Personalia

advertisement
Personalia:
Drs. Yvonne Vos
Postbus 79
1270 AB Huizen
Telefoon:
Telefoon (mobiel):
Geboortedatum:
VAR:
035 – 5233399
06 - 421 15 939
23 december 1969
In bezit van een VAR 2008
Website:
E-mail:
www.vosit.nl
[email protected]
Afgestudeerd als Macro Econoom aan de Universiteit van Amsterdam (Internationale
Financiële Economie, 1998)
Highlights:
Marketing Communicatie manager, Projectmanager nieuwe media, Call center
teamleider, Communicatie adviseur gemeente Huizen
Ervaring:
Project management Marketing en Communicatie, gespecialiseerd in One-to-one
Marketing and Communication in B2B en B2C.
Leidinggevende ervaring.
Nieuwe media.
Vaardigheden:
In staat om snel inzicht te verwerven, visie te ontwikkelen en -met gevoel voor
bestuurlijk/politieke verhoudingen- draagvlak te creëren, mensen te motiveren voor
ideeën en resultaatgericht te opereren. Enthousiasmerend en overtuigend. Sociaal en
communicatief vaardig, netwerker.
Laatste opdracht:
Project manager ROC Gooi & Vechtstreek te Hilversum
Werkgroep “Proeve van Bekwaamheid binnen het Competentiegericht leren”;
Planning, organisatie, uitvoering en dilemma’s.
Werkgroep “Leerlijnontwikkeling binnen CGL”.
Het geven van lessen/projecten commerciële, algemene economie, E-business en
Telebusiness aan studenten van marketingopleidingen.
Het coachen en begeleiden van de deelnemers.
Het schrijven van lesmateriaal, projecten en prestaties t.b.v. het
Competentiegericht Leren binnen het nieuwe kwalificatieprofiel.
Organisatie Kick-off ondernemersbijeenkomst in samenwerking met Kamer van
Koophandel om bedrijfsleven en het onderwijs beter op elkaar aan te laten sluiten.
Meest recente opdrachten:
Project manager bij Partner van je Dromen te Zwolle
Het initiëren en realiseren van het online datingsite;
Aansturen van het offshore software ontwikkelbedrijf in Brazilië
Projectbudgettering (Planning, bewaking en rapportage)
Het bedenken en uitvoeren van een online marketingstrategie.
Marketing- en communicatie adviseur bij Richter Response
Marketingadviespraktijk te Zwolle
Het adviseren van opdrachtgevers over marketing en bedrijfskundige
vraagstukken.
Het schrijven, presenteren en uitvoeren van Plannen van Aanpak voor zeer
uiteenlopende opdrachtgevers in de financiële dienstverlening.
Marketing/Communicatie manager bij Open for Support te Maastricht
Het vertalen van de marktvraag en marktontwikkelingen naar rendabele
commerciële proposities in relatie tot nieuw te voeren software product.
Het onderzoeken van de inpasbaarheid van regionale en landelijke
subsidieregelingen.
Het toetsen en beoordelen van arbeidsovereenkomsten binnen de verhoudingen
werkgever/werknemer in relatie tot het nieuwe softwareproduct.
Het organiseren van workshops.
Het aansturen van de verkoopafdeling rondom de marktbewerking.
Marketing/Sales manager bij BetaMarketing te Velserbroek
Het vergroten van de bekendheid van BetaMarketing door ontwikkeling van
promotiemiddelen en activiteiten.
Het onderhouden en uitbouwen van contacten met bestaande relaties en het
werven van nieuwe relaties.
Belangrijke ondersteuning bij het opstellen van het jaarbudget van BetaMarketing.
Het leggen van contacten met media t.b.v. promotie nieuwe producten.
Direct Marketing Manager bij Wegener Direct Marketing te Nieuwegein
Het consulteren van klanten en potentiële klanten op alle fronten van het
DM - beleid: Lead generation, Intelligence en DM - Services;
Verantwoordelijk voor grote accounts binnen de charitatieve branche;
Het realiseren van omzetdoelstellingen; Het maken van account plannen: Advies
bij opstellen DM plannen;
Het signaleren van strategische ontwikkelingen in de markt en inspelen op de
mogelijkheden;
Nauwe samenwerking met de afdeling IT ten behoeve van een optimale
marktbenadering.
International Business Manager (Nederland, België en Duitsland) bij Cards
Encoding Company te Almere
Coördinatie van het interne budgetteringsproces; Ondersteuning bij het opstellen
van het jaarbudget. Verzorgen van periodieke en jaarlijkse verslaglegging/
financiële analyses, budgettering (planning, bewaking en rapportage)
Het beheren van relaties met internationale bestaande klanten in Nederland,
België en Duitsland; het instandhouden van service level agreements;
Het begeleiden van het logistieke proces rondom de inkoop; het onderhouden van
contacten met internationale leveranciers (in Spanje, Engeland, Italië en
Duitsland) en contacten leggen en bezoeken van nieuwe internationale
leveranciers om nieuwe producten en kwalitatief betere producten te kunnen
aanbieden (met name op het gebied van chipcards); Diverse ad-hoc
haalbaarheidsonderzoeken en projecten.
Internationale ervaring
 International Project Coördinator op Universidad San Simon in Cochabamba,
Bolivia (2000)
 Stage in Moravska Trebovà, Tsjechie (1991)
 Project Coördinator International Master Franchises Griekenland voor Door
Trainingen International te Zeist (1990)
Nevenactiviteiten



Communicatie adviseur bij Gemeente Huizen met betrekking tot de Stichting
Huizerbotter
Eén van de initiatiefnemers van de ondernemersvereniging Huizen, dat heeft
geleid tot een actieve en nog steeds groeiende ondernemersvereniging, met op dit
moment circa 80 leden.
Lid van Economenadviesclub van Ferd Crone
Afgeronde opleidingen
1994 - 1998
1990 - 1994
Internationale Financiële Economie aan Universiteit van Amsterdam
(Afstudeerscriptie: “Venture Capital; A large contributor to the
Information Technology sector, or not?” bij Professor Dr. S..J.G. van
Wijnbergen)
International Business Administration aan HE&M te Utrecht
Aanvullende cursussen
2001
2001
2000
2000
Trackselling verkoop cursus
Direct Marketing B
Direct Marketing Product Trainingen
International Fundraising Workshops
Ervaring met software
Office XP, verschillende webdesign programma’s (ook CMS), enige kennis van HTML, PHP
en Photoshop. Gewerkt met verschillende CRM systemen, ervaring met call center
software Teleknowledge en PeopleSoft.
Download