C. Fase 2 Team vooronderzoek - duurzaamheidrocf

advertisement
Karisma Blijden
Petra Barbiers
Nassira Boulahrouz
Kristel Elders
C. Fase 2 Team vooronderzoek
Teams van 3/4 personen uitwerken in werkpagina’s op Wikispaces:
5. Bespreek de voorbeelden in je team die je hebt beschreven bij opdracht 2, 3, en 4.
Maak met je team per vraag een top 10 overzicht van voorbeelden waarvan jullie vinden dat deze
het meest bijdragen aan duurzaamheid.
Beschrijf uitgebreid per voorbeeld waarom je dit vindt.
1. De Co2 uitstoot – dit vinden we het ergst, omdat het voor een broeikas effect kan zorgen.
Dat zal een enorm gevolg zijn voor ons en de natuur.
2. Overbevissing – Het is een verstoring van de natuur proces, omdat de dieren in het wild
straks niet meer kunnen leven in bepaalde gebieden vanwege voedsel tekort.
3. Energie verspilling - Als iedereen energie verspilt, heb je meer energie nodig om het te
creëren.
4. Recyclen – Als er veel afval is, kan dat opnieuw benut worden. Vooral plastic
verpakkingsmateriaal
5. Milieuvervuiling - Sommige afvalstoffen of afval breekt moeizaam af in de natuur. Het kan
veel schade aanrichten als er een illegale dumping van afval plaats vindt.
6. Zoek twee duidelijke (ernstige) voorbeelden van het thema: verspilling
7.Zoek twee duidelijke (ernstige) voorbeelden van het thema: vervuiling
8.Zoek twee duidelijke voorbeelden van het thema: gebrek aan verantwoordelijkheid.
Fase 2 Team vooronderzoek
Van opdracht 2
Top 10
1. Afval scheiden: Omdat het beter is voor het milieu en sommige dingen worden hergebruikt
Of gerecycled het bespaart grondstoffen en energie uit.
2. Als je korte afstanden moet rijden pak dan de fiets in plaats van de auto. Omdat je dan geen
benzine verspilt en de uitlaadgassen is slecht voor het milieu en de gezondheid van de mens.
3. Verwarming niet te snel aan doen je kunt ook een warme trui aan treken als je het koud
hebt. Omdat je dan minder elektriciteit verspilt.
4. Koop een duurdere jurk want als je het niet meer leuk vind kan je er iemand anders blij mee
maken en weggeven.
5. Koop altijd statieflessen zodat je ze terug kan brengen voor hergebruik en dan krijg je
statiegeld.
6. Minder gebruik maken van heet water. Omdat je dan geld bespaart.
7. Niet in huis roken maar als je buiten rookt is het voor de mensen om je heen schadelijk maar
ook voor de omgeving buiten.
8. Koelkast niet lang open laten staan. Je verbruikt dan minder elektriciteit verbruiken.
9. Lampen uit zetten als dat niet nodig is/spaarlampen. Dat bespaart elektriciteit
10. Kleding dat je niet meer past of gebruikt naar arme landen op sturen of naar het leger des
heils.
Van opdracht 3
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Top 10 Stage:
Luiers worden gescheiden in speciale prullenbakken. Vanwege de geur en het is beter voor
het milieu om het te scheiden het bespaart grondstoffen en energie uit.
Het water van het dweilen meerdere keren gebruiken als het nog schoon is. Omdat het
water bespaart.
Vaatwasser eerst vol maken en dan pas aan zetten. Omdat het water en elektriciteit
bespaart.
Was ook bepaalde dingen af die je sneller nodig hebt. Omdat je dan niet te veel water
gebruikt .
Wasmachine eerst vol maken en dan pas aan zetten. Omdat het water en elektriciteit
bespaart.
Afval scheiden. Omdat het beter is voor het milieu en sommige dingen worden hergebruikt.
Of gerecycled.
Verschoon het kind niet te snel kijk eerst of de luier wel echt vol zit (controleer dit wel
regelmatig anders gaat het mis). Omdat je dan luiers bespaart.
Brood dat je nog over heb van de vorige dag kan je de dag daarna nog gewoon eten als je dit
koel bewaard. Omdat je dan niet te veel brood verspilt.
Niet te snel de verwarming aan zetten maar zorg er wel voor dat de kinderen het niet koud
krijgen. Omdat je dan minder elektriciteit bespaart.
Zet de kraan niet te lang aan. Laat de afwasbak vol lopen met water en was daar in af laat
niet de kraan lopen om af te wassen. Omdat het bespaart water.
Van opdracht 4
Top 10 school:
1. Op school hebben we LED verlichting. Verspilt elektriciteit.
2. Verwarmingen worden niet snel aangezet. Omdat je ze dan minder elektriciteit
verspillen.
3. Gooi je afval in de afvalbak er staan genoeg afvalbakken. Omdat het beter is voor het
milieu en het houd het schoonplein schoon.
4. Er zijn genoeg asbakken op het schoolplein dus maak daar gebruik van. Omdat het beter
is voor het milieu het houd het schoonplein schoon. het bespaart grondstoffen en
energie uit.
5. Zet je computer helemaal uit als je klaar bent. Omdat het elektriciteit bespaart.
6. Zet de lampen uit in het lokaal als je klaar bent met les geven. Omdat het elektriciteit
bespaart.
7. De broodjes die overblijven in de kantine niet weggooien maar de prijzen verlagen of
weggeven. Omdat het zonden is om het weg te gooit want mensen in arme landen
hebben helemaal niks.
8. Verspil niet te veel papier. Omdat je minder bomen verspilt
9. Laad je telefoon thuis op en niet op school. Omdat het elektriciteit minder verbruikt
10. Zorg dat je niet te veel internet gebruikt van school alleen als het echt nodig is. Omdat
het elektriciteit verbruikt.
6. Zoek twee duidelijke ernstige voorbeelden van het thema verspilling.
Voorbeeld 1: Aanpak verspilling topprioriteit Schippers en Van Rijn Ruim 15.000 meldingen
verspilling in de zorg
Uit de eerste analyse blijkt dat waar het gaat om de verspilling van genees- en hulpmiddelen
veel melders aangeven dat er voor te lange periodes wordt voorgeschreven. Ook wordt
gemeld dat de verpakkingen te groot zijn of dat een nieuw hulpmiddel wordt voorgeschreven
terwijl het oude nog goed is. Melders zien onder andere hergebruik en betere samenwerking
tussen voorschrijvers als mogelijke oplossingen.
Voorbeeld: 2 Waterverspilling
Wanneer iemand de kraan open draait verdwijnt er per minuut 15 liter water in het riool. Als
iedereen elke dag één minuut eerder onder de douche vandaan komt besparen we jaarlijks
met ze allen 28 miljard liter water . Ga minder vaak in bad want een warm bad kost drie keer
zoveel water en gas dan een gemiddelde douche beurt . Doe één afwas beurt per dag .
belangrijk is dat je niet onder de lopende kraan afwast dan gebruik je ook heel veel water.
7. Zoek twee duidelijk ernstige voorbeelden van het thema vervuiling.
Vervuiling plastic Voorbeeld1:
Plastic wordt een steeds groter probleem. Van het vuil in oceanen is 60 tot 80 procent
plastic, en dat percentage stijgt. Wetenschappers spreken steeds vaker over enorme plastic
'eilanden' in de oceanen, gevormd door ontelbare stukjes plastic die door verschillende
zeestromen naar elkaar toe drijven.
Plastic vormt een groot gevaar voor dieren die in en rond de zee leven, zoals
zeeschildpadden, zeevogels en vissen. Ze zien het plastic aan voor voedsel en stikken of
worden vergiftigd. Ook kunnen dieren sterven van de honger omdat microdeeltjes plastic
zich in de darmen ophopen en een vol gevoel geven.
Watervervuiling Voorbeeld 2:
Industrie en landbouw lozen veel giftige stoffen (chemische stoffen en metalen, zoals kwik en
lood) in de rivieren en meren. Via de rivieren en meren komt het ook weer in de zee terecht.
Veel van de giftige stoffen breken nauwelijks af in het milieu. Ze blijven nog heel lang
aanwezig in het waterleven. Ook zie je vaak dat er olie in water terecht komt. Dat is ook heel
bedreigend voor de dieren en planten in het water.
Gebrek aan verantwoordelijkheid:
Voorbeeld 1:
Docenten op school moeten aan de kinderen uitleggen dat afval in de prullenbakken hoort.
Maar ook dat er verschillende voorlichtingen worden gegeven over het milieu.
Voorbeeld 2:
De ouders moeten hun kinderen leren om bijvoorbeeld speelgoed of andere dingen die zij
niet meer gebruiken weg te geven aan iemand anders. Zodat die andere daar nog wel plezier
van heeft. Hij/zij moet het besef krijgen om op de juiste manier met geld om te gaan en niet
zomaar iets weg te gooien of kapot te maken.
Download