het symposium wordt afgesloten met een feestelijke lustrumborrel.
Wij hopen u te ontmoeten op 14 juni!
Symposiumcommissie
Annette Boenink, hoofd ziekenhuispsychiatrie VUmc, Amsterdam
Hansje Heller, psychiater MPU VUmc, Amsterdam
Liede Maas, teamleider MPU VUmc, Amsterdam
Sprekers
• Aartjan Beekman, hoogleraar psychiatrie en afdelingshoofd Psychiatrie VUmc Amsterdam,
lid Raad van Bestuur GGZinGeest
• Annette Boenink, psychiater, hoofd Ziekenhuispsychiatrie VUmc Amsterdam /
Directeur Behandelzaken GGZinGeest
• Wouter Bos, voorzitter Raad van Bestuur VUmc Amsterdam
• Lisette Duivenvoorde, verpleegkundige MPU VUmc Amsterdam
• Elisabeth Foncke, neuroloog VUmc Amsterdam
• Leo Geeraedts, traumachirurg VUmc Amsterdam
• Hansje Heller, psychiater MPU VUmc, Amsterdam
• Adriaan Honig, hoogleraar Ziekenhuispsychiatrie VUmc, psychiater OLVG Amsterdam
• Roger Kathol, MD, President Cartesion Solutions Inc. tm
• Liede Maas, teamleider MPU VUmc Amsterdam
• Maarten van Schijndel, psychiater, afdeling Psychiatrie Rijnstate Ziekenhuis Arnhem
• Abel Thijs, internist VUmc Amsterdam
Download