Wat is een mindmap

advertisement
1
Wat is een mindmap?
Een mindmap is een methode om gegevens op een gestructureerde manier te
noteren, een notitiemethode dus.
Een mindmap helpt om informatie te structureren.
Verwijzing naar de werking van ons geheugen: informatie wordt maar
opgeslagen indien ze gestructureerd wordt. Losse gegevens verdwijnen in de
'chaos' van onze geest. In ons langetermijn geheugen is alles geordend. Nieuwe
informatie vindt beter zijn weg naar dat lange termijn geheugen indien het
gestructureerd is.
Hoe ziet een mindmap eruit? Een voorbeeld:
De vorm:
Een mindmap heeft geen vaste vorm. Dat is ook het leuke eraan. Je maakt ze
zoals je zelf wil. Elke mindmap ziet er anders uit, ieder heeft zijn eigen stijl.
Er zijn wel een aantal vuistregels:
* een mindmap heeft een centrum . Dat centrum plaats je in het midden van je
blad.
Dat centrum kan bijvoorbeeld zijn: het onderwerp van een bespreking, het thema
van een project, de titel van een boek, een onderwerp dat je wil verwerken, het
onderwerp van een plan (bijvoorbeeld: je plant een reis, een voordracht, enz..)
* vanuit dat centrum waaieren takjes naar buiten. Elke tak staat voor een
gedachte, een idee, een onderdeel.
Verwijzing naar de werking van ons geheugen: je geest werkt niet rechtlijnig,
maar radiaal: één gedachte roept duizenden andere gedachten op, ..
Blijf horizontaal of schuin naar boven of beneden noteren. Leg je blad dwars
(landscape) o.a. omdat je zo meer plaats hebt.
Een mindmap maak je zonder je blad te draaien en bekijk je zonder achteraf je
hoofd te draaien.
Op die takjes plaats je een woord . Deze woorden zijn sleutelwoorden.
Lidwoorden e.d. hebben geen enkele betekenis.
Deze sleutelwoorden kunnen vervangen worden door een tekeningetje, een
symbool, enz. Deze woorden zijn kernwoorden. De woorden hebben
associatieve kracht.
Woorden schrijf je in druk- of scriptletters (voor de duidelijkheid..) Deze
kernwoorden kunnen weer nieuwe woorden oproepen. Dit houdt in dat uit deze tak,
weer nieuwe takken kunnen vertrekken.
Mieke Van Kerkhove – Leren Leren – Mindmappen – december 2002
2
Uit onderzoek blijkt dat 90% van de geschreven notities die we maken overbodig
zijn.
Gebruik kleuren : deze kleuren ondersteunen o.a. de structuur. Gedachten die
samen horen plaats je in dezelfde kleur. Als je de betekenis kent van kleuren (er
zijn diverse indelingen mogelijk) kun je ook de kleuren laten 'spreken' :
rood=sociaal, geel=vernieuwing, groen=rust, enz...al naargelang de betekenis van
de kleur.
Het zoeken van kernwoorden en kerngedachten in teksten is een vaardigheid die
je je hele leven nodig hebt omdat er steeds meer informatie op ons af komt die we
moeten filteren tot de essentie....
gebruik waar mogelijk ook beeld : tekeningen kunnen woorden vervangen,
symbolen kunnen een idee/woord versterken
Beelden blijven beter opgeslagen in het geheugen dan woorden.
begin in het midden , maak van dat midden een sterk beeld.
Verbanden tussen twee of meerdere woorden kun je aanduiden met een pijltje.
Je kan de structuur nog sterker laten spreken door bijvoorbeeld de belangrijkste
gedachte, de belangrijkste takkenboom te omcirkelen (een wolkje er rond?) , of je
verschillende takken te omgeven door een kleur...
Je kan extra structuur aanbrengen door sommige woorden wel en andere niet te
markeren met een kleur.
Zo kan bijvoorbeeld het midden van het mindmap over 'olifanten' een tekening zijn
van een olifant. Uit zijn slurf kan je de tak laten komen waarvoor die slurf dient
(eten, tasten, drinken, douchen, vechten, enz....) uit zijn poten komt een tak met
info over zijn poten (loopt op zijn tenen, heeft luchtkussentjes, zijn heel groot, enz.)
Een mindmap zorgt dus voor structuur, verbanden, overzicht.
Een mindmap volgt het natuurlijk denken: flitsend, snel, is nooit af, radiaal
Een mindmap is leuker om te maken: je kleurt, tekent, noteert met weinig
woorden.
Je kan achteraf steeds verbanden met andere takken aanduiden
Gebruik voldoende nieuwe takken , laat takken niet eindeloos uitwaaieren
Enkele tips:
Gebruik tijdens het mindmappen slechts sleutelwoorden , ga actief op zoek naar
de woord dat het beste het idee beschrijft, dat woord dat voor jou een associatie
maakt met kennis die je al verworven hebt
Dit is een 'leerproces': het zoeken en vinden van woorden is iets wat je opbouwt,
de één is daar beter in dan de ander, onderschat echter het proces niet: naarmate
je steeds weer op zoek gaat naar kernideeën of kernwoorden verruim je je
woordenschat, en leer je die vaardigheid ook aa.) Wees niet gefrustreerd als je in
het begin meer woorden nodig hebt, meer tijd nodig hebt om de juiste woorden te
vinden. Dit is een trainingsproces, je bouwt dit op door het te doen.
Leer bijvoorbeeld de kernwoorden zoeken in een tekst. Het zijn die woorden die
op de takken van een mindmap komen te staan...
Mieke Van Kerkhove – Leren Leren – Mindmappen – december 2002
3
Als je in het begin plaats te kort komt, herbegin dan niet opnieuw maar plak extra
plaats aan je blad,
Ervaring leert dat je naarmate je meer mindmapt je steeds minder en minder plaats
nodig hebt enerzijds, en anderzijds 'plaats' ook beter kan inschatten
Hoe creatiever je bent, hoe plezieriger het mindmappen wordt. Houd je dus niet
angstvallig vast aan 'regeltjes' , zoek naar een eigen stijl, doe waar je zin in hebt.
Hoe creatiever je hiermee omgaat hoe meer rendement je haalt uit het
mindmappen
Schrijf de woorden net boven de lijn van de tak en maak de tak niet langer dan
het woord zelf
Gebruik drukletters , dit zorgt ervoor dat de mindmaps gemakkelijker te lezen en
te verwerken en te herhalen zijn
Gebruik kleuren om te accentueren en onderdelen af te bakenen
Alles wat opvalt in een mindmap blijft langer 'hangen' in het geheugen
Gebruik pijltjes, icoontjes, symbooltjes en andere visuele hulpmiddeltjes om
verbanden tussen onderdelen aan te duiden
Gebruik je hele blad , blijf niet bij één takje hangen
Als je een mindmap maakt ontspan je en laat ideeën komen . Achteraf kan je nog
altijd de mindmap herwerken of bewerken zo je dat nodig vindt
Mieke Van Kerkhove – Leren Leren – Mindmappen – december 2002
Download