Titel eventueel 2e regel voor titel

advertisement
Door de bomen het bos weer
zien
Henk Post
Bedrijfsanalist ISZF
November 2005
Er komt veel op de gemeente af.
• Allerlei wetten en maatschappelijke
ontwikkelingen komen op de gemeenten
af.
• Dit wordt vertaald in projecten die meestal
een ICT component hebben.
• Wie kan er nog overzicht bewaren?
• Hoe kun je dan keuzes maken? Je kunt
het geld maar 1 keer uitgeven…
Wat is de ISZF projectenkalender
• Alle grotere werkzaamheden die de aangesloten organisaties
opdragen aan het ISZF worden projectmatig aangepakt.
• Het bestuur van het ISZF moet bepalen welke projecten ISZF kan
(en moet) uitvoeren.
• Deze projecten worden op een lijst gezet:
De ISZF projectenkalender.
• Voor 2005 zijn er ongeveer 70 projecten aangedragen, waarvan
ongeveer 45 op de projectenkalender 2005 zijn gekomen.
• De projectenkalender is de basis voor de planning en voor de
begroting.
Maar hoe maak je daar keuzes
in?
• Vertalen projecten naar bij elkaar horende
programma’s : Liever één programma
“verbetering verkeerscirculatie” met een
duidelijk doel dan 10 losse projecten. ISZF
voorbeelden: Vastgoed, E-gemeente, DIV.
• Stel uitgangspunten vast.
Uitgangspunten bij opstellen
projectenkalender 2006 en 2007
• Project is nodig zodat gemeenten aan een wettelijke
taak kunnen voldoen. (Voorbeeld: Wet WMO, Wet
Puber)
• Project vloeit voort uit landelijke eisen Programma
“Andere Overheid”. (Voorbeeld: invoering burger service
nummer, invoering basisregistraties, E - gemeente)
• Project bespaart tijd en/of geld bij gemeente (Voorbeeld:
Project Digitalisering informatie voorziening DIV)
• Project is verplichte vervanging (Voorbeeld: financiële
systemen).
Programma “Andere Overheid”
• Efficiënter werkende overheid door niet steeds
hetzelfde te vragen maar informatie beter
onderling te delen:
invoering basisregistraties. Gericht op betere
gegevens!
• Meer gemak voor de burger door
bovengenoemde gegevens ook digitaal
beschikbaar te krijgen:
project E - gemeente is daarvan voorbeeld.
Wat doen projecten E-gemeente
en DIV?
Als E - gemeente zich bezig houdt met
ontsluiten van informatie via internet, dan
is het aan DIV om de “technische”
voorzieningen zo in te richten dat dat ook
eenvoudig mogelijk is. Een goede
vergelijking:
E - gemeente is de etalage van de
winkel, DIV is het magazijn!
Wat betekent dit voor de
website?
• Visie nodig dat E - gemeente de bedrijfsvoering van de
gemeente moet ondersteunen, en geen doel op zich is.
• Het gaat niet om een mooie site te bouwen, maar om
echt (digitaal) zaken doen met de gemeente.
• De afdelingen in de gemeente moeten via de website op
dezelfde manier de zaken kunnen afhandelen als via
een loket. Maar dan wel 7*24 uur beschikbaar. Dat
betekent nogal wat voor de mensen op de afdelingen,
maar ook voor hun applicaties.
Het gaat dus om de producten
• Die producten worden gemaakt door de
afdelingen, in hun eigen applicaties.
Bijvoorbeeld een reactie op een bezwaarschrift
• Dat betekent dat de etalage (de website) in staat
moet zijn dit product op te leveren uit de
achterliggende afdelingen. Vandaar het belang
van koppelingen in plaats van losse site.
• De provincie is een goed voorbeeld hoe het
NIET moet…
Ander uitgangspunt:
kostenbesparing
• Door de samenwerking kunnen
kostenbesparingen gerealiseerd worden.
• Helaas voor ISZF zit de besparing bij de
gemeenten, en de extra uitgaven bij het
ISZF!
Voorbeelden kostenbesparing
2005
• 1 Gemnet aansluiting voor alle gemeenten
(6 keer € 20.000,- per jaar)
• 1 internetaansluiting voor alle gemeenten
• 1 virusscanner voor alle gemeenten (6 keer € 5000,- per jaar
vervangen door….1 keer € 30.000,- voor VEEL beter product)
• Uitbreiding bestaande applicaties: Bijv. gratis financieel systeem
voor sociale dienst, gratis kasregister voor gemeenten. Besparing
rond € 100.000,- en € 5000,• Gezamenlijke Windows servers: VEEL beter product, kosten nu €
105.000,- i.p.v. 6 * € 30.000,• Gezamenlijke UNIX servers: VEEL beter product, kosten nu €
250.000,- i.p.v. 6 * € 65.000,• VOIP voor ISDZWF op gemeentehuizen via eigen glas
Voorbeelden op te pakken
projecten met kostenbesparing
• Licenties bundelen op 1 naam: Bespaart
minimaal € 100.000,- per jaar aan onderhoud
• 1 Telefooncentrale centraal (VOIP). Bespaart
€ 20.000,- investering per gemeente plus
onbekend bedrag lijnkosten
• Alle digitale abonnementen (bijv. wetgeving)
centraal op 1 naam: Bespaart vele duizenden
euro’s
• Geen externe computeruitwijk => zelf opzetten.
Kosten nu € 25.000,- per jaar. Voor oprichting
ISZF kostte het ongeveer 10.000,- euro per
gemeente.
Vragen ?
Download