06MatteusEchtzeit

advertisement
Jezus belooft ons dat onze ziel bij hem rust vindt. Hoe stel jij je dit voor? Heb jij dit
al ervaren?
6
7 mei 2016
Heer, ik zoek rust bij U.
De ware betekenis van de sabbat
Bijbel
“Laat allen die gebukt gaan onder zware lasten, bij mij komen: ik zal u verlichting
geven.” – Matteüs 11:28
Info
“Een revolutionair of een vrolijke taboe doorbreker? Wie was Jezus?, vraagt
Fluter. In het magazine van het federaal agentschap voor politieke vorming.
Dr. Hubert Frankemölle, professor in de theologie aan de universiteit van
Paderborn, geeft antwoord op de vraag “Hoe politiek was Jezus en was hij
een revolutionair?” met het volgende:
“Hij leefde in een wereld die gebukt ging onder de Romeinse bezetter. Hij predikte
niet om een grote revolutie of opstand teweeg te brengen … Op dat vlak was Jezus
dus niet politiek actief, hij wou de staat niet omverwerpen”. En op de opmerking
“Maar Jezus was toch minstens een taboe doorbreker” antwoord hij: “Een taboe
doorbreker was hij zeker. Ook naar kinderen toe, die hij als volwaardige medemensen
in de gemeenschap behandelde. Evenzo zijn kijk op vrouwen, die hij tot zijn
leerlingen riep. Toen was dit bij de vele joodse strekkingen ondenkbaar, ook in de
filosofen scholen. Zodoende was hij wel degelijk een taboe doorbreker.” Hetzelfde
geldt voor het thema “sabbat”. Jezus doorbrak meer dan een keer de toen
gangbare taboes door niet enkel voor zijn leerlingen bepaalde zaken toe te laten op
sabbat, die in de ogen van de farizeërs zonde waren, maar ook zelf zo te handelen
en daarbij de confrontatie met de toenmalige geestelijken niet uit de weg te gaan.
Thema
 Komt tot rust!
Lees Mat 11:28-30. Welke gedachten komen er bij je op bij het lezen van deze
tekst? Wanneer heb je het gevoel moe te zijn en is het alsof je een zware last
moet dragen? Welke soort rust wens jij jezelf in dergelijke periodes?
Een juk is een gereedschap / paardentuig, dat trekdieren helpt een zware last
beter te dragen of trekken. Wat kan jouw helpen om beter komaf te maken met
je lasten en problemen?
Waarom zegt Jezus dat hij ons wil leren, omdat hij zachtmoedig en eenvoudig /
ootmoedig en vriendelijk is? Waarom geeft hij dit als verklaring? Wat heeft dit te
maken met je lasten en je juk?
Wat kan je doen om Jezus tegemoet te komen wanneer hij je rust wil schenken?
 De ware betekenis van de sabbat
Na de belofte van Jezus dat hij onze lasten lichter zal maken, vermeldt de tekst
iets dat aantoont hoeveel lasten de gelovigen opgelegd kregen door hun
religieuze leiders. Lees meer hierover in Matt 12:1-8.
De joden hadden, om toch maar de sabbat niet te ontheiligen, een groot aantal
regels opgesteld. Een aantal in onze ogen tamelijk bizarre voorbeelden hiervan
kan je vinden in het sabbatschoolboekje p. 63. Wat denk je bij het lezen van een
aantal van deze voorschriften?
Bij welke regels die wij vandaag hanteren voor het vieren van de sabbat zouden
de gelovigen een aantal eeuwen na ons het hoofd schudden, denk je?
Waarom haalde Jezus de feiten aan van David met de tempelbroden en de wet
van Mozes over de toestemming om tempeldienst te verrichten op sabbat? Wat
wilde hij hiermee duidelijk maken?
Ook in het Marcus-evangelie worden deze gebeurtenissen weergegeven, en
aangevuld. Zie Marc 2:27-28. Wat betekent het voor jou dat de sabbat “er is voor
de mens, niet de mens voor de sabbat.”?
Wat kan je doen om te genieten van wat God je wil schenken met Zijn sabbat?
“De Mensenzoon is dus ook heerser over de sabbat”, wat wil Jezus hier zeggen?
 Verantwoordelijkheid nemen!
Lees in Mat 12:9-14 hoe het verder ging. Waarom probeerden de farizeeërs
Jezus te misleiden met deze vraag?
Wat betekent: “Het is geoorloofd op de sabbat goed te doen” als je dit bekijkt
met in het licht van Jezus’ belofte over het verlichten van de lasten en de
uitspraak dat de sabbat gemaakt is voor de mens?
Welke verantwoordelijkheid ligt daar met betrekking tot jezelf en tot je
medemens?
Hoe kan men deze verantwoordelijkheid opnemen zonder dat het ook weer een
last wordt?
Tot slot…
Neem je tijd om bij Jezus tot rust te komen. Luister naar het lied My Rest.
Bewerkte vertaling van „echtzeit. Impulse für authentisches Christsein.“
© Religionspädagogisches Institut (RPI) der Freikirche der Siebenten-Tags-Adventisten, www.sta-rpi.net
Download