Joodse symbolen

advertisement
Enkele joodse symbolen
Chai ‐ Het Hebreeuwse woord Chai betekent leven of
levend. Het wordt als hangertje door veel mensen
gedragen en is ook een belangrijk symbool van de Joods
identiteit. Challa ‐ Als de tafel gedekt is voor sabbat staat er midden op tafel
twee broden, challa genaamd, die meestal uit twee
strengen deeg ineen gevlochten gebakken worden. Chanoekia ‐ De Chanoekia heeft
negen armen, acht voor iedere dag en de
negende is de
dienaar (shamash) waar de andere
mee aangestoken worden. Davidster ‐ De Davidster is het bekendste
symbool van het jodendom. Het is gebruikt in de vlag van de staat Israël en het dient ook als teken
voor de Magen David Adom, het joodse “Rode
Kruis”. Kiddoesbeker en zegen ‐ Op sabbat wordt er een
speciaal gebed, kiddoes genaamd, gereciteerd, wat
betekent heiliging. Meestal wordt er een speciale
kiddoes beker gebruikt voor de sabbatavond en de
feestdagen. Kiepa ‐ De kiepa (Nederlands keppel) is het
hoofddekseltje dat orthodoxe Joden dragen. Het is een gebruik dat zijn wortels heeft in de
Talmoed.
Matzah ‐ De Matzah is het ongezuurde brood dat de
joden eten tijdens Pesach en het feest der ongezuurde
broden, acht dagen lang eten.
Menorah ‐ De menorah of gouden kandelaar was het
middelpunt van de Tabernakel in de woestijn en de twee
tempels in Jeruzalem. De menorah heeft zeven armen.
Mezoeza – De Mezoeza is genoemd naar de plaats waar
het op bevestigd is, de deurstijl. Het is een kokertje van
metaal, hout of plastic waarin een klein rolletje van
perkament inzit. Op het rolletje staan de bijbelgedeelten
Deuteronomium 6:4‐9 en 11:13‐21. Ramshoorn ‐ Een ramshoorn is een gekromde hoorn van
een mannelijk schaap, de ram. Het doet herinneren
aan het offeren van Izaak toen God op het laatste
moment voorzag met een ram die met zijn horens
verstrikt zat in het struikgewas (Genesis 23:13). De
ramshoorn wordt traditioneel geblazen op het feest van de
bazuinen (Yom Teroea) op de eerste dag van de zevende
maand Tisjri (Leviticus 23:24). Sabbatkaarsen ‐ Het aansteken van de sabbat‐
kaarsen gebeurt voor het moment dat de sabbat
aanbreekt. Ze worden aangestoken, in het gezin, door
de vrouw des huizes en ze spreekt er een zegen over
uit. Er worden twee kaarsen aangestoken vanwege de twee vormen
van het vierde gebod. Zachor: Gedenk de sabbatdag, dat gij die
heiligt (Exodus 20:8). Shamor: Onderhoud de sabbatdag, dat gij die
heiligt (Deut. 5:12). Dus gedenken en onderhouden. Een andere
uitleg van de twee kaarsen is dat de Heere God twee keer spreekt over licht op de eerste scheppingsdag (Genesis 1:3).
Sederbord ‐ Een sederbord heeft zes onderscheiden
ronde vakjes, waarop het verschillende symbolische
voedsel kan worden uitgestald. Talliet ‐ De talliet is gemaakt als een kledingstuk
om de gedenkkwasten (tzitziot) aan te brengen,
zoals de HEERE bevolen had aan Mozes. 
Download