ONDERZOEK EN FEEDBACK Refka 2.0 PROCESSEN RESULTATEN

advertisement
Nieuw: Digitaal Referentiekader
Gezondheidsbevordering (Refka 2.0)
Het nieuwe Refka 2.0
Wat kan ik ermee?
Het Referentiekader 2.0 is:
1. Model /kwaliteitsinstrument
2. Analyseert achterliggende factoren en
omstandigheden van
gezondheidsbevordering
3. Om keuzes te onderbouwen en te
verantwoorden
4. → Verhoging van de planmatigheid en
systematiek van programma’s
Opbouw van het referentiekader
Veld 1 Proces
C
O
N
T
E
X
T
O
R
G
A
I
S
E
R
E
N
I
N
T
E
R
V
E
N
T
I
E
S
Veld 3 Onderzoek & Feedback
Veld 2 Resultaat
D
E
T
E
R
M
I
N
A
N
T
E
N
G
E
Z
O
N
D
H
E
I
D
Opbouw van het referentiekader
Veld 1 Proces
Veld 2 Resultaat
Interventieuitkomsten:
welk succes
hebben
G
de interventies?
E
Organiseren:
wat is er
nodig?
Context:
waarmee
rekening te
houden?
Interventies:
wat ga je
concreet doen?
Veld 3 Onderzoek en Feedback
Z
O
N
D
H
E
I
D
Hoe verder?
Invloed op
programma
Organiseren in Context
INTERVENTIES
(zichtbaar)
3.resultaten
2. proces
1.organiseren
CONTEXT
(onder water)
D
E
T
E
R
M
I
N
A
N
T
E
N
G
E
Z
O
N
D
H
E
I
D
Refka 2.0
PROCESSEN
Kennis
Informatie
voorlichting
educatie
RESULTATEN
Gezondheidsvaardigheden
Menskracht
deskundigheid
Methoden
maatschappelijke
context:
historie
actualiteit
trends
demografie
economie
politiek
cultuur
etc
ONDERZOEK
EN FEEDBACK
Investering
- tijd
- geld
- goodwill
Beleid
In- en extern
netwerk
Leiderschap
1
Organiseren
Organisatieonderzoek
CommunitySettingontwikkeling
Humane
Biologie:
-Erfelijkheid
-Vitaliteit
Gezonde
leefstijl
Empowerment
Organisatie
ontwikkeling
Intersectorale
actie
Pleitbezorgen
beleidsontwikkeling
Publiciteit
2
Interventies
Actiebegeleidend
onderzoek
Sociale
cohesie
(Soc. capital)
Sociaal
draagvlak
Beleid:
wet,
regels,
financiering
3a
Interventieuitkomsten
Verantwoordend
onderzoek
Voorzieningen
Gezondheid
- somatisch
- psychisch
- sociaal
- spiritueel
- Kwaliteit
van leven
Gelijke
kansen
Gezonde
omgeving
en milieu
SEGV
3b Determinanten
3c Gezondheid
Determinantenpatroon
Gezondheidsprofiel
PROCESSEN
RESULTATEN
Gezondheid:
Om welke vormen van
gezondheid gaat het?
Welke kwaliteit van leven?
Gelijke kansen?
Verminderen van SEGV?
Gezondheid
- somatisch
- psychisch
- sociaal
- spiritueel
- Kwaliteit
van leven
Gelijke
kansen
SEGV
3c Gezondheid
ONDERZOEK
EN FEEDBACK
PROCESSEN
RESULTATEN
Humane
Biologie:
-Erfelijkheid
-Vitaliteit
Determinanten:
Gezonde
leefstijl
Speelt humane biologie een rol?
Gezonde leefstijl?
Sociale cohesie / sociaal kapitaal?
Voorzieningen?
Gezonde omgeving en milieu?
Sociale
cohesie
(Soc. capital)
Voorzieningen
Gezonde
omgeving
en milieu
3b Determinanten
ONDERZOEK
EN FEEDBACK
3c Gezondheid
PROCESSEN
RESULTATEN
Gezondheidsvaardigheden
Interventieuitkomsten:
gezondheidsvaardigheden?
empwerment?
sociaal draagvlak
beleid, wet, regels, financiering?
Empowerment
Sociaal
draagvlak
Beleid:
wet,
regels,
financiering
3a
Interventieuitkomsten
ONDERZOEK
EN FEEDBACK
3b Determinanten
3c Gezondheid
PROCESSEN
Interventies:
informatie/ voorlichting
educatie?
community-settingontwikkeling
organisatieontwikkeling
intersectorale actie
pleitbezorgen –
beleidsontwikkeling
publiciteit
RESULTATEN
Informatie
voorlichting
educatie
CommunitySettingontwikkeling
Organisatie
ontwikkeling
Intersectorale
actie
Pleitbezorgen
beleidsontwikkeling
Publiciteit
2
Interventies
ONDERZOEK
EN FEEDBACK
3a
Interventieuitkomsten
3b Determinanten
3c Gezondheid
PROCESSEN
RESULTATEN
Kennis
Organiseren:
Menskracht
deskundigheid
Methoden
kennis
menskracht
methoden
investering
beleid
in- en
extern netwerk
leiderschap
Investering
- tijd
- geld
- goodwill
Beleid
In- en extern
netwerk
Leiderschap
1
Organiseren
ONDERZOEK
EN FEEDBACK
2
Interventies
3a
Interventieuitkomsten
3b Determinanten
3c Gezondheid
PROCESSEN
RESULTATEN
maatschappelijke
context:
historie
actualiteit
trends
demografie
economie
politiek
cultuur
etc
ONDERZOEK
EN FEEDBACK
1
Organiseren
2
Interventies
3a
Interventieuitkomsten
3b Determinanten
3c Gezondheid
PROCESSEN
1
Organiseren
ONDERZOEK
EN FEEDBACK
Organisatieonderzoek
RESULTATEN
2
Interventies
Actiebegeleidend
onderzoek
3a
Interventieuitkomsten
Verantwoordend
onderzoek
3b Determinanten
3c Gezondheid
Determinantenpatroon
Gezondheidsprofiel
PROCESSEN
Kennis
RESULTATEN
Informatie
voorlichting
educatie
Gezondheidsvaardigheden
Menskracht
deskundigheid
Methoden
maatschappelijke
context:
historie
actualiteit
trends
demografie
economie
politiek
cultuur
etc
ONDERZOEK
EN FEEDBACK
Investering
- tijd
- geld
- goodwill
Beleid
In- en extern
netwerk
Leiderschap
1
Organiseren
Organisatieonderzoek
CommunitySettingontwikkeling
Humane
Biologie:
-Erfelijkheid
-Vitaliteit
Gezonde
leefstijl
Empowerment
Organisatie
ontwikkeling
Intersectorale
actie
Pleitbezorgen
beleidsontwikkeling
Publiciteit
2
Interventies
Actiebegeleidend
onderzoek
Sociale
cohesie
(Soc. capital)
Sociaal
draagvlak
Beleid:
wet,
regels,
financiering
3a
Interventieuitkomsten
Verantwoordend
onderzoek
Voorzieningen
Gezondheid
- somatisch
- psychisch
- sociaal
- spiritueel
- Kwaliteit
van leven
Gelijke
kansen
Gezonde
omgeving
en milieu
SEGV
3b Determinanten
3c Gezondheid
Determinantenpatroon
Gezondheidsprofiel
Download
Random flashcards
Rekenen

3 Cards Patricia van Oirschot

Create flashcards