Hoofdstuk 1 Wat is marketing? § 1.1

advertisement
Hoofdstuk 1
Wat is marketing?
§ 1.1
De betekenis van marketing
§ 1.2
Commerciële economie of marketing?
§ 1.3
Het marketingconcept
§ 1.4
De rol van marketing in een bedrijf
© Economie Leer Kracht 2011
Marketing of verkoop?
Verkopen :‘ kwijt raken wat op de plank ligt’,
marketing : ‘zorgen dat juiste dingen op de plank liggen’.
Verkoop: onderdeel van marketing
© Economie Leer Kracht 2011
Definitie van marketing
Marketing : op de markt afgestemde – ontwikkeling, prijsbepaling,
promotie en distributie van producten, diensten of ideeën, en alle
andere activiteiten om planmatig de afzet te verhogen of transacties
te bevorderen, een goede reputatie te creëren en duurzame relaties
met de klanten op te bouwen, zodat alle partijen hun doelstellingen
bereiken. (Bron: Verhage, inleiding Marketing, Noordhoff 978-90-207-3308-2)
"Marketing is een functie binnen organisaties en een verzameling
van processen voor het creëren, communiceren en leveren van
waarde voor klanten en voor het beheersen van de klantrelatie op
manieren die gunstig zijn voor de organisatie en haar stakeholders”
2004 officiële AMA definitie bron: http://nl.wikipedia.org/wiki/Marketing
Accent ligt op:
• creëren en overbrengen iets waardevols
• opbouwen zinvolle relaties met klanten.
© Economie Leer Kracht 2011
De marketingmix:
combinatie van instrumenten voor invullen marketingbeleid
prijs product
promotie
plaats
Afbeelding afkomstig van Schoolplaten.com:
http://www.schoolplaten.com/kleurplaat-kok-i9726.html
4 P’s van de marketingmix:
Product:
Goederen, diensten of ideeën
Product :meer dan tastbare product (imago, garantie, service)
assortiment
Promotie:
Alle vormen van communicatie met markt.
Promotie-instrumenten o.a. reclame, sponsoring, sales promotion,
public relations, persoonlijke verkoop en direct marketing.
© Economie Leer Kracht 2011
Prijs:
Wat er voor product betaald moet worden
Plaats /distributie:
Hoe koper product krijgt.
(distributiekanalen,tussenpersonen en verkooppunten)
© Economie Leer Kracht 2011
Marketingmixinstrumenten
© Wolters-Noordhoff
(© Noordhoff: Bron: Verhage, inleiding Marketing, Noordhoff 978-90-207-3308-2)
4 P’s?
Maar ook:
• Personeel (5e P)
• Presentatie (bij retail)
© Economie Leer Kracht 2011
Ontwikkeling van marketing denken
1900- 1930: Product en productievisie
product zo goed en goedkoop mogelijk produceren.
klant komt vanzelf naar verkooppunt. (Sellersmarket)
Ford: “je kunt alle kleuren krijgen, als het maar zwart is”
1930-1950: Verkoopgeorienteerde visie
meer te koop dan wordt verkocht
producent zoekt klant
Promotie: Reclame
1950-nu: marketing visie
Aandacht voor wens klant d.m.v. de 4P’s.
Segmentatie (opdelen) en differentiatie (aanpassen)
Marketingafdeling
Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen
© Economie Leer Kracht 2011
1900
1930
1950
1970
nu
Marketing of commerciële economie?
Economie:
Algemene economie
Leer van keuzehandelingen: kunnen € maar 1 keer uitgeven
Macro: op groot niveau: landelijk/ mondiaal
Micro: op klein niveau: vanuit de individu
Is de Moeder van de bedrijfseconomie en
commerciële economie
© Economie Leer Kracht 2011
Bedrijfseconomie Commerciële economie:
Bedrijfseconomie:
Economie binnen bedrijven o.a.:
- kostprijsberekening
- financiering
- organisatie
- waarde en winst
Commerciële economie:
Vanaf 1950: verklaringen handelen van consument oiv psychologie
en sociologie: (niet altijd rationeel)
= Moeder van de marketing
© Economie Leer Kracht 2011
Marketingconcept (1)
organisatiefilosofie gericht op:
- Tevreden klanten
‘De klant is koning.’
- Geïntegreerde werkwijze
-Breed geformuleerde missie
ambitieuze omschrijving van het werkterrein
© Economie Leer Kracht 2011
marketingconcept (2)
- Voortdurende concurrentieanalyse
andere bedrijven die met hun producten inspelen op dezelfde of
soortgelijke behoeften van de afnemers.
- Marktonderzoek en doelgroepkeuze
systematische verzameling en analyse relevante informatie
- Accent op winstbijdrage
Winst om te overleven en te groeien.(lange termijn)
© Economie Leer Kracht 2011
Het marketingconcept
(© Noordhoff: Bron: Verhage, inleiding Marketing, Noordhoff 978-90-207-3308-2)
Taken van marketing
•
in kaart brengen van de wensen en behoeften van de doelgroep.
(door marktonderzoek)
•
beïnvloeden en inspelen op de vraag
•
Nazorg, zoals serviceverlening, klachtenbehandeling en het
onderhouden van contacten.
© Economie Leer Kracht 2011
Marketings 1e taak
(© Noordhoff: Bron: Verhage, inleiding Marketing, Noordhoff 978-90-207-3308-2)
© Wolters-Noordhoff
Marketings 2e taak
© Wolters-Noordhoff
(© Noordhoff: Bron: Verhage, inleiding Marketing, Noordhoff 978-90-207-3308-2)
De drie R’s
blijvend concurrentievoordeel– naast de vier P’s –drie R’s:
Reputatie: merkimago
Relatie: voortdurende communicatie en interactie met de
afnemers
Ruil: bevorder de ‘ruilroutine’ (transacties)
© Economie Leer Kracht 2011
Relatiemarketing als managementvisie
Relatiemarketing:
marketingbeleid waarbij organisatie een goede vertrouwensrelatie
opbouwt met haar afnemers, leveranciers, tussenpersonen en
andere belangengroepen. . (Bron: Verhage, inleiding Marketing, Noordhoff 978-90-207-3308-2)
© Economie Leer Kracht 2011
23
Download