Working apart together

advertisement
Working apart together
samenwerking
medisch en sociaal
Programma
•
•
•
•
•
het moet anders
we doen het anders
hoe organiseer je dat..
ja maar…?!
afsluiting
Meneer El Hamdaoui
55 jaar
Lichaam
Maatschappelijk
harde ontlasting met bloed
hoge bloeddruk
geen Nederlands
analfabeet
financiën
werkeloos
Geest
diverse psychiatrische diagnoses
gevoel van
onmacht
Sociaal
ernstig zieke echtgenote
mantelzorg
non compliance
relatie tot de zorg
Wijkverpleegk
undige
Gespecialiseerde
verpleegkundige
CliëntenBelang
Sport
Verloskundige
Buurtcentra
Thuiszorg
Belangenbehartigers
Consultatiebureau
Buurt/omgeving
Jeugdzorg
Verzorging
Thuishulp
Familie en
vrienden
Achmea
Casemanager
dementie
Zorgverzekering
Fysiotherapeut
Dietiste
Mantelzorg en
vrijwilligers
Logopedie
Paramedie
Patiënt
Ouderenadviseur
Apotheek
MEE
Prikpunt
Verpleegkundige
Sociaal
buurtteam
Ouderenzorg
POH GGZ
Schuldhulpverlening
Huisarts
Assistente
Verzorgings
huis
Huisartsenpraktijk
Indigo
POH S
Sociaal makelaar
Mantelzorg
ondersteuning
NOAGG
GG&GD Utrecht
GGZ
DMO
Ziekenhuis
ELP
Gemeente
Altrecht
Centrum
Malibaan
PsyQ
Diagnostiek
Specialist
Wijkgezondheidswerker
Wethouder
Volksgezondheid
het moet anders…
• Het Pareto principe.mp4
• https://www.youtube.com/watch?v=WtdKYkBHKaI
Ongelijke kansen
Bron: VMU 2014, GG&GD
Ongelijke risico’s
Utrecht
≥ 2 chronische ziektes
37%
geen werk
4%
eenzaamheid
7%
financiële problemen
29%
ervaren gezondheid ↓
14%
Bron: VMU 2014, GG&GD
Overvecht
54%
22%
14%
38%
33%
Slecht ervaren gezondheid
Bron: VMU 2014, GG&GD
Anders kijken
patiënten met slecht
20%
ervaren
gezondheid door
1% patiënten
stapeling van problemen
in meerdere levensgebieden
risico
op burn out
risico
op iatrogene
schade
80%
tijd
kosten
van30%
professionals
door over- en
onderbehandeling
slecht ervaren gezondheid
risico op ondoelmatigheid
én risico op iatrogene gezondheidsschade
we doen het anders…
dit is wat we willen:
toegankelijke, veilige en doelmatige basiszorg
ook voor de meest kwetsbare mensen in de wijk
 samenwerken medisch en sociaal !
4-Domeinen model
© Overvecht Gezond
Meneer El Hamdaoui
55 jaar
Lichaam
Maatschappelijk
harde ontlasting met bloed
hoge bloeddruk
internist
geen Nederlands
analfabeet
financiën
werkeloos
buurtteam
Geest
diverse psychiatrische diagnoses
psychiater
ervaren
gezondheid
Sociaal
ernstig zieke echtgenote
mantelzorg
non compliance
relatie met de zorg
Gespecialiseerde
verpleegkundige
CliëntenBelang
Sport
Verloskundige
Wijkverpleeg
kundige
Buurtcentra
Belangenbehartigers
Consultatiebureau
Buren
Jeugdzorg
Verzorging
Thuishulp
Familie en
vrienden
Achmea
Casemanager
dementie
Zorgverzekering
wijkVPK
Fysiotherapeut
Dietiste
Mantelzorg en
vrijwilligers
Maartje
Beweegmakelaar
Patiënt
Apotheek
MEE
Woonbegeleiding
Prikpunt
COPD
Verpleegkundige
Pieter
Ouderenzorg
Schuldhulpverlening
Assistente
Erik
Verzorgings
huis
Nikki
Indigo
POH
Sociaal makelaar
Mantelzorg
ondersteuning
NOAGG
GG&GD Utrecht
Wouter
Marieke
ELP
DMO
Gemeente
Altrecht
Centrum
Malibaan
PsyQ
Diagnostiek
Specialist
Wijkgezondheidswerker
Wethouder
Volksgezondheid
Working apart together
• Filmpje krachtige basiszorg
• ww.youtube.com/watch?v=SiE0efsBM4o
hoe organiseer je dat…
Petra van Wezel
beleid
praktijk in de wijk
beleid
praktijk in de wijk
Verbinden beleid en praktijk
beleid
bottom-up
praktijk in de wijk
Samengevat
• financiële scharrelruimte
• projectmatig: huisarts zelf én procesbegeleider
• casuïstiek als basis
• werkafspraken
agenda professionals is leidend
investeren in de werkrelatie
Working apart together
Apart 80%
schoenmaker hou je bij je leest!
Together 20%
gedeelde verantwoordelijkheid
ja maar……?!
Take home message
door je regierol te pakken
in de samenwerking in de wijk,
lever je betere zorg,
beheers je kosten en
blijf je zelf gezond
Dank u wel voor uw aandacht!
Download
Random flashcards
Create flashcards