Onderzoek naar gezondheid in

advertisement
Onderzoek naar gezondheid
in de
Gezonde Wijk Experimenten
Mariël Droomers
AMC-UvA / RIVM
Inventarisatie Gezonde Wijk Experiment
Stad
Gezonde Wijk
Plan
Onderzoek
Amsterdam
Arnhem
Den Haag
Deventer
Dordrecht
Eindhoven
Enschede
Heerlen
Leeuwarden
Nijmegen
Rotterdam
Utrecht
Zaanstad
Noord & Geuzenveld-S
ja
nee
ja
memo
ja
ja
nee
ja
ja
ja
ja
ja
ja
ja
nee
ja
?
ja
ja
ja
nee
nee
ja
ja
ja
ja
alle (4)
Rivierenwijk
Crabbehof
Doornakkers
Velve-Lindenhof
MSP
Heechterp-S
Hatert
Oude Noorden
Overvecht
Poelenburg
Amsterdam Noord & Geuzenveld-Sloterdijk 1
Monitoring
§JUMP-in leerlingvolgsysteem
-jaarlijks leerlingen van 70 scholen in achterstandswijken
-BMI, sportdeelname, motorische ontwikkeling, fitheid,
zwemdiploma
§Gezondheidsmonitor volwassenen 2008
Amsterdam Noord & Geuzenveld-Sloterdijk 2
Onderzoek
§Mankracht 2011
leef- en gezondheidssituatie alleenstaande mannen in bijstand
§Actiebegeleidend onderzoek samenwerking GGD,
zorg en welzijn
-procesevaluatie en begeleiding ontwikkeling samenwerking
-implementatie en bereik integrale preventie
§Evaluatie In Beweging in Noord 2009-2011
-bevorderen gezonde leefstijl en gezondheid cliënten DWI
-activiteiten & werk, gezondheid, sociale omgeving
§Paal of Perk
-van der Pekbuurt in Noord, buurt 5 in Geuzenveld-Slotermeer
-bewegingsvriendelijke inrichting omgeving
§Evaluatie JOGG Nieuw-West (Geuzenveld-Slotermeer)
Den Haag alle aandachtswijken
Monitoring
●Overgewicht jeugd per wijk
digitaal dossier JGZ
●Gezondheidsenquête volwassenen en ouderen 2008
●Krachtwijkenmonitor
5 gezondheidsvragen (roken, sporten)
twee x per jaar vragen aan vast wijkpanel
Onderzoek
§Gezondheid in de krachtwijken 2010
monitors, nota’s, VAAM, verzekeraars, STIOM, etc.
demografie, SES, woon- en leefomgeving, gezondheid, zorg
§Onderzoek perinatale sterfte 2000-2008
§Evaluatie Fit 4 Work
Dordrecht Crabbehof
Monitoring
§Gezondheid in Crabbehof 2008
gezondheid, sterfte, leefstijl, sociale en fysieke omgeving
gezondheidsenquete, JGZ, CBS, politie, meldpunt overlast, enz
§Participatiemonitor Drechtsteden 2009
enkele vragen over beperkingen en sporten (eenmalig)
Onderzoek
§Kwalitatief onderzoek
bereik ouders preventie en aanpak overgewicht kinderen
geen meting overgewicht
Eindhoven Doornakkers
Monitoring
§Gezondheidsmonitor volwassenen 2005
§Gezondheidsmonitor volwassenen 2009
Onderzoek
§Actiebegeleidend onderzoek 2008
-behoeften en wensen gezondheidsactiviteiten
-sleutelfiguren, ouderen, volwassenen, kinderen
§Effectevaluatie beweegprogramma 2008-2011
-begin, eind en half jaar na afloop
-beweegpatroon, BMI, buikomvang, gezondheidsklachten
Enschede Velve-Lindenhof
Monitoring
§?
Onderzoek
§ Evaluatie inzet wijkverpleegkundige
Heerlen MSP
Focus niet op onderzoek en metingen,
maar op daadwerkelijke uitvoering en verankering
Monitoring
§?
Onderzoek
§Procesevaluatie verbeterde samenwerking
gezondheidsbevordering in de wijk
Leeuwarden Heechterp-Scheeringen
Monitoring
§geen bijzondere gezondheidsproblemen
Onderzoek
§geen
Nijmegen Hatert
Monitoring
§Volwassenenmonitor 2008
resultaten Hatert
§Kindermonitor 2009-2010
resultaten Hatert
Onderzoek
§Stads- en wijkmonitor Gezondheid en Zorg 2009
Stadspeiling 2009, EMOVO 2008, Volwassenenmonitor 2008
§Onderzoek door studenten?
Rotterdam Oude Noorden
Monitoring
§ geen bijzondere gezondheidsproblemen
Onderzoek
§ Evaluatie van Klacht naar Kracht 2007-2010
deelnemers uit wijken met gezondheidsachterstand (2% Noorden)
buikomvang, gewicht, cholesterol, HbA1c, bloeddruk, ervaren
gezondheid, psychische gezondheid
§ Evaluatie ExIT (Extra Intensieve Trajectbegeleiding)
multidisciplinair reïntegratieprogramma
mensen met problemen met gezondheid, sociale participatie en
betaald werk
§ Onderzoek babysterfte en perinatale gezondheid
§ Wijkonderzoek Samen Werken aan Goede Gezondheid
oude Noord ≠ een van 6 focuswijken SWGG
Utrecht Overvecht 1
Gezonde wijken worden uitgebreid en aanpak verbreed
Monitoring
§Gezondheidspeiling Utrechtse volwassenen 2008
§Jeugdmonitor & EKD JGZ
§Krachtwijkenmonitor
oa gezondheid
jaarlijks door dienst Bestuursinfo
Utrecht Overvecht 2
Onderzoek
§Volksgezondheidsmonitor 2010
combi beschikbare kwantitatieve en kwalitatieve info
§Wijkgezondheidsprofielen 2010
monitors, AGIS database, registraties sterfte, huisarts, ed.
§Evaluatie Gezond Gewicht Overvecht 2005-2009
overgewicht en leefstijl van 0-19 jarigen en ouders
actiebegeleidend onderzoek
§Evaluatie JOGG Noordwest 2010jongeren op gezond gewicht
actiebegeleidend onderzoek
Zaanstad Poelenburg
Monitoring
§Gezondheidsenquête volwassenen en senioren
Onderzoek
§Eerstelijns zorgscan
- aanwezigheid eerstelijns zorg
- gebruik huisarts, fysio, huishoudelijke hulp & verpleging
- chronische ziekten, DM, aandoening bewegingsapparaat,
psychische problemen
- VAAM en andere bronnen
Geïnspireerd?
Laat me vooral weten wat er nog mist!
[email protected]
Download